Źródła i prawa autorskie

Strona z wynikami zawiera informacje z wielu źródeł. Zob. poniżej wykaz sekcji na stronie wyników i ich odpowiednie źródło.

Sekcja Opis Źródło Rejestracji danych
Taryfy Stosowane taryfy (dla państw spoza UE) Mendel* Każdy kraj jest aktualizowany co najmniej raz na 3 miesiące
Taryfy Taryfy unijne DG TAXUD, baza danych TARIC Aktualizowana codziennie
Taryfy Znoszenie ceł DG ds. Handlu Po wejściu w życie nowych umów
Taryfy Oznaczenie geograficzne, DG ds. Handlu Po wejściu w życie nowych umów
Taryfy Instrumenty ochrony handlu DG ds. Handlu W przypadku zastosowania nowego środka
Reguły pochodzenia Reguły pochodzenia odnoszące się do poszczególnych produktów DG ds. Handlu Po wejściu w życie nowych umów
Podatki Podatki i dodatkowe cła (dla państw spoza UE) Mendel* Każdy kraj jest aktualizowany co najmniej raz na 3 miesiące
Podatki Podatki wewnętrzne (dla państw członkowskich UE) TARIC SA Co trzy miesiące aktualizuje się każdy kraj
Procedury i formalności Formalności przywozowe (dla państw spoza UE) Mendel* Każdy kraj jest aktualizowany co najmniej raz na 3 miesiące
Wymagania przywozowe Wymogi dotyczące przywozu (dla państw członkowskich UE) TARIC SA Co trzy miesiące aktualizuje się każdy kraj
Przewodniki Przewodniki eksportujące DG ds. Handlu, DG Sante Stale monitorowane w celu sprawdzenia, czy informacje są aktualne
Barier handlowych; Bariery w handlu w krajach spoza UE DG ds. Handlu Gdy bariera jest aktualizowana lub tworzona
Statystyki przepływów handlowych Statystyki dotyczące produktów Eurostat (baza danych Comext) Co miesiąc

*Informacje zawarte w sekcji taryf celnych, sekcji dotyczącej podatków lub sekcji „Procedury i formalności” nie mogą być wykorzystywane do odsprzedaży (lub świadczenia usług doradczych), redystrybucji, tworzenia baz danych, przechowywania ani do celów innych niż wykorzystanie referencyjne przez użytkownika z Unii Europejskiej osobiście znajdującego się na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Mołdawii, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii, Türkiye i Ukrainy w celu wsparcia własnych międzynarodowych procesów biznesowych użytkownika. Wszelkie inne wykorzystanie danych jest zabronione, chyba że właściciel danych wyraźnie zatwierdzi na piśmie: Prawa autorskie: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Niemcy, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Jeżeli komputer, na którym działa przeglądarka, nie jest bezpośrednio połączony z internetem w Unii Europejskiej, za pośrednictwem dostawcy usług internetowych mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub Albanii, Bośni i Hercegowinie, Mołdawii, Czarnogórze, Macedonii Północnej, Serbii, Türkiye i na Ukrainie) i zarejestrowanego w tym państwie (lub Albanii, Bośni i Hercegowinie, Mołdawii, Czarnogórze, Macedonii Północnej, Serbii, Türkiye i na Ukrainie), w żadnym celu nie mogą Państwo przeglądać zawartych w nim danych.

Udostępnij tę stronę: