Zamówienia publiczne

Czy Państwa przedsiębiorstwo chce sprzedawać usługi na rynku zamówień publicznych?

Dowiedz się, jak ubiegać się o zamówienia rządowe, wraz z odpowiednimi zasadami i procedurami.

Ocena kwalifikowalności do udziału w zagranicznej procedurze przetargowej

Aby dowiedzieć się, czy są Państwo uprawnieni do udziału w danym przetargu rządowym poza UE, należy skorzystać z narzędzia Access2Procurement.

Access2Zamówienia mają pomóc europejskim przedsiębiorstwom ocenić, czy są one uprawnione do udziału w przetargu publicznym poza UE. Ocena wymaga wprowadzenia przez użytkownika informacji, które zazwyczaj znajdują się w ogłoszeniu o zamówieniu: Podmiot zamawiający, przedmiot i szacunkową wartość zamówienia.

Jako projekt pilotażowy narzędzie to umożliwia obecnie ocenę zamówień publicznych z Kanady (w oparciu zarówno o GPA, jak i dwustronną umowę gospodarczo— handlową). Kolejnym krajem, który będzie objęty programem, będzie Japonia. Kolejne kraje zostaną włączone do tego narzędzia we właściwym czasie.

Access2Zamówienia

Udostępnij tę stronę:

Linki