Często zadawane pytania:

Czy podatek akcyzowy jest stosowany na szczeblu UE lub na szczeblu krajowym?

Podatek akcyzowy jest stosowany na poziomie krajowym i jest płatny w momencie dopuszczenia do konsumpcji. Jeżeli produkt jest przywożony do kraju UE, ale jest transportowany do innego kraju UE i jest dostarczany do innego kraju UE, podatek akcyzowy jest należny w kraju UE, w którym produkty zostaną ostatecznie wykorzystane lub wykorzystane.

Udostępnij tę stronę: