Źródła i prawa autorskie

Strona z wynikami zawiera informacje z wielu źródeł. Poniżej znajduje się wykaz sekcji strony z wynikami i ich odpowiednie źródło.

Sekcja Opis Źródło Rejestracji danych
Taryfy Stosowane taryfy celne (dla państw spoza UE) Mendel* Co najmniej raz na trzy miesiące dokonuje się aktualizacji każdego kraju.
Taryfy Taryfy unijne DG TAXUD, baza danych TARIC Aktualizowana codziennie
Taryfy Znoszenie ceł DG ds. Handlu Po wejściu w życie nowych umów
Taryfy Oznaczenia geograficzne DG ds. Handlu Po wejściu w życie nowych umów
Taryfy Środki ochrony handlu DG ds. Handlu W przypadku zastosowania nowego środka
Reguły pochodzenia Reguły pochodzenia dotyczące konkretnych produktów DG ds. Handlu Po wejściu w życie nowych umów
Podatki Podatki i cła dodatkowe (w przypadku państw spoza UE) Mendel* Co najmniej raz na trzy miesiące dokonuje się aktualizacji każdego kraju.
Podatki Podatki wewnętrzne (dla państw członkowskich UE) TARIC SA Co trzy miesiące jest aktualizowana w odniesieniu do każdego kraju
Procedury i formalności Formalności importowe (w przypadku państw spoza UE) Mendel* Co najmniej raz na trzy miesiące dokonuje się aktualizacji każdego kraju.
Wymagania przywozowe Wymogi dotyczące przywozu (dla państw członkowskich UE) TARIC SA Co trzy miesiące jest aktualizowana w odniesieniu do każdego kraju
Przewodniki Przewodniki do wywozu DG ds. Handlu, DG Sante Stale monitorowane w celu sprawdzenia, czy informacje są aktualne
Barier handlowych; Bariery handlowe w państwach spoza UE DG ds. Handlu Kiedy bariera jest aktualizowana lub tworzona
Dane statystyczne dotyczące przepływów handlowych Statystyki dotyczące produktów Eurostat (baza danych Comext) Co miesiąc

*Informacje zawarte w sekcji ds. taryf celnych, sekcji podatkowej lub sekcji „Procedury i formalności” nie mogą być wykorzystywane do odsprzedaży (lub do świadczenia usług doradczych), redystrybucji, tworzenia baz danych, przechowywania ani do celów innych niż wykorzystanie referencyjne przez użytkownika z Unii Europejskiej znajdującego się osobiście w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Mołdawii, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii, Turcji i Ukrainy w celu wsparcia własnych międzynarodowych procesów biznesowych użytkownika. Wszelkie inne wykorzystywanie danych jest zabronione, chyba że właściciel danych wyraźnie wyrazi na to zgodę na piśmie: Prawa autorskie: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Niemcy, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Jeżeli komputer, na którym działa przeglądarka, nie jest bezpośrednio połączony z internetem w Unii Europejskiej za pośrednictwem dostawcy usług internetowych znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub Albanii, Bośni i Hercegowiny, Mołdawii, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii, Turcji i Ukrainy) i zarejestrowanego w tym państwie, wówczas nie wolno przeglądać tych danych w żadnym celu.

Udostępnij tę stronę: