Pomoc dla mojego asystenta ds. handlu

Co narzędzie to obejmuje?

 • wywóz towarów z UE
  • kraj z: Państwo UE
  • kraj do: kraj spoza UE
 • przywóz towarów do UE
  • kraj z: kraj spoza UE
  • kraj do: Państwo UE
 • wewnątrzunijny handel towarami
  • kraj z: Państwo UE
  • kraj do: Państwo UE

Jak to działa?

Dotarcie do informacji dotyczących konkretnego produktu w kilku łatwych krokach:

1

Krok 1: Określ kryteria wyszukiwania

 • nazwa produktu lub kodHS – pole edytowalne; można
  • wpisać dokładną wartość kodu produktu – w większości przypadków jest to kod numeryczny, ponieważ zdecydowana większość krajowych kodów produktów opiera się na Systemie Zharmonizowanym (HS), lub
  • wpisz tekst – jeśli nie znasz kodu produktu, możesz wpisać jedno lub kilka słów – a system pomoże Ci w wyszukiwaniu właściwego kodu, lub
  • pole należy pozostawić puste – jeśli chcesz przeglądać nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego dla swojego produktu
 • „kraj z”kraj, z którego towar jest wywożony
 • „kraj do”kraj, w którym produkt będzie sprzedawany
  • jeżeli „kraj z” jest krajem UE, „kraj do” może być:
   • państwa niebędącego członkiem UE ( wywóz z UE), lub
   • inny kraj UE (handel wewnątrzunijny)
  • jeżeli „państwo z” jest państwem spoza UE, „państwo do” musi być państwem UE ( przywożącym do UE).

Aby wybrać „kraj z” i „kraj do, albo

 • przejdź do listy, a następnie kliknij na nazwę kraju, która zostanie wybrana, lub
 • zacznij wpisywać pierwsze litery kraju w celu szybkiego wyszukiwania, a następnie wybrać kraj.
2

Etap 2: Rozpocznij wyszukiwanie

Kliknij przyciskSzukaj.

Jeżeli system stwierdzi dokładne dopasowanie kryteriów wyszukiwania, pojawią się „Wyniki wyszukiwania”. Przejdź bezpośrednio do etapu 3.

Doprecyzuj wyszukiwanie

Jeżeli dokładna zgodność nie zostanie znaleziona, w tytule „Wyszukaj produktu” wyświetlą się dalsze wskazówki. Aby znaleźć swój kod produktu, należy postępować zgodnie z instrukcją.

 

Jak przeglądać „Lista goo domu”?

Lista gooprojektów wyświetlanomenklaturę produktów dla wybranego „kraju do”. Aby znaleźć produkt, należy rozwinąć interesującą dziedzinę, klikając symbol, aż do dotarcia do produktu będącego przedmiotem zainteresowania. Możliwe do wyboru kody produktów zaznaczono kolorem żółtym.

Jeśli musisz przeszukiwać „Listę goo do potrzeb” po częściowym dopasowanym wyniku wyszukiwania, gałęzie zawierające wartości częściowo dopasowane do wyszukiwanego produktu są zaznaczone pogrubioną czcionką. Jeżeli wyszukali Państwo swój kod produktu w oparciu o tekst, a jedno z użytych słów znajduje się w tytule sekcji, jest to również zaznaczone kolorem żółtym.

Kody produktów są specyficzne dla każdego „odkraju do”. Należy pamiętać, że system próbuje dopasować wartość, którą wprowadzasz, do kodu produktu dla określonegokraju,zaczynając od najistotniejszych cyfr identyfikujących chapter.

 

3

Etap 3: Przeglądaj wyniki

„Wyniki wyszukiwania” pokazują dokładne wyniki dostępne dla Twoich kryteriów wyszukiwania

 • przekieruj główne sekcje, korzystając z menu po lewej stronie
 • większe sekcje mogą mieć podsekcje lub dodatkową tabelę treści po prawej stronie.

Jeżeli dane dotyczące konkretnej sekcji nie są dostępne, nie zostanie ona wyświetlona (np. jeżeli informacje o barierach w handlu nie są dostępne, w menu po lewej stronie nie pojawią się „Przeszkody handlowe).

Wyniki obejmują:

 • informacje specyficzne dla „kraju do
  • przegląd wg kraju
 • informacje specyficzne dla produktu i „kraj-do
  • drzewo nomenklaturowe, regularne i preferencyjne stawki tariff, potencjalne środki ochrony handlu, notatki tariff, podatki i cła dodatkowe, takie jak VAT, akcyza, opłaty lub opłaty, procedury i formalności, bariery w handlu i statystyki przepływów handlowych
 • Informacje specyficzne dla umowy handlowej/uzgodnienia handlowego
  • wzajemnie uznawane oznaczenia geograficzne (OG)
 • informacje dotyczące produktu w kontekście umowy handlowej/uzgodnienia handlowego
  • wTarif f harmonogram demontażu określający, w jaki sposób tariffs z czasem zmniejszy, reguły pochodzenia (w tym w niektórych przypadkach narzędzie samooceny).

W zależności od kryteriów wyszukiwania wyszukiwanie mieści się w jednym z trzech scenariuszy.  Każdy scenariusz zawiera konkretne dane i własną identyfikację wizualną

 • wywóz z UE: niebieskie tło
 • przywóz do UE: żółte tło
 • handel wewnątrzunijny: szare tło

Proszę również zapoznać się z dostosowaną do potrzeb sekcją „Jak przeczytać wyniki?”, dostępnej w menu po lewej stronie wyników wyszukiwania.

 

Kto ma dostęp do informacji

 • informacje dotyczące scenariuszy przywozu do UE i handlu wewnątrzunijnego są dostępne dla wszystkich użytkowników
 • jedynie przedsiębiorstwa z siedzibą w UE mogą uzyskać dostęp do informacji związanych ze scenariuszami eksportowymi z UE.

Więcej informacji na temat źródeł danych i praw autorskich

 

Języki

 • wywóz z UE: Wyszukiwanie produktów i wyniki wyszukiwania są dostępne w języku angielskim
 • przywóz do UE i handel wewnątrzunijny
  • wyszukiwanie produktów jest dostępne we wszystkich językach UE
  • wyniki wyszukiwania są dostępne w języku angielskim, hiszpańskim, portugalskim i francuskim
 • informacje opisowe w pozostałej części strony internetowej są dostępne we wszystkich językach UE za pośrednictwem tłumaczenia maszynowego.
Udostępnij tę stronę: