REX sistema

REX sistema yra ypatingas sąskaitų faktūrų deklaracijų atvejis, grindžiamas ekonominės veiklos vykdytojų, kurie patys pateikia vadinamuosius kilmės pareiškimus, savarankiško patvirtinimo principu.

Pareiškimas apie prekių kilmę – kilmės deklaracija, kurią registruotasis eksportuotojas įtraukia į sąskaitą faktūrą ar bet kurį kitą komercinį dokumentą. Pareiškimo apie prekių kilmę tekstas pateiktas SMK ĮA 22–07 priede (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 (OL L 343, 2015 12 29) (CELEX 32015R2447).

Kad ekonominės veiklos vykdytojai turėtų teisę surašyti pareiškimą apie prekių kilmę, jie turi būti užregistruoti jų kilmės šalies kompetentingų institucijų duomenų bazėje. Po šios registracijos ekonominės veiklos vykdytojas taps „registruotuoju eksportuotoju“.

Informacija apie registruotojo eksportuotojo duomenis skelbiama ES REX svetainėje, kurioje ekonominės veiklos vykdytojai gali patikrinti pareiškimus apie prekių kilmę teikiančių registruotųjų eksportuotojų registracijos galiojimą.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad siuntų, kurių vertė mažesnė nei 6 000 EUR, atveju pareiškimas apie prekių kilmę gali būti pateikiamas nereikalaujant registruotis.

Laipsniškas REX sistemos įgyvendinimas

REX sistema palaipsniui pakeičia dabartinę sistemą, grindžiamą vyriausybinių institucijų išduotais kilmės sertifikatais ir ekonominės veiklos vykdytojų pateiktomis sąskaitų faktūrų deklaracijomis.

Ji pirmą kartą ir palaipsniui taikoma bendrajai lengvatų sistemai (BLS) ir numatoma, kad visos BLS šalys ją visapusiškai taikys iki 2020 m. birželio mėn.

Žr. dabartinę jos įgyvendinimo padėtį ir ją taikančių šalių sąrašą

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos