Internetinės priemonės ir paslaugos mažesnėms įmonėms

Internetinės priemonės ir paslaugos mažesnėms įmonėms

Paslaugos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ)

Informacija apie prekybos muges

  • AUMA prekybos mugių duomenų bazė „Informacija apie prekybos muges Vokietijoje ir visame pasaulyje“, kurią teikia Vokietijos sąžiningos prekybos pramonės asociacija AUMA, kurioje pateikiama išsami informacija apie renginius, kaip antai datas, platinimo duomenis, statistinius duomenis ir informaciją, kaip susisiekti su prekybos mugėmis ir renginių organizatoriais.

Maži ir vidutinio dydžio prekybos susitarimų skyriai

Jei šalis partnerė sutinka, į visus naujus prekybos susitarimus bus įtrauktas skyrius dėl MVĮ. Tai sudarytų sąlygas geriau keistis informacija patekimo į rinką klausimais, taip pat vaisingam Komisijos ir šalies partnerės bendradarbiavimui sprendžiant su MVĮ susijusius prekybos susitarimo klausimus.

Be to, 2018 m. rugsėjo 26 d. ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir asociacijos susitarimo (IEPS) Jungtinis komitetas konkrečioje MVĮ rekomendacijoje susitarė, kad kiekviena Šalis kitos Šalies MVĮ internetu teikia informaciją apie IEPS ir patekimą į rinką ir kad MVĮ kontaktinis centras abiejose pusėse bendradarbiauja spręsdamos konkrečius MVĮ klausimus.

Kreipkitės į mus

Konkrečias užklausas, susijusias su MVĮ, patekimu į rinką ir informacija šioje svetainėje galite siųsti užpildydami kontaktinę formą.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos