Tolliliidud

Tolliliidud

Kas ekspordite või impordite tolliliidust?Selles osas tuuakse esile maailma tolliliidud ja kirjeldatakse nende mõju teie kaubandusele seoses tariifide ja tolliprotseduuridega.

Mis on tolliliidud?

Tolliliidud on riikide rühmad, kes kohaldavad ühtset protseduuride, eeskirjade ja tariifide süsteemi kõigi või peaaegu kõigi oma impordi-, ekspordi- ja transiitkaupade suhtes. Tavaliselt on tolliliidus osalevatel riikidel ühine kaubandus- ja konkurentsipoliitika.

 

Tollimaksud väljastpoolt tolliliitu tulevalt kaubalt tasutakse üks kord kauba esmakordsel sisenemisel. Pärast seda ei ole enam midagi maksta ja kaubad liiguvad tolliliidus vabalt.

Tolliliidus

Kõigi väljastpoolt tolliliitu mis tahes liikmesriiki imporditavate kaupade ja teenuste suhtes kehtib üksainus välistariif.

Kaubad liiguvad vabalt tolliliidu kahe osa vahel (kas täielikult liidus toodetud või pärast kolmandatest riikidest importimist vabasse ringlusse lastud) ilma tollimaksudeta sisepiiridel.

Kaubanduspoliitika ja tollialased õigusaktid on ühtlustatud ning riikidel on ühised standardid mitmes valdkonnas, nagu intellektuaalomand, konkurents, maksustamine jne.

Millised on tolliliidud maailmas?

 • Andide Ühendus (CAN)
 • Kariibi Ühendus (CARICOM)
 • Kesk-Ameerika ühisturg (CACM)
 • Ida-Aafrika Ühendus (EAC)
 • Kesk-Aafrika Majandus- ja Valuutaühendus (CEMAC)
 • Euraasia Tolliliit (EACU)
 • Euroopa Liidu tolliliit (EUCU)
 • ELi-Andorra tolliliit
 • ELi ja San Marino tolliliit
 • ELi ja Türgi tolliliit
 • Pärsia lahe koostöönõukogu (GCC)
 • Iisraeli-Palestiina omavalitsus
 • Lõunapoolne ühisturg (MERCOSUR)
 • Lõuna-Aafrika tolliliit (SACU)
 • Šveits-Liechtenstein (CH-FL)
 • Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliit (WAEMU)
Jagage seda lehte:

Kiirlingid