ES rinka

ES yra muitų sąjunga – 27 jos valstybės narės sudaro vieną muitų teritoriją.

Tai reiškia, kad

 • už prekes, gabenamas iš vienos ES valstybės narės į kitą, muitai nemokami
 • ES valstybės narės taiko bendrąjį muitų tarifą iš ES nepriklausančių šalių importuojamoms prekėms
 • teisėtai importuotos prekės gali būti gabenamos visoje ES be papildomų muitinės patikrinimų.

ES ir už jos ribų veikiančios įmonės gauna naudos

 • jų produktų rinka, kurioje yra daugiau kaip 400 mln. vartotojų
 • lengvesnė prieiga prie įvairių tiekėjų ir vartotojų
 • mažesnės vieneto sąnaudos
 • didesnės komercinės galimybės.

27 ES valstybės narės sudaro vieną muitų teritoriją. Tai reiškia, kad ES yra muitų sąjunga, o tai reiškia, kad jos valstybės narės neturi muitų kliūčių tarpusavyje ir visos jos turi bendrą muitų tarifą importuojamoms prekėms. Be to, tinkamai sumokėjus muitus ir patikrinus, ar laikomasi importo sąlygų, importuotos prekės gali laisvai judėti likusioje ES dalyje be jokio tolesnio muitinio tikrinimo.

Sąjungos muitų teritorija apima šių valstybių narių teritorijas:

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Kroatija
 • Čekijos Respublika
 • Danija, išskyrus Farerų salas ir Grenlandiją
 • Vokietija, išskyrus Helgolando salą ir Biuzingeno teritoriją
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija, išskyrus Seutą ir Melilją
 • Prancūzija, išskyrus Naująją Kaledoniją, Sen Pjerą ir Mikeloną, Voliso ir Futūnos salas, Prancūzijos Polineziją ir Prancūzijos Pietų ir Antarkties teritorijas, bet įskaitant Gvadelupos, Prancūzijos Gvianos, Martinikos, Majoto ir Reunjono užjūrio departamentus
 • Italija, išskyrus Livinjo savivaldybę
 • Kipras (kol bus išspręsta Kipro problema, Sąjungos acquis taikymas sustabdomas tose srityse, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja)
 • Latvija
 • Lietuvoje
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Maltoje.
 • Nyderlandai Europoje
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakijos Respublika
 • Suomija
 • Švedija

Sąjungos muitų teritoriją sudaro valstybių narių teritoriniai vandenys, vidaus vandenys ir oro erdvė, išskyrus teritorijų, esančių už Sąjungos muitų teritorijos ribų, teritorinius vandenis, vidaus vandenis ir oro erdvę.

Monako kunigaikštystės teritorija, įskaitant jo teritorinius vandenis, vidaus jūrų vandenis ir oro erdvę, nors ir yra už Sąjungos teritorijos ribų, taip pat laikoma Sąjungos muitų teritorijos dalimi.

ES

 

Austrija

 

Belgija

 

Bulgarija

 

Kroatija

 

Kipras

 

Čekijos Respublika

 

Danija

 

Estija

 

Suomija

 

Prancūzijoje

 

Vokietija

 

Graikija

 

Vengrija

 

Airija

 

Italijoje

 

Latvija

 

Lietuvoje

 

Liuksemburgas

 

Maltoje.

 

Nyderlandai

 

Lenkija

 

Portugalija

 

Rumunija

 

Slovakijos Respublika

 

Slovėnija

 

Ispanijoje

 

Švedija

 
Monako Kunigaikštystė (įskaitant jos teritorinius vandenis, vidaus jūrų vandenis ir oro erdvę) taip pat laikoma ES muitų teritorijos dalimi.

 

ES rinka taip pat susijusi su

 • teisės aktų sistema. 2008 m. priimta nauja teisės aktų sistema, kuria siekiama pagerinti prekių vidaus rinką ir pagerinti įvairių produktų pateikimo ES rinkai sąlygas.
 • bendrosios rinkos sudedamosios dalys – bendrosios prekių rinkos teisės aktais siekiama užtikrinti, kad ES rinkai pateikiami gaminiai atitiktų aukštus sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus – gaminiai, kuriuos leidžiama parduoti ES, gali judėti be kliūčių prekybai ir užkraunant kuo mažesnę administracinę naštą
 • laisvas judėjimas suderintuose ir nesuderintuose sektoriuose – laisvo prekių judėjimo principas užtikrina, kad dėl šių nuostatų neatsirastų nepagrįstų prekybos kliūčių
 • tarptautiniai bendrosios rinkos aspektai. ES, palaikydama santykius su ES nepriklausančiomis šalimis, stengiasi užtikrinti kuo geresnes tarptautinės prekybos reguliuojamais produktais sąlygas.

Gairės dėl ES gaminiams taikomų taisyklių

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos