Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)

Pomoc dla mojego asystenta ds. handlu

Co narzędzie to obejmuje?

 • Wywóz towarówz UE
  • kraj pochodzenia: Kraj UE
  • kraj przeznaczenia: kraj spoza UE
 • przywóz towarówdo UE
  • kraj pochodzenia: kraj spoza UE
  • kraj przeznaczenia: Kraj UE
 • wewnątrzunijny handel towarami
  • kraj pochodzenia: Kraj UE
  • kraj przeznaczenia: Kraj UE

Jak to działa?

Uzyskać informacje dotyczące danego produktu w kilku łatwych krokach:

1

Krok 1: Określ kryteria wyszukiwania

 • „Nazwa produktu lub kod HS „— pole edytowalne; można
  • Należy podać dokładną wartość kodu produktu - najczęściej jest to kod numeryczny, ponieważ zdecydowana większość krajowych kodów produktów opiera się na Systemie Zharmonizowanym (HS), lub
  • wpisz tekst - jeśli nie znasz kodu produktu, możesz wpisać jeden lub kilka słów, a system pomoże Ci wyszukać właściwy kod, lub
  • pole należy pozostawić puste - jeśli chcesz przeglądać informacje ogólne dotyczące kraju przeznaczenia, możesz pominąć kod produktu
 • „Kraj pochodzenia” — pole, które można wybrać; wybierz kraj z listy
 • „Kraj przeznaczenia” — pole, które można wybrać; wybierz kraj z listy; dostępne kraje będą zależały od wybranego kraju pochodzenia.
  • jeżeli krajem pochodzenia jest kraj UE, krajem docelowym może być:
   • Państwo nienależące do UE (wywóz z UE) lub
   • Inny kraj UE (handel wewnątrzunijny)
  • Jeżeli kraj pochodzenia jest krajem nienależącym do UE, krajem przeznaczenia musi być kraj UE ( przywóz do UE).

Aby wybrać kraj pochodzenia i kraj przeznaczenia, albo

 • przejdź do listy, a następnie kliknij na nazwę kraju, aby dokonać wyboru, lub
 • zacznij wpisz pierwsze litery kraju do szybkiego wyszukiwania, a następnie wybierz kraj.
2

Etap 2: Rozpocznij wyszukiwanie

Kliknij na przycisk Wyszukaj.

Jeżeli system stwierdzi, że kryteria wyszukiwania są dokładnie dopasowane, pojawi się „Wyniki wyszukiwania”. Przejść prosto do etapu 3.

Zawęź wyszukiwanie

Jeżeli nie znaleziono dokładnego dopasowania, w tytule „Wyszukiwanie produktu” wyświetlone zostaną dalsze wytyczne. Aby znaleźć kod produktu, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

 

Jak przeglądać wykaztowarów?

Wykaz towarówzawiera nomenklaturę produktów dla wybranego kraju przeznaczenia. Aby znaleźć produkt, proszę rozwinąć interesującą go branżę, klikając na symbol do momentu dotarcia do interesującego Państwa produktu. Kody produktów, które można wybrać, oznaczono kolorem żółtym.

W przypadku konieczności przeglądania "Wykazu towarów„po częściowo dopasowanym wyniku wyszukiwania, gałęzie zawierające częściowo dopasowane wartości z wyszukanym produktem zaznaczono pogrubioną czcionką. Jeżeli wyszukałeś kod produktu w oparciu o tekst, a jedno z użytych przez Państwa słów znajduje się w tytule odgałęzienia, zostało ono również zaznaczone kolorem żółtym.

Kody produktów są specyficzne dla każdego kraju przeznaczenia. Należy pamiętać, że system próbuje odpowiadać podanej wartości kodem produktu dla określonego kraju przeznaczenia, zaczynając od najbardziej odpowiednich cyfr identyfikujących rozdział.

 

3

Etap 3: Przeglądaj wyniki

„Wyniki wyszukiwania” pokazują dokładne wyniki dotyczące kryteriów wyszukiwania

 • obejrzyj główne sekcje, korzystając z menu po lewej stronie ekranu
 • większe sekcje mogą zawierać podsekcje lub dodatkową tabelę treści po prawej stronie.

Jeżeli dla danej sekcji dane nie są dostępne, sekcja ta nie zostanie wyświetlona (np. jeżeli nie są dostępne żadne informacje o barierach w handlu, w menu po lewej stronie nie pojawią się "Bierniki handlowe ).

Wyniki obejmują:

 • informacje właściwe dla kraju przeznaczenia
  • sytuacja w Polsce
 • informacje dotyczące produktu i kraju przeznaczenia
  • Schemat nomenklatury, regularne i preferencyjnestawki celne, potencjalne środki ochrony handlu, noty taryfowe, podatki i dodatkowe cła, takie jak VAT, akcyza, podatki lub opłaty, procedury i formalności, bariery handlowe i statystyki przepływów handlowych
 • Informacje specyficzne dla umowy handlowej/uzgodnienia handlowego
  • wzajemnie uznawane oznaczenia geograficzne
 • informacje charakterystyczne dla danego produktu w kontekście umowy handlowej/uzgodnienia handlowego
  • Harmonogramznoszenia ceł dotyczący sposobu, w jaki cła będą sięzmniejszać, reguł pochodzenia (w tym w niektórych przypadkach narzędzia samooceny).

W zależności od kryteriów wyszukiwania wyszukiwanie będzie pasowało do jednego z trzech scenariuszy. Każdy scenariusz zawiera konkretne dane i własną tożsamość wizualną

 • Wywóz z UE: niebieskie tło
 • Przywóz do UE: żółte tło
 • Handel wewnątrzunijny: szare tło

Proszę również zapoznać się z dostosowaną do potrzeb sekcją „Jak odczytać wyniki?”, dostępną w menu po lewej stronie wyników wyszukiwania.

 

Kto może uzyskać dostęp do informacji

 • Informacje dotyczące scenariuszy przywozu do UE i handlu wewnątrzunijnego są dostępne dla wszystkich użytkowników
 • jedynie przedsiębiorstwa z siedzibą w UE mają dostęp do informacji związanychze scenariuszem wywozu z UE.

Dowiedz się więcej o źródłach danych i prawach autorskich.

 

Języki

 • wywóz z UE: Wyszukiwanie produktów i wyszukiwanie wyników są dostępne w języku angielskim.
 • Przywóz do UE ihandel wewnątrzunijny
  • wyszukiwanie produktów jest dostępne we wszystkich językach UE
  • wyniki wyszukiwania są dostępne w językach angielskim, hiszpańskim, portugalskim i francuskim.
 • informacje opisowe w pozostałej części strony internetowej są dostępne we wszystkich językach UE za pośrednictwem tłumaczenia maszynowego.
Udostępnij tę stronę:

Linki