Digitaalkaubandus

 

Digitaalkaubandus tähendab kaubandust, mida võimaldavad elektroonilised tehnoloogiad. See toimub kõigis majandussektorites ja on Euroopa tööstuse jaoks väga oluline.

Ülemaailmne e-kaubanduse turg kasvab jätkuvalt kiiresti. Kogu maailmas oli e-kaubanduse müük 2019. aastal hinnanguliselt 3,2 triljonit eurot, kusjuures interneti kaudu teeb oste ligikaudu 1,5 miljardit inimest. Kuna EL on maailma suurim teenuste eksportija, võib ta digitaalkaubanduse võimalustest palju kasu saada.

Tänapäevane kaubandus on väga suurel määral võimalik tänu digitehnoloogiale. Näiteks

 • pangad sõltuvad suurel määral rahvusvahelisest andmeedastusest
 • põllumajandustoormega kauplejad kasutavad rahvusvaheliste ostude tegemiseks e-allkirju
 • tootjad, kaubaveo- ja logistikaettevõtted saavad tänu elektroonilisele andmeedastusele jälgida ja parandada oma masinate ja sõidukite toimimist kogu planeedil.

Tarkvaraga seotud teenused moodustavad üha suurema osa ettevõtete tuludest kogu maailmas ja see suundumus jätkub. Asjade internet tähendab kõiki võimalusi, mis tekivad andurite ja internetipõhiste seadmete, suurte andmekogumite ja kõrgjõudlusega andmetöötlussuutlikkuse kombineerimisel.

Väiksemad ettevõtted on oluliselt suurendanud oma osalust rahvusvahelistes kaubandustehingutes, kasutades internetti, et suhelda klientide ja tarnijatega, anda teavet, võtta vastu ja esitada tellimusi ning hõlbustada toodete ja teenuste tarnimist.

ELi digitaalkaubanduse poliitika

ELi poolt digitaalkaubandusele omistatav tähtsus kajastub nii kahepoolsetes kaubandusläbirääkimistes kui ka Maailma Kaubandusorganisatsioonis.

Kahepoolsetel läbirääkimistel püüab EL kehtestada horisontaalsed põhimõtted, mis on hädavajalikud e-kaubanduse heaks toimimiseks ja mida kohaldatakse kaupade, teenuste, riigihangete jne suhtes üldiselt. Üldine eesmärk on:

 • tagada ettevõtjatele prognoositavus ja õiguskindlus
 • luua tarbijate jaoks turvaline veebikeskkond.
 • kõrvaldada põhjendamatud tõkked

Maailma Kaubandusorganisatsioonis on e-kaubanduse üle läbirääkimisi peetud üle 80 liikme. EL peab seda algatust ainulaadseks võimaluseks pakkuda kauaoodatud kaubanduspoliitilisi lahendusi ning selle eesmärk on pidada läbirääkimisi laiaulatuslike ja ambitsioonikate eeskirjade üle, mis tõhustavad nii siseriiklikku kui ka ülemaailmset e-kaubandust.

Tootesse integreeritud digiteenustega kauplemine

Teenustekaubanduse tähtsus kasvab mitte ainult immateriaalsel kujul, vaid ka materiaalsel kujul, st selliste teenuste lisamise kaudu lõpptootesse. Tootmise teenindus, mis toob kaasa lisateenused, mõjutab üha suuremat osa kaubavahetusest. Selliste manusteenuste näide on tarkvara, mis liigub üle piiri paljude kaupade koostisosana, eelkõige autotööstuses.

Kasvav nõudlus keskkonnasäästlike kaupade järele nõuab üha enam kõrgtehnoloogiat, mis hõlmab palju arukamaid protsesse ja tarkvara. 

EL püüab hõlbustada selliste kaupadega kauplemist, kasutades selleks muu hulgas asjakohaseid tolliprotseduure, mis võimaldavad lõpptootes sisalduvate teenuste tollimaksuvabastust.

Kaupade või teenuste müük internetis

Praegu hõlbustavad e-kaubanduse veebiplatvormid oluliselt kaubandust. Need võivad olla kas

 • üksikud veebisaidid, näiteks veebipoed
 • majutatavad platvormid, näiteks internetipõhised kauplemiskohad, kus äriühing pakub eri müüjatele ja ostjatele kasutajaliidest ja tavaliselt back office’i tarkvara

E-kaubanduse platvormid muudavad kauplemise lihtsamaks, sest

 • eri riikides asuvad ostjad ja müüjad saavad üksteisega hõlpsasti ühendust võtta
 • müüjad saavad reklaamida ja pakkuda oma kaupu ja teenuseid paljudele potentsiaalsetele klientidele

Internetipõhised kauplemiskohad pakuvad klientidele suuremat valikut, sest nad saavad otsida ja võrrelda eri müüjate tooteid või teenuseid.

Kliendid võivad olla kas lõppkasutajad (füüsilised isikud või ettevõtted) või edasimüüjad.

Kui soovite müüa oma toodet või teenust selliste veebipõhiste kanalite kaudu klientidele väljaspool ELi asuvatel turgudel, tuleb kontrollida ekspordinõudeid, nagu tavapäraste müügikanalite puhul.

Lõppkasutajatele väikeste koguste müümisel on oluline end vähese tähtsusega abi eeskirjadest teavitada. Sageli vabastavad need väikese väärtusega esemed tariifidest ja neil on vaid minimaalsed ametlikud nõuded paberitööle.

Sõltuvalt toodetest või teenustest, mida soovite müüa, võidakse kehtestada täiendavaid kontrollinõudeid. Näiteks peate kaaluma küsimusi järgmistes küsimustes:

 • internetis kasutatavad makseväravad
 • andmekaitsenõuded teie sihtturul ja andmete piiriülene edastamine
 • kuidas käidelda ladustamist ja logistikat?
 • tarbijakaitse ja tooteohutuse eeskirjad
 • intellektuaalomandi õigused
 • Käibemaksueeskirjad
 • Posti- ja kulleriteenuste kulud jne.

Võite võtta ühendust kaubanduskodade, eksporti edendavate asutuste, konsultatsioonifirmade või sarnaste institutsioonidega, et saada selles protsessis abi. Enterprise Europe Network pakub Euroopas ka üldist teavet välisturgude kohta.

Jagage seda lehte: