Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem

UE i Zjednoczone Królestwo osiągnęły porozumienie co do zasady w sprawie umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem, która jest tymczasowo stosowana oddnia 1 stycznia 2021 r. Umowa tworzy ambitną strefę wolnego handlu z:

  • brak taryf lub kontyngentów na towary będące przedmiotem obrotu, pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego dowodu preferencyjnego pochodzenia
  • pełny dostęp do rynku usług i zamówień publicznych
  • solidne przepisy dotyczące równych warunków działania

W odniesieniu do handlu towarami między UE a Irlandią Północną zastosowanie ma Protokół w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej zawarty w umowie o wystąpieniu.

 

Za pośrednictwem My Trade Assistant można uzyskać szczegółowe informacje na temat procedur celnych, reguł pochodzenia i wymogów dotyczących produktów mających zastosowanie do Twoich produktów na rynku Zjednoczonego Królestwa i UE.

 

Udostępnij tę stronę:

Linki