Skrinjar tal-IDB

Il-qafas Ewropew għall-iskrinjar tal-investiment dirett barrani (IDB) se jippermetti lill-Istati Membri tal-UE u lill-Kummissjoni jikkooperaw u jiskambjaw informazzjoni dwar l-investiment minn pajjiżi terzi li jista’ jaffettwa s-sigurtà jew l-ordni pubbliku fl-UE.

Ir-Regolament li jistabbilixxi qafas ta’ skrinjar tal-IDB tal-UE daħal fis-seħħ fl-10 ta’ April 2019 u l-mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni tiegħu se japplika mill-11 ta’ Ottubru 2020.

Ir-Regolament jikkomplementa l-qafas ġenerali tal-politika ta’ investiment tal-UE billi jiżgura li l-ftuħ tal-UE għall-IDB ikun ibbilanċjat minn kontrolli xierqa ta’ theddid potenzjali.

Aktar informazzjoni dwar l-iskrinjar tal-IDB hija disponibbli fuq is-sit web tad-DĠ Kummerċ.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr