Välismaiste otseinvesteeringute taustauuringud

Välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute Euroopa raamistik võimaldab ELi liikmesriikidel ja komisjonil teha koostööd ja vahetada teavet kolmandate riikide investeeringute kohta, mis võivad mõjutada julgeolekut või avalikku korda ELis.

Määrus, millega luuakse ELi välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik, jõustus 10. aprillil 2019 ja selle koostöömehhanismi hakatakse kohaldama alates 11. oktoobrist 2020.

Määrus täiendab ELi üldist investeerimispoliitika raamistikku, tagades, et ELi avatust välismaistele otseinvesteeringutele tasakaalustab võimalike ohtude asjakohane kontroll.

Lisateavet välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute kohta saab kaubanduse peadirektoraadi veebisaidilt.

Jagage seda lehte: