Źródła i prawa autorskie

Strona z wynikami zawiera informacje z wielu źródeł. Zob. poniżej wykaz sekcji strony zawierającej wyniki i ich odpowiednie źródło.

Sekcja Opis Źródło Częstotliwość aktualizacji
Taryfy Stosowane taryfy celne (dla państw spoza UE) Mendel* Każdy kraj jest aktualizowany co najmniej raz na trzy miesiące.
Taryfy Unijne taryfy celne DG TAXUD, baza danych TARIC Aktualizowana każdego dnia
Taryfy Zniesienie ceł DG ds. Handlu Po wejściu w życie nowych umów
Taryfy Oznaczenia geograficzne DG ds. Handlu Po wejściu w życie nowych umów
Taryfy Środki ochrony handlu DG ds. Handlu W przypadku zastosowania nowego środka
Reguły pochodzenia Reguły pochodzenia dotyczące konkretnych produktów DG ds. Handlu Po wejściu w życie nowych umów
Podatki Podatki i dodatkowe cła (dla państw niebędących członkami UE) Mendel* Każdy kraj jest aktualizowany co najmniej raz na trzy miesiące.
Podatki Podatki wewnętrzne (dla państw członkowskich UE) TARIC SA Każdy kraj jest aktualizowany co 3 miesiące.
Procedury i formalności Formalności przywozowe (dla państw spoza UE) Mendel* Każdy kraj jest aktualizowany co najmniej raz na trzy miesiące.
Wymogi dotyczące przywozu Wymogi przywozowe (dla państw członkowskich UE) TARIC SA Każdy kraj jest aktualizowany co 3 miesiące.
Przewodniki Przewodniki dotyczące wywozu DG ds. Handlu, DG Sante Stale monitorowane w celu sprawdzenia, czy informacje są aktualne
Bariery w handlu Bariery handlowe w państwach trzecich DG ds. Handlu Kiedy bariera jest aktualizowana lub tworzona
Statystyki dotyczące przepływów handlowych Statystyki dotyczące produktów Eurostat (baza danych Comext) Co miesiąc

*Informacje zawarte w sekcji dotyczącej taryf celnych, sekcji „Podatki” lub „Procedury i formalności” nie mogą być wykorzystywane do odsprzedaży (lub świadczenia usług doradczych), redystrybucji, tworzenia baz danych, przechowywania lub do celów innych niż referencyjne wykorzystanie przez użytkownika z Unii Europejskiej osobiście zlokalizowanego w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Turcji, Macedonii Północnej, Albanii, Czarnogórze, Serbii, Mołdawii i na Ukrainie w celu wsparcia własnych międzynarodowych procesów biznesowych. Wszelkie inne sposoby wykorzystywania danych są zabronione, chyba że właściciel danych wyraźnie wyrazi na to zgodę na piśmie: Prawa autorskie: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Niemcy, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Jeżeli komputer, na którym pracuje przeglądarka, nie jest bezpośrednio połączony z internetem w Unii Europejskiej za pośrednictwem dostawcy usług internetowych zlokalizowanego i zarejestrowanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej (albo w Turcji, Macedonii Północnej, Albanii, Czarnogórze, Serbii, Mołdawii i na Ukrainie), nie wolno Państwu przeglądać tych danych w jakimkolwiek celu.

Udostępnij tę stronę: