REX sistema

REX sistema yra ypatingas sąskaitų faktūrų deklaracijų atvejis, grindžiamas ekonominės veiklos vykdytojų, kurie patys išrašo vadinamuosius pareiškimus apie prekių kilmę, pasitvirtinimo principu.

Pareiškimas apie prekių kilmę – tai kilmės deklaracija, kurią registruotasis eksportuotojas įrašo į sąskaitą faktūrą ar bet kurį kitą komercinį dokumentą. Pareiškimo apie prekių kilmę tekstas pateiktas SMK ĮA 22–07 priede (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447 (OL L-343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Kad galėtų surašyti pareiškimą apie prekių kilmę, ekonominės veiklos vykdytojai turi būti užregistruoti jų kilmės šalies kompetentingų institucijų duomenų bazėje. Po šios registracijos ekonominių operacijų vykdytojas taps registruotuoju eksportuotoju.

Informacija apie registruotojo eksportuotojo duomenis skelbiama ES REX svetainėje, kurioje ekonominės veiklos vykdytojai gali patikrinti pareiškimus apie prekių kilmę teikiančių registruotųjų eksportuotojų registracijos galiojimą.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad prekių, kurių vertė mažesnė nei 6,000 EUR, atveju pareiškimas apie prekių kilmę gali būti surašytas be prievolės jas registruoti.

Laipsniškas REX sistemos įgyvendinimas

REX sistema palaipsniui keičia dabartinę sistemą, pagrįstą vyriausybinių institucijų išduodamais kilmės sertifikatais ir ekonominės veiklos vykdytojų išrašomomis sąskaitų faktūrų deklaracijomis.

Ji pirmą kartą ir palaipsniui buvo taikoma bendrajai lengvatų sistemai (BLS) ir numatoma, kad iki 2020 m. birželio mėn. ją visapusiškai taikys visos BLS šalys.

Dabartinę jos įgyvendinimo padėtį ir ją taikančių šalių sąrašą rasite čia.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos