Zamówienia rządowe poza UE

UE opowiada się za otwarciem międzynarodowych rynków zamówień publicznych

 UE zawarła wiele umów międzynarodowych w celu zapewnienia unijnym przedsiębiorstwom dostępu do międzynarodowych rynków zamówień publicznych. Najważniejszym z nich jest wielostronne Porozumienie WTO w sprawie zamówień rządowych (GPA).

Wielostronne Porozumienie WTO w sprawie zamówień rządowych (GPA) z 2012 r.

Państwa członkowskie UE przystąpiły do Porozumienia WTO w sprawie zamówień rządowych (GPA). Jest to główna umowa międzynarodowa dotycząca zamówień publicznych. Jest to kwestia plurilateralna, ponieważ nie wszyscy członkowie WTO przystąpili do WTO.

Pozostałymi dziewiętnastoma państwami GPA są: 

Armenia, Australia, Kanada, Tajpej, Hongkong (Chiny), Islandia, Izrael, Japonia, Liechtenstein, Czarnogóra, Mołdawia, Niderlandy w odniesieniu do Aruby, Norwegii, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Singapuru, Szwajcarii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

Inni członkowie WTO negocjują przystąpienie do GPA.

GPA składa się z dwóch głównych elementów:

Więcej informacji na temat możliwości składania ofert można znaleźć na zintegrowanym portalu WTO dotyczącym dostępu do informacji o dostępie do rynku zamówień publicznych (e-GPA).

Zawiera on informacje na temat zakresu, w tym na temat mających zastosowanie progów określających wartość, powyżej której mają zastosowanie przepisy GPA.

  • przegląd Porozumienia WTO w sprawie zamówień rządowych

Dwustronne umowy handlowe

Oprócz GPA UE zapewnia europejskim przedsiębiorstwom możliwości biznesowe poprzez swoje umowy handlowe. Wiele dwustronnych umów handlowych zawiera rozdziały poświęcone zamówieniom rządowym, dzięki którym strony wzajemnie otwierają swoje rynki zamówień.

W niektórych przypadkach, gdy druga strona jest już stroną GPA, te umowy dwustronne zawierają zobowiązania, które wykraczają poza zobowiązania zawarte w GPA.

W innych przypadkach te umowy dwustronne stanowią jedyne w swoim rodzaju wzajemne zobowiązanie dotyczące wzajemnego otwarcia rynków zamówień publicznych.

 

Należy jednak zauważyć, że nawet w przypadku braku zobowiązania w odniesieniu do danego postępowania o udzielenie zamówienia przedsiębiorstwo z UE może nadal podjąć decyzję o złożeniu oferty.

Brak zobowiązania oznacza jedynie, że przedsiębiorstwo z UE nie ma prawa uczestniczyć w postępowaniu na równi z oferentami krajowymi, ale zazwyczaj nie uniemożliwia instytucji zamawiającej otrzymywania i rozpatrywania ofert od dostawcy z UE lub udzielenia mu zamówienia.

Więcej informacji na temat zamówień publicznych w umowach handlowych UE:

Proszę ocenić, czy kwalifikują się Państwo do udziału w zagranicznym przetargu publicznym

Aby dowiedzieć się, czy masz prawo do udziału w danym przetargu rządowym poza UE, korzystasz z narzędzia Mój asystent handlowy ds. zamówień publicznych.

Mój asystent handlowy ds. zamówień publicznych ma pomóc europejskim przedsiębiorstwom ocenić, czy są one uprawnione do udziału w przetargu publicznym poza UE. Ocena wymaga wprowadzenia przez użytkownika informacji, które zazwyczaj są zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu: podmiot zamawiający, przedmiot i szacowana wartość zamówienia.

Jako projekt pilotażowy narzędzie to umożliwia obecnie ocenę zamówień publicznych z Kanady (na podstawie zarówno GPA, jak i dwustronnej CETA). Kolejnym krajem objętym programem będzie Japonia. Kolejne państwa zostaną włączone do narzędzia w odpowiednim czasie.

Mój asystent handlowy ds. zamówień publicznych

Udostępnij tę stronę: