Toldunioner

Toldunioner

Eksporterer du til eller importerer du fra en toldunion? Dette afsnit vil fremhæve verdens toldunioner og redegøre for deres konsekvenser for din handel med hensyn til told og toldprocedurer.

Hvad er toldunioner?

Toldunioner er grupper af lande, der anvender et fælles system af procedurer, regler og toldsatser for alle eller næsten hele deres import, eksport og transit af varer. Normalt har lande, der deltager i toldunioner, fælles handels- og konkurrencepolitikker.

 

Told på varer, der kommer fra lande uden for toldunionen, betales én gang, når varerne først indføres. Herefter er der intet andet at betale, og varerne bevæger sig frit inden for toldunionen.

I en toldunion

Der findes en enkelt ekstern tarif for alle varer og tjenesteydelser, der importeres fra lande uden for toldunionen til et af dens medlemslande.

Varer bevæger sig frit mellem to dele af toldunionen (enten fuldt ud fremstillet i Unionen eller bragt i fri omsætning efter indførsel fra tredjelande) uden told ved de indre grænser.

Handelspolitik og toldlovgivning er tilpasset hinanden, og landene har fælles standarder på flere områder såsom intellektuel ejendomsret, konkurrence, beskatning osv.

Hvad er toldunionerne i verden?

 • Det Andinske Fællesskab (CAN)
 • Det Caribiske Fællesskab (CARICOM)
 • Det mellemamerikanske fællesmarked (CACM)
 • Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF)
 • Det Centralafrikanske Økonomiske og Monetære Fællesskab (CEMAC)
 • Den Eurasiske toldunion (EACU)
 • Den Europæiske Unions toldunion (EUCU)
 • Toldunionen mellem EU og Andorra
 • Toldunionen mellem EU og San Marino
 • Toldunionen mellem EU og Türkiye
 • Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC)
 • Den israelsk-palæstinensiske myndighed
 • Det sydlige fællesmarked (MERCOSUR)
 • Toldunionen for Det Sydlige Afrika (SACU)
 • Schweiz-Liechtenstein (CH-FL)
 • Den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union (UEMOA)
Del denne side: