Źródła i prawa autorskie

Strona wyników zawiera informacje z wielu źródeł. Poniżej znajduje się lista sekcji strony wyników i ich źródła.

Sekcja Opis Źródło Częstotliwość aktualizacji
Taryfy Stosowane taryfy (dla państw spoza UE) Mendel* Co najmniej co 3 miesiące istnieje aktualizacja każdego kraju.
Taryfy Taryfy UE DG TAXUD, baza danych TARIC Codziennie aktualizowane
Taryfy Zniesienie ceł DG ds. Handlu W momencie wejścia w życie nowych umów
Taryfy Oznaczenia geograficzne DG ds. Handlu W momencie wejścia w życie nowych umów
Taryfy Środki ochrony handlu DG ds. Handlu W przypadku zastosowania nowego środka
Reguły pochodzenia Reguły pochodzenia specyficzne dla danego produktu DG ds. Handlu W momencie wejścia w życie nowych umów
Podatki Podatki i cła dodatkowe (dla państw spoza UE) Mendel* Co najmniej co 3 miesiące istnieje aktualizacja każdego kraju.
Podatki Podatki wewnętrzne (dla państw członkowskich UE) TARIC SA Co 3 miesiące jest aktualizacja każdego kraju.
Procedury i formalności Formalności importowe (dla państw spoza UE) Mendel* Co najmniej co 3 miesiące istnieje aktualizacja każdego kraju.
Wymogi dotyczące przywozu Wymogi przywozowe (dla państw członkowskich UE) TARIC SA Co 3 miesiące jest aktualizacja każdego kraju.
Przewodniki Przewodniki eksportowe DG ds. Handlu, DG Sante Stale monitorowany w celu sprawdzenia, czy informacje są aktualne
Bariery handlowe Bariery handlowe w krajach nienależących do UE DG ds. Handlu Gdy bariera jest aktualizowana lub tworzona
Statystyki przepływów handlowych Statystyki związane z produktem Eurostat (baza danych Comext) Co miesiąc

*Informacje w sekcji Taryfy, sekcji „Podatki” lub sekcji „Procedury i formalności” nie mogą być wykorzystywane do odsprzedaży (lub świadczenia usług doradczych), redystrybucji, budowy baz danych, przechowywania lub do celów innych niż wykorzystanie referencyjne przez użytkownika Unii Europejskiej znajdującego się osobiście w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Mołdawii, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii, Türkiye i Ukrainy w celu wspierania własnych międzynarodowych procesów biznesowych użytkownika. Wszelkie inne zastosowania są zabronione, chyba że właściciel danych wyraźnie wyrazi na piśmie zgodę: Prawa autorskie: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Niemcy, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Jeśli komputer, na którym działa Twoja przeglądarka, nie jest bezpośrednio połączony z Internetem w Unii Europejskiej, za pośrednictwem dostawcy usług internetowych znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej (albo Albanii, Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Mołdawii, Czarnogórze, Macedonii Północnej, Serbii, Türkiye i Ukrainie), nie możesz przeglądać tych danych w dowolnym celu.

Udostępnij tę stronę: