Pomoc dla mojego asystenta ds. handlu

Co narzędzie to obejmuje?

 • Wywóz towarówz UE
  • kraj pochodzenia: Kraj UE
  • państwo do: kraj spoza UE
 • przywóz towarówdo UE
  • kraj pochodzenia: kraj spoza UE
  • państwo do: Kraj UE
 • wewnątrzunijny handel towarami
  • kraj pochodzenia: Kraj UE
  • państwo do: Kraj UE

Jak to działa?

Uzyskać informacje dotyczące danego produktu w kilku łatwych krokach:

1

Krok 1: Określ kryteria wyszukiwania

 • Nazwa produktu lub kod HS „— pole edytowalne; można
  • Należy podać dokładną wartość kodu produktu - najczęściej jest to kod numeryczny, ponieważ zdecydowana większość krajowych kodów produktów opiera się na Systemie Zharmonizowanym (HS), lub
  • wpisz tekst - jeśli nie znasz kodu produktu, możesz wpisać jeden lub kilka słów, a system pomoże Ci wyszukać właściwy kod, lub
  • pole należy pozostawić puste - jeśli chcesz przeglądać Nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego dla swojego produktu
 • „Kraj z”kraj, z którego wywożony jest towar
 • „Kraj do”kraj, do którego produkt będzie sprzedawany w
  • jeżeli”krajem z„jest państwo UE,”kraj do„może być:
   • Państwo nienależące do UE (wywóz z UE) lub
   • Inny kraj UE (handel wewnątrzunijny)
  • Jeżeli”państwo z„jest państwem nienależącym do UE,”kraj do„musi być państwem UE ( przywożonym do UE).

W celu wybrania”kraju„i”kraju do albo

 • przejdź do listy, a następnie kliknij na nazwę kraju, aby dokonać wyboru, lub
 • zacznij wpisz pierwsze litery kraju do szybkiego wyszukiwania, a następnie wybierz kraj.
2

Etap 2: Rozpocznij wyszukiwanie

Kliknij na przyciskWyszukaj.

Jeżeli system stwierdzi, że kryteria wyszukiwania są dokładnie dopasowane, pojawi się „Wyniki wyszukiwania”. Przejść prosto do etapu 3.

Zawęź wyszukiwanie

Jeżeli nie znaleziono dokładnego dopasowania, w tytule „Wyszukiwanie produktu” wyświetlone zostaną dalsze wytyczne. Aby znaleźć kod produktu, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

 

Jak przeglądać wykaztowarów?

Wykaz towarówzawiera nomenklaturę produktów dla wybranego "państwado”. Aby znaleźć produkt, proszę rozwinąć interesującą go branżę, klikając na symbol do momentu dotarcia do interesującego Państwa produktu. Kody produktów, które można wybrać, oznaczono kolorem żółtym.

W przypadku konieczności przeglądania "Wykazu towarów„po częściowo dopasowanym wyniku wyszukiwania, gałęzie zawierające częściowo dopasowane wartości z wyszukanym produktem zaznaczono pogrubioną czcionką. Jeżeli wyszukałeś kod produktu w oparciu o tekst, a jedno z użytych przez Państwa słów znajduje się w tytule odgałęzienia, zostało ono również zaznaczone kolorem żółtym.

Kody produktów są specyficzne dla każdego”państwa do„. Należy pamiętać, że system próbuje odpowiadać podanej wartości kodem produktu dla określonego”państwa do„, zaczynając od najważniejszych cyfr identyfikujących rozdział.

 

3

Etap 3: Przeglądaj wyniki

„Wyniki wyszukiwania” pokazują dokładne wyniki dotyczące kryteriów wyszukiwania

 • obejrzyj główne sekcje, korzystając z menu po lewej stronie ekranu
 • większe sekcje mogą zawierać podsekcje lub dodatkową tabelę treści po prawej stronie.

Jeżeli dla danej sekcji dane nie są dostępne, sekcja ta nie zostanie wyświetlona (np. jeżeli nie są dostępne żadne informacje o barierach w handlu, w menu po lewej stronie nie pojawią się "Bierniki handlowe ).

Wyniki obejmują:

 • informacje dotyczące”państwa do
  • sytuacja w Polsce
 • informacje dotyczące produktu i”kraju do
  • Schemat nomenklatury, regularne i preferencyjnestawki celne, potencjalne środki ochrony handlu, noty taryfowe, podatki i dodatkowe cła, takie jak VAT, akcyza, podatki lub opłaty, procedury i formalności, bariery handlowe i statystyki przepływów handlowych
 • Informacje specyficzne dla umowy handlowej/uzgodnienia handlowego
  • wzajemnie uznawane oznaczenia geograficzne
 • informacje charakterystyczne dla danego produktu w kontekście umowy handlowej/uzgodnienia handlowego
  • Harmonogramznoszenia ceł dotyczący sposobu, w jaki cła będą sięzmniejszać, reguł pochodzenia (w tym w niektórych przypadkach narzędzia samooceny).

W zależności od kryteriów wyszukiwania wyszukiwanie będzie pasowało do jednego z trzech scenariuszy. Każdy scenariusz zawiera konkretne dane i własną tożsamość wizualną

 • Wywóz z UE: niebieskie tło
 • Przywóz do UE: żółte tło
 • Handel wewnątrzunijny: szare tło

Proszę również zapoznać się z dostosowaną do potrzeb sekcją „Jak odczytać wyniki?”, dostępną w menu po lewej stronie wyników wyszukiwania.

 

Kto może uzyskać dostęp do informacji

 • Informacje dotyczące scenariuszy przywozu do UE i handlu wewnątrzunijnego są dostępne dla wszystkich użytkowników
 • jedynie przedsiębiorstwa z siedzibą w UE mają dostęp do informacji związanychze scenariuszem wywozu z UE.

Dowiedz się więcej o źródłach danych i prawach autorskich.

 

Języki

 • wywóz z UE: Wyszukiwanie produktów i wyszukiwanie wyników są dostępne w języku angielskim.
 • Przywóz do UE ihandel wewnątrzunijny
  • wyszukiwanie produktów jest dostępne we wszystkich językach UE
  • wyniki wyszukiwania są dostępne w językach angielskim, hiszpańskim, portugalskim i francuskim.
 • informacje opisowe w pozostałej części strony internetowej są dostępne we wszystkich językach UE za pośrednictwem tłumaczenia maszynowego.
Udostępnij tę stronę: