Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Pomoc dla mojego asystenta ds. handlu

Co narzędzie to obejmuje?

 • Wywóz towarów z UE:
  • Kraj pochodzenia: Kraj UE;
  • Kraj przeznaczenia: kraj spoza UE
 • Przywóz towarów do UE:
  • Kraj pochodzenia: państwo nienależące do UE;
  • Kraj przeznaczenia: Kraj UE
 • Handel wewnątrzunijny:
  • Kraj pochodzenia: Kraj UE;
  • Kraj przeznaczenia: Kraj UE

Na czym to polega?

Uzyskać informacje dotyczące danego produktu w kilku łatwych krokach:

1

Krok 1: Określ kryteria wyszukiwania

 • Kod produktu — pole edytowalne; możesz:
  • należy podać dokładną wartość kodu produktu - najczęściej jest to kod numeryczny, ponieważ zdecydowana większość krajowych kodów produktów jest oparta na systemie HS, lub
  • wpisz tekst - jeśli nie znasz kodu produktu, możesz wpisać jeden lub kilka słów, a system pomoże Ci wyszukać właściwy kod, lub
  • pole należy pozostawić puste - jeśli chcesz przeglądać informacje ogólne dotyczące kraju przeznaczenia, możesz pominąć kod produktu.
 • Kraj pochodzenia - pole, które można wybrać; wybierz kraj z listy.
 • Kraj przeznaczenia - pole, które można wybrać; wybierz kraj z listy; dostępne kraje będą zależeć od wybranego kraju pochodzenia:
  • Jeżeli krajem pochodzenia jest kraj UE, krajem docelowym może być:
   • Państwo nienależące do UE (wywóz z UE) lub
   • Inny kraj UE (handel wewnątrzunijny);
  • Jeżeli kraj pochodzenia jest krajem nienależącym do UE, krajem przeznaczenia musi być kraj UE (przywóz do UE).

W celu wybrania kraju pochodzenia i kraju przeznaczenia:

 • przejdź do listy, a następnie wciśnij nazwę kraju do wyboru; lub
 • zacznij wpisz pierwsze litery kraju do szybkiego wyszukiwania, a następnie wybierz kraj.
2

Etap 2: Rozpocznij wyszukiwanie

 • Naciśnij przycisk wyszukiwania.

Jeżeli system stwierdzi, że kryteria wyszukiwania są dokładnie dopasowane, pojawi się „Wyniki wyszukiwania”. Przejść prosto do etapu 3.

Zawęź wyszukiwanie

Jeżeli nie znaleziono dokładnego dopasowania, w tytule „Wyszukiwanie produktu” wyświetlone zostaną dalsze wytyczne. Aby znaleźć kod produktu, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

 

Jak przeglądać wykaz towarów?

Wykaz towarów zawiera nomenklaturę produktów dla wybranego kraju przeznaczenia. Aby znaleźć produkt, rozwiń branżę interesując ją, naciskając symbol aż do dotarcia do interesującego Państwa produktu. Kody produktów, które można wybrać, oznaczono kolorem żółtym.

W przypadku konieczności przeglądania „Wykazu towarów” po częściowo dopasowanym wyniku wyszukiwania, gałęzie zawierające częściowo dopasowane wartości z wyszukanym produktem zaznaczono pogrubioną czcionką. Jeżeli wyszukałeś kod produktu w oparciu o tekst, a jedno z użytych przez Państwa słów znajduje się w tytule odgałęzienia, zostało ono również zaznaczone kolorem żółtym.

Kody produktów są specyficzne dla każdego kraju przeznaczenia. Należy pamiętać, że system próbuje odpowiadać podanej wartości kodem produktu dla określonego kraju przeznaczenia, zaczynając od najbardziej odpowiednich cyfr identyfikujących rozdział.

 

3

Etap 3: Przeglądaj wyniki

„Wyniki wyszukiwania” pokazują dokładne wyniki dotyczące kryteriów wyszukiwania

 • nawigować w głównych sekcjach, korzystając z menu po lewej stronie ekranu;
 • większe sekcje mogą zawierać podsekcje lub dodatkową tabelę treści po prawej stronie.

Jeżeli dla danej sekcji dane nie są dostępne, sekcja ta nie zostanie wyświetlona (np. jeżeli nie są dostępne żadne informacje o barierach w handlu, w menu po lewej stronie nie pojawią się „Bierniki handlowe”).

Wyniki obejmują:

 • Informacje właściwe dla kraju przeznaczenia
  • Sytuacja w Polsce
 • Informacje dotyczące produktu i kraju przeznaczenia
  • Klasyfikacja produktów, wymogi dotyczące poszczególnych produktów, taryfy KNU i GEN, taryfy preferencyjne, inne taryfy, noty taryfowe, system podatków pośrednich (VAT; Akcyza; Opłata wyrównawcza; inne), bariery w handlu i środki ochrony handlu w odniesieniu do wywozu.
 • Informacje specyficzne dla umowy handlowej/uzgodnienia handlowego
  • Wzajemnie uznawane oznaczenia geograficzne, procedury i formalności przywozowe
 • Informacje charakterystyczne dla danego produktu w kontekście umowy handlowej/uzgodnienia handlowego
  • Preferencyjne taryfy celne; noty taryfowe; harmonogram znoszenia ceł dotyczący sposobu, w jaki cła będą się zmniejszać z upływem czasu; Reguły pochodzenia (w tym w niektórych przypadkach narzędzie samooceny).

W zależności od kryteriów wyszukiwania wyszukiwanie będzie pasowało do jednego z trzech scenariuszy. Każdy scenariusz zawiera konkretne dane i własną identyfikację wizualną:

 • Wywóz z UE: niebieskie tło;
 • Przywóz do UE: żółte tło;
 • Handel wewnątrzunijny: szare tło.

Proszę również zapoznać się z dostosowaną do potrzeb sekcją „Jak odczytać wyniki?”, dostępną w menu po lewej stronie wyników wyszukiwania.

 

Kto może uzyskać dostęp do informacji:

 • Informacje związane ze scenariuszami „Wwóz do UE i handel wewnątrzunijny” dostępne dla wszystkich użytkowników.
 • Jedynie przedsiębiorstwa z siedzibą w UE mają dostęp do informacji związanych ze scenariuszem wywozu z UE.

Dowiedz się więcej o źródłach danych.

 

Języki:

 • Wywóz z UE: Wyszukiwanie produktów i wyszukiwanie wyników są dostępne w języku angielskim.
 • Import do UE ihandel wewnątrzunijny:
  • Wyszukiwanie produktów jest dostępne we wszystkich językach UE;
  • Wyniki wyszukiwania są dostępne w językach angielskim, hiszpańskim, portugalskim i francuskim.
 • Informacje opisowe w pozostałej części strony internetowej są dostępne we wszystkich językach UE za pośrednictwem tłumaczenia maszynowego.
Share this page:

Linki