Is-suq tal-UE

L-UE hija Unjoni Doganali — it-27 pajjiż membru tagħha jiffurmaw territorju wieħed għal skopijiet doganali.

Dan ifisser li

 • l-ebda dazju doganali ma jitħallas fuq merkanzija li tiċċaqlaq bejn l-Istati Membri tal-UE
 • L-Istati Membri tal-UE japplikaw tariffa doganali komuni għal merkanzija importata minn barra l-UE
 • il-merkanzija li tkun ġiet importata legalment tista’ tiċċirkola madwar l-UE mingħajr kontrolli doganali ulterjuri.

In-negozji fl-UE u barra minnha jibbenefikaw minn

 • suq għall-prodotti tagħhom ta’ aktar minn 400 miljun konsumatur
 • aċċess aktar faċli għal firxa wiesgħa ta’ fornituri u konsumaturi
 • spejjeż unitarji aktar baxxi
 • opportunitajiet kummerċjali akbar.

It-27 Stat Membru tal-UE jiffurmaw territorju wieħed għal skopijiet doganali. Dan jimplika li l-UE hija Unjoni Doganali, li jfisser li l-Istati Membri tagħha ma għandhom l-ebda ostaklu għad-dazju doganali bejniethom u kollha kemm huma għandhom tariffa doganali komuni għal merkanzija importata. Barra minn hekk, ladarba d-dazji doganali jkunu tħallsu kif xieraq u l-konformità mal-kundizzjonijiet tal-importazzjoni tkun ġiet spezzjonata, il-merkanzija importata tkun libera li tiċċirkola fil-bqija tal-UE mingħajr aktar kontrolli doganali.

It-territorju Doganali tal-Unjoni jinkludi t-territorji tal-Istati Membri li ġejjin:

 • Il-Belġju,
 • Il-Bulgarija,
 • Il-Kroazja,
 • ir-Repubblika Ċeka,
 • Id-Danimarka, minbarra l-Gżejjer Faroe u Greenland,
 • Il-Ġermanja, minbarra l-Gżira ta’ Heligoland u t-territorju ta’ Büsingen,
 • L-Estonja,
 • L-Irlanda,
 • Il-Greċja,
 • Spanja, minbarra Ceuta u Melilla,
 • Franza, minbarra n-New Caledonia, Saint-Pierre u Miquelon, il-Gżejjer Wallis u Futuna, il-Polineżja Franċiża u t-Territorji Franċiżi tan-Nofsinhar u tal-Antartiku, iżda inklużi d-dipartimenti extra-Ewropej tal-Gwadelup, il-Gujana Franċiża, Martinique, Mayotte u l-Gżejjer Reunion,
 • L-Italja, minbarra l-muniċipalitajiet ta’ Livigno u Campione d’Italia u l-ilmijiet nazzjonali tal-Lag ta’ Lugano li jinsabu bejn ix-xatt u l-fruntiera politika taż-żona bejn Ponte Tresa u Porto Ceresio,
 • Ċipru (sakemm tintlaħaq soluzzjoni għall-problema ta’ Ċipru, l-applikazzjoni tal- ‘acquis’ tal-Komunità hija sospiża f’dawk iż-żoni fejn il-Gvern tar-Repubblika ta’ Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv),
 • Il-Latvja,
 • Il-Litwanja,
 • Il-Lussemburgu,
 • L-Ungerija,
 • Ir-Repubblika TA’ Malta,
 • il-pajjiżi l-Baxxi fl-Ewropa,
 • L-Awstrija,
 • Il-Polonja,
 • Il-Portugall,
 • Ir-Rumanija,
 • Is-Slovenja,
 • ir-Repubblika Slovakka,
 • Il-Finlandja,
 • L-Iżvezja.

It-territorju tal-prinċipalità ta’ Monaco, inklużi l-ilmijiet territorjali tiegħu, l-ilmijiet marittimi interni u l-ispazju tal-ajru, li jinsab barra mit-territorju tal-Istati Membri, għandu jitqies ukoll bħala parti mit-territorju doganali tal-Komunità.

UE

 

L-Awstrija

 

Il-Belġju

 

Bulgarija

 

Il-Kroazja

 

Ċipru

 

Repubblika Ċeka

 

Id-Danimarka

 

L-Estonja

 

Il-Finlandja

 

Franza

 

Il-Ġermanja

 

Il-Greċja

 

L-Ungerija

 

L-Irlanda

 

Italja

 

Il-Latvja

 

Il-Litwanja

 

Lussemburgu

 

Malta

 

L-Olanda

 

Il-Polonja

 

Il-Portugall

 

Ir-Rumanija

 

Ir-Repubblika Slovakka

 

Is-Slovenja

 

Spanja

 

L-Isvezja

 
It-territorju tal-Prinċipat ta’ Monaco (inklużi l-ilmijiet territorjali tiegħu, l-ilmijiet marittimi interni u l-ispazju tal-ajru) huwa meqjus ukoll bħala parti mit-territorju doganali tal-UE.

 

Is-suq tal-UE huwa wkoll dwar

 • Qafas leġiżlattiv — biex jittejjeb is-suq intern għall-prodotti u jissaħħu l-kundizzjonijiet għat-tqegħid ta’ firxa wiesgħa ta’ prodotti fis-suq tal-UE, fl-2008 ġie adottat qafas leġiżlattiv ġdid
 • Elementi kostitwenti tas-suq uniku — il-leġiżlazzjoni dwar is-suq uniku għall-prodotti għandha l-għan li tiżgura li l-prodotti mqiegħda fis-suq tal-UE jissodisfaw rekwiżiti għoljin għas-saħħa, is-sikurezza u l-ambjent — il-prodotti li jitħallew jinbiegħu fl-UE jistgħu jiċċirkolaw mingħajr ostakli għall-kummerċ u b’piż amministrattiv minimu
 • Il-moviment liberu f’setturi armonizzati u mhux armonizzati — il-prinċipju tal-moviment liberu tal-merkanzija jiżgura li dawn id-dispożizzjonijiet ma jwasslux għall-ħolqien ta’ ostakli mhux ġustifikati għall-kummerċ
 • Aspetti internazzjonali tas-suq uniku — permezz tar-relazzjonijiet tagħha ma’ pajjiżi mhux membri, l-UE tipprova tiżgura l-aħjar kundizzjonijiet possibbli għall-kummerċ internazzjonali ta’ prodotti regolati

Gwida dwar ir-regoli tal-UE dwar il-prodotti

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr