Il-Balkani tal-Punent

Mit-tnedija tal-Proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, l-UE kkonkludiet b’mod progressiv FTAs bilaterali — imsejħa “Ftehimiet ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni” (FSA) ma’ kull wieħed mis-sħab tal-Balkani tal-Punent

  • L-Albanija (2009)
  • Il-Maċedonja ta’ Fuq (2004)
  • Il-Montenegro (2010)
  • Is-Serbja (2013)
  • Il-Bożnija-Ħerzegovina (2015)
  • Il-Kosovo * (2016)

* Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u f’konformità mal-UNSCR 1244 u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-Dikjarazzjoni tal-Indipendenza tal-Kosovo.)

 

Il-FSA huma għodod li jipprovdu għall-iżvilupp ekonomiku u l-istabbilizzazzjoni politika tal-pajjiżi fir-reġjun, u għall-ħolqien ta’ assoċjazzjoni mill-qrib u fit-tul bejn l-UE u l-Balkani tal-Punent.  Fil-fatt, il-FSA jikkostitwixxu l-istrument legali għall-allinjament mal-acquis tal-UE u l-integrazzjoni progressiva fis-suq tal-UE.

Il-FSA stabbilixxew żona ta’ kummerċ ħieles fuq perjodu tranżitorju li issa ntemm għall-Kosovo kollu ħlief għall-Kosovo (2026). 

Il-ftehimiet jipprevedu l-eliminazzjoni ta’ dazji u restrizzjonijiet mhux tariffarji fuq il-kummerċ bilaterali u jkopru l-prodotti fil-Kapitoli kollha tas-Sistema Armonizzata.  Ftit eċċezzjonijiet biss, li jikkonċernaw xi prodotti agrikoli u tas-sajd, mhumiex liberalizzati għalkollox, u huma soġġetti għal dazji mnaqqsa u/jew konċessjonijiet kwantitattivi preferenzjali.

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” interattiva fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

 

Ir-regoli tal-oriġini huma rregolati mill-Konvenzjoni Pan-Ewro-Mediterranja.

Barra minn hekk, il-ftehimiet jinkludu dispożizzjonijiet dwar kwistjonijiet ta’ kompetizzjoni, livell għoli ta’ protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u kooperazzjoni msaħħa fi kwistjonijiet doganali. Dawn jinkludu wkoll dixxiplini addizzjonali li jikkonċernaw, b’mod partikolari, l-akkwist pubbliku mill-gvern, l-approssimazzjoni leġiżlattiva f’ħafna oqsma inkluża l-istandardizzazzjoni, kif ukoll dispożizzjonijiet dwar is-servizzi u l-istabbiliment.

Aqra aktar

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr