Źródła i prawa autorskie

Strona z wynikami zawiera informacje z wielu źródeł. Zob. poniżej wykaz sekcji na stronie z wynikami oraz ich odpowiednie źródło.

Sekcja Opis Jednostka Rejestracji danych
Taryfy Taryfy stosowane (dla państw spoza UE) Mendel* Co najmniej raz na 3 miesiące każdy kraj jest aktualizowany.
Taryfy Stawki celne UE DG TAXUD, baza danych TARIC Codziennie aktualizowane
Taryfy Zniesienie ceł DG ds. Handlu Wejście w życie nowych umów
Taryfy Oznaczenia geograficzne DG ds. Handlu Wejście w życie nowych umów
Taryfy Środki ochrony handlu DG ds. Handlu W przypadku zastosowania nowego środka
Reguły pochodzenia Reguły pochodzenia dotyczące konkretnych produktów DG ds. Handlu Wejście w życie nowych umów
Podatki Podatki i dodatkowe cła (dla państw spoza UE) Mendel* Co najmniej raz na 3 miesiące każdy kraj jest aktualizowany.
Podatki Podatki wewnętrzne (dla państw członkowskich UE) TARIC SA Każdego kraju dokonuje się co 3 miesiące.
Procedury i formalności Formalności przywozowe (dla państw spoza UE) Mendel* Co najmniej raz na 3 miesiące każdy kraj jest aktualizowany.
Wymagania przywozowe Wymogi dotyczące przywozu (dla państw członkowskich UE) TARIC SA Każdego kraju dokonuje się co 3 miesiące.
Przewodniki Przewodniki eksportowe DG ds. Handlu, DG Sante Stale monitorowane w celu sprawdzenia, czy informacje są aktualne
Bariery handlowe Bariery handlowe w krajach nienależących do UE DG ds. Handlu Gdy bariera jest aktualizowana lub tworzona
Statystyki dotyczące przepływów handlowych Statystyki dotyczące produktu Eurostat (baza danych Comext) Co miesiąc

*Informacje zawarte w sekcji „Taryfy”, sekcja „Podatki” lub „Procedury i Formalności” nie mogą być wykorzystywane do odsprzedaży (lub świadczenia usług doradczych), redystrybucji, tworzenia baz danych, przechowywania ani do żadnych celów innych niż użytek referencyjny użytkownika z Unii Europejskiej znajdującego się osobiście w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Turcji, Macedonii Północnej, Albanii, Czarnogóry i Serbii w celu wsparcia własnych międzynarodowych procesów biznesowych użytkownika. Wszelkie inne zastosowania są zabronione, chyba że właściciel danych wyraźnie wyrazi na to zgodę na piśmie: Prawa autorskie: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Niemcy, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Jeżeli komputer, na którym działa przeglądarka, nie jest bezpośrednio podłączony do internetu w Unii Europejskiej, za pośrednictwem dostawcy usług internetowych znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub Turcji, Macedonii Północnej, Albanii, Czarnogórze i Serbii) i zarejestrowanego w tym państwie, nie masz prawa przeglądać tych danych w żadnym celu.

Udostępnij tę stronę:

Linki