Zamówienia publiczne

Czy Państwa przedsiębiorstwo chce sprzedawać usługi na rynku zamówień publicznych?

Dowiedz się, jak ubiegać się o zamówienia publiczne, a także jak ubiegać się o odpowiednie zasady i procedury.

Proszę ocenić, czy kwalifikują się Państwo do udziału w zagranicznym przetargu publicznym

Aby dowiedzieć się, czy masz prawo do udziału w danym przetargu rządowym poza UE, korzystasz z narzędzia Mój asystent handlowy ds. zamówień publicznych.

Mój asystent handlowy ds. zamówień publicznych ma pomóc europejskim przedsiębiorstwom ocenić, czy są one uprawnione do udziału w przetargu publicznym poza UE. Ocena wymaga wprowadzenia przez użytkownika informacji, które zazwyczaj są zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu: podmiot zamawiający, przedmiot i szacowana wartość zamówienia.

Jako projekt pilotażowy narzędzie to umożliwia obecnie ocenę zamówień publicznych z Kanady (na podstawie zarówno GPA, jak i dwustronnej CETA). Kolejnym krajem objętym programem będzie Japonia. Kolejne państwa zostaną włączone do narzędzia w odpowiednim czasie.

Sprawdź mój asystent handlowy ds. zamówień publicznych

Udostępnij tę stronę: