Unie celne

Unie celne

Czy prowadzą Państwo wywóz do unii celnej lub importują z niej? W tej części podkreślone zostaną światowe unie celne i ich wpływ na Państwa wymianę handlową pod względem taryf i procedur celnych.

Czym są unie celne?

Unia celna to grupy państw, które stosują jeden wspólny system procedur, zasad i taryf celnych w odniesieniu do całego lub prawie całego przywozu, wywozu i tranzytu towarów. Zazwyczaj państwa uczestniczące w uniach celnych mają wspólną politykę handlową i politykę konkurencji.

 

Należności celne od towarów pochodzących spoza unii celnej są płacone jednorazowo w momencie pierwszego wprowadzenia towarów. Następnie nie ma nic więcej do płacenia i swobodnego przepływu towarów w ramach unii celnej.

W unii celnej

Obowiązuje jedna taryfa zewnętrzna dla wszystkich towarów i usług przywożonych spoza unii celnej do któregokolwiek z jej państw członkowskich.

Towary przemieszczane są swobodnie między dwoma częściami unii celnej (wyprodukowane w całości w Unii lub dopuszczone do swobodnego obrotu po przywozie z państw trzecich) bez ceł na granicach wewnętrznych.

Polityka handlowa i przepisy celne są dostosowane, a państwa mają wspólne standardy w kilku dziedzinach, takich jak własność intelektualna, konkurencja, podatki itp.

Czym są unie celne na świecie?

 • Wspólnota Andyjska (CAN)
 • Wspólnota Karaibska (CARICOM)
 • Wspólny rynek Ameryki Środkowej (CACM)
 • Wspólnota Wschodnioafrykańska (EAC)
 • Wspólnota Gospodarcza i Walutowa Afryki Środkowej (CEMAC)
 • Euroazjatycka Unia Celna (EACU)
 • Unia celna Unii Europejskiej (EUCU)
 • Unia celna UE-Andora
 • Unia celna UE-San Marino
 • Unia celna UE-Türkiye
 • Rada Współpracy Państw Zatoki (RWPZ)
 • Władze izraelsko-palestyńskie
 • Wspólny Rynek Południowy (MERCOSUR)
 • Południowoafrykańska Unia Celna (SACU)
 • Szwajcaria-Liechtenstein (CH-FL)
 • Zachodnioafrykańska Unia Gospodarcza i Walutowa (WAEMU)
Udostępnij tę stronę: