Is-suq tal-UE

L-UE hija Unjoni Doganali — is-27 pajjiż membru tagħha jiffurmaw territorju uniku għal finijiet doganali.

Dan ifisser li

 • l-ebda dazju doganali ma jitħallas fuq merkanzija li tiċċaqlaq bejn l-Istati Membri tal-UE
 • L-Istati Membri tal-UE japplikaw tariffa doganali komuni għal oġġetti importati minn barra l-UE
 • il-merkanzija li tkun ġiet importata legalment tista’ tiċċirkola madwar l-UE mingħajr aktar kontrolli doganali.

In-negozji fl-UE u barra minnha jibbenefikaw minn

 • suq għall-prodotti tagħhom ta’ aktar minn 400 miljun konsumatur
 • aċċess aktar faċli għal firxa wiesgħa ta’ fornituri u konsumaturi
 • kostijiet unitarji aktar baxxi
 • opportunitajiet kummerċjali akbar.

Is-27 Stat Membru tal-UE jiffurmaw territorju uniku għal finijiet doganali. Dan jimplika li l-UE hija Unjoni Doganali, li jfisser li l-Istati Membri tagħha ma għandhom l-ebda ostaklu għad-dazju bejniethom u lkoll għandhom tariffa doganali komuni għall-merkanzija importata. Barra minn hekk, ladarba d-dazji doganali jkunu tħallsu kif xieraq u tkun ġiet spezzjonata l-konformità mal-kundizzjonijiet tal-importazzjoni, il-merkanzija importata tkun libera li tiċċirkola fil-bqija tal-UE mingħajr aktar kontrolli doganali.

It-territorju Doganali tal-Unjoni jinkludi t-territorji tal-Istati Membri li ġejjin

 • Il-Belġju
 • Il-Bulgarija
 • Il-Kroazja
 • għar-Repubblika Ċeka
 • Id-Danimarka, minbarra l-Gżejjer Faroe u l-Groenlandja
 • Il-Ġermanja, minbarra l-Gżira ta’ Heligoland u t-territorju ta’ Büsingen
 • L-Estonja
 • L-Irlanda
 • Il-Greċja
 • Spanja, minbarra Ceuta u Melilla
 • Franza, minbarra New Caledonia, Saint-Pierre u Miquelon, il-Gżejjer Wallis u Futuna, il-Polineżja Franċiża u t-Territorji Franċiżi tan-Nofsinhar u Antartiċi, iżda inklużi d-dipartimenti extra-Ewropej ta’ Guadeloupe, il-Guyana Franċiża, Martinique, Mayotte u l-Gżejjer Reunion
 • L-Italja, ħlief il-muniċipalità ta’ Livigno
 • Ċipru (sakemm tinstab soluzzjoni għall-problema ta’ Ċipru, l-applikazzjoni tal- ‘acquis’ tal-Unjoni hija sospiża f’dawk iż-żoni li fihom il-Gvern tar-Repubblika ta’ Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv)
 • Il-Latvja
 • Il-Litwanja
 • Il-Lussemburgu
 • L-Ungerija
 • Malta
 • il-pajjiżi l-Baxxi fl-Ewropa
 • L-Awstrija
 • Il-Polonja
 • Il-Portugall
 • Ir-Rumanija
 • Is-Slovenja
 • ir-Repubblika Slovakka
 • Il-Finlandja
 • L-Iżvezja

It-territorju doganali tal-Unjoni jinkludi ilmijiet territorjali, ilmijiet interni u spazju tal-ajru tal-Istati Membri, minbarra ilmijiet territorjali, ilmijiet interni u spazju tal-ajru tat-territorji li jinsabu’ l barra mit-territorju doganali tal-Unjoni.

It-territorju tal-prinċipalità ta’ Monaco, inklużi l-ilmijiet territorjali tiegħu, l-ilmijiet marittimi interni u l-ispazju tal-ajru, għalkemm jinsab barra mit-territorju tal-Unjoni, għandu jitqies ukoll bħala parti mit-territorju doganali tal-Unjoni.

L-UE

 

L-Awstrija

 

Il-Belġju

 

Il-Bulgarija

 

Il-Kroazja

 

Ċipru

 

Il-Ġermanja

 

Id-Danimarka

 

L-Estonja

 

Il-Finlandja

 

Franza

 

Il-Ġermanja

 

Il-Greċja

 

L-Ungerija

 

L-Irlanda

 

L-Italja

 

Il-Latvja

 

Il-Litwanja

 

Il-Lussemburgu

 

Malta

 

In-Netherlands

 

Il-Polonja

 

Il-Portugall

 

Ir-Rumanija

 

Slovak Republic... Repubblika tal-Islovakkja

 

Is-Slovenja

 

Spanja

 

L-Iżvezja

 
It-territorju tal-Prinċipat ta’ Monaco (inklużi l-ilmijiet territorjali tiegħu, l-ilmijiet marittimi interni u l-ispazju tal-ajru) huma kkunsidrati wkoll bħala parti mit-territorju doganali tal-UE.

 

Is-suq tal-UE huwa wkoll dwar

 • qafas leġiżlattiv — biex jittejjeb is-suq intern għall-prodotti u jissaħħu l-kundizzjonijiet għat-tqegħid ta’ firxa wiesgħa ta’ prodotti fis-suq tal-UE, fl-2008 ġie adottat qafas leġiżlattiv ġdid
 • elementi kostitwenti tas-suq uniku - leġiżlazzjoni dwar is-suq uniku għall-oġġetti għandha l-għan li tiżgura li l-prodotti mqiegħda fis-suq tal-UE jissodisfaw rekwiżiti għoljin tas-saħħa, tas-sikurezza u tal-ambjent — il-prodotti li jitħallew jinbiegħu fl-UE jkunu jistgħu jiċċirkolaw mingħajr ostakli għall-kummerċ u b’piż amministrattiv minimu
 • il-moviment liberu f’setturi armonizzati u mhux armonizzati — il-prinċipju tal-moviment liberu tal-merkanzija jiżgura li dawn id-dispożizzjonijiet ma jwasslux għall-ħolqien ta’ ostakli mhux ġustifikati għall-kummerċ
 • aspetti internazzjonali tas-suq uniku — permezz tar-relazzjonijiet tagħha ma’ pajjiżi mhux membri, l-UE tipprova tiżgura l-aħjar kundizzjonijiet possibbli għall-kummerċ internazzjonali fi prodotti regolati

Gwida dwar ir-regoli tal-UE dwar il-prodotti

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr