Il-Balkani tal-Punent

Mit-tnedija tal-Proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, l-UE progressivament ikkonkludiet FTAs bilaterali — imsejħa “Ftehimiet ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni” (FSA) ma’ kull wieħed mis-sħab tal-Balkani tal-Punent

  • L-Albanija (2009)
  • Il-Maċedonja ta’ Fuq (2004)
  • Il-Montenegro (2010)
  • Is-Serbja (2013)
  • Il-Bożnija-Ħerzegovina (2015)
  • Il-Kosovo * (2016)

* Din id-deżinjazzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u f’konformità mal-UNSCR 1244 u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-Dikjarazzjoni tal-Indipendenza tal-Kosovo.)

 

L-FSA huma għodod li jipprovdu għall-iżvilupp ekonomiku u l-istabbilizzazzjoni politika tal-pajjiżi fir-reġjun, u għall-ħolqien ta’ assoċjazzjoni mill-qrib u fit-tul bejn l-UE u l-Balkani tal-Punent.Fil-fatt, l-FSA jikkostitwixxu l-istrument legali għall-allinjament mal-acquis tal-UE u l-integrazzjoni progressiva fis-suq tal-UE.

L-FSA stabbilixxew żona ta’ kummerċ ħieles matul perjodu tranżitorju li issa ntemm għall-Kosovo kollu minbarra l-Kosovo (2026).

Il-ftehimiet jipprevedu l-eliminazzjoni tad-dazji u r-restrizzjonijiet mhux tariffarji fuq il-kummerċ bilaterali u jkopru l-prodotti fil-Kapitoli kollha tas-Sistema Armonizzata.Ftit eċċezzjonijiet biss, li jikkonċernaw xi prodotti agrikoli u tas-sajd, mhumiex kompletament liberalizzati, u huma soġġetti għal dazji mnaqqsa u/jew konċessjonijiet kwantitattivi preferenzjali.

 

Ir-regoli tal-oriġini huma rregolati mill-Konvenzjoni Pan-Ewro-Mediterranja.

Barra minn hekk, il-ftehimiet jinkludu dispożizzjonijiet dwar kwistjonijiet ta’ kompetizzjoni, livell għoli ta’ protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u kooperazzjoni msaħħa fi kwistjonijiet doganali.Dawn jinkludu wkoll dixxiplini addizzjonali dwar, b’mod partikolari, l-akkwist pubbliku, l-approssimazzjoni leġiżlattiva f’ħafna oqsma inkluża l-istandardizzazzjoni, kif ukoll dispożizzjonijiet dwar is-servizzi u l-istabbiliment.

Aqra aktar

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr