Zamówień publicznych

Czy Państwa przedsiębiorstwo chce sprzedawać usługi na rynku zamówień publicznych?

Dowiedz się, jak ubiegać się o zamówienia publiczne, wraz z odpowiednimi zasadami i procedurami.

Ocena kwalifikowalności do udziału w zagranicznym przetargu na zamówienia publiczne

Aby dowiedzieć się, czy jesteś uprawniony do udziału w danym przetargu publicznym poza UE, korzystasz z narzędzia Mój asystent handlowy ds. zamówień publicznych.

Mój asystent handlowy ds. zamówień publicznych ma pomóc europejskim przedsiębiorstwom w ocenie, czy są one uprawnione do udziału w przetargu publicznym poza UE. Ocena wymaga podania przez użytkownika informacji, które zazwyczaj są zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu: podmiot zamawiający, przedmiot i szacunkową wartość zamówienia.

Jako projekt pilotażowy narzędzie to umożliwia obecnie ocenę zamówień publicznych z Kanady (na podstawie zarówno GPA, jak i dwustronnej CETA). Kolejnym krajem, który zostanie objęty programem, będzie Japonia. Kolejne kraje zostaną włączone do tego narzędzia w odpowiednim czasie.

Sprawdź Mój asystent handlowy ds. zamówień publicznych

Udostępnij tę stronę: