Internetinės priemonės ir paslaugos mažesnėms įmonėms

Internetinės priemonės ir paslaugos mažesnėms įmonėms

Paslaugos mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ)

Informacija apie prekybos muges

  • AUMA prekybos mugių duomenų bazė Informacija apie prekybos muges Vokietijoje ir visame pasaulyje, kurią pateikė Vokietijos prekybos mugių pramonės asociacija AUMA ir kurioje pateikiama išsami informacija apie renginius, pvz., datas, platinimo duomenis, statistinius duomenis ir informaciją, kaip susisiekti su prekybos mugėmis ir renginių organizatoriais.

Maži ir vidutinio dydžio prekybos susitarimų skyriai

Jei šalis partnerė sutiks, visuose naujuose prekybos susitarimuose bus MVĮ skyrius. Tai leistų geriau keistis informacija patekimo į rinką klausimais, taip pat vaisingai bendradarbiauti Komisijai ir šaliai partnerei sprendžiant su MVĮ susijusius klausimus prekybos susitarime.

Be to, 2018 m. rugsėjo 26 d. ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) jungtinis komitetas konkrečioje MVĮ rekomendacijoje susitarė, kad kiekviena Šalis internetu teikia kitos Šalies MVĮ informaciją apie IEPS ir patekimą į rinką ir kad MVĮ kontaktinis centras dirba kartu, kad spręstų konkrečius MVĮ klausimus.

Regioninės prekybos pagalbos tarnybos

Regioninės pagalbos tarnybos buvo sukurtos ir įdiegtos siekiant teikti konkretaus regiono MVĮ pritaikytą informaciją apie prekybą, kad būtų patenkinti jų prekybos poreikiai regione ir ES. Regioninės pagalbos tarnybos siekia padėti naudotojams gauti tokią informaciją kaip eksporto rinkos informacija, pagalba patekti į rinką, konsultacijos reguliavimo klausimais, gairės dėl konkretiems regionams būdingų prekybos ypatumų, siekiant geriau padėti įmonėms siekti internacionalizacijos ir dėti pastangas įvairiuose pasaulio regionuose.

Rytų partnerystės prekybos pagalbos tarnyba

Patekti į Rytų partnerystės prekybos pagalbos tarnybą siekiant nustatyti prekybos galimybes, rasti informacijos apie patekimo į rinką sąlygas ir potencialių partnerių penkiose Rytų partnerystės šalyse (Armėnijoje, Azerbaidžane, Gruzijoje, Moldovos Respublikoje ir Ukrainoje) ryšius. Prekiautojai gali naudotis platforma, kad padidintų savo eksportą ir plėttųsi į papildomas rinkas.

Rytų partnerystės prekybos pagalbos tarnyba yra pagal iniciatyvą „EU4Business“ finansuojamas ES finansuojamas projektas, kurį parengė ir įgyvendina Tarptautinis prekybos centras, siekdamas padidinti Rytų partnerystės šalių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) prekybos konkurencingumą regione ir Europos Sąjungoje.

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių prekybos pagalbos tarnyba

Prisijungti prie Europos ir Viduržemio jūros regiono prekybos pagalbos tarnybos, kad būtų galima nustatyti prekybos galimybes, rasti informacijos apie patekimą į rinką ir užmegzti ryšius su galimais partneriais dešimtyje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių (Alžyre, Egipte, Izraelyje, Jordanijoje, Libane, Libijoje, Maroke, Palestinoje, Tunise ir Türkiye). Prekiautojai gali ja naudotis, kad padidintų savo eksportą ir plėttųsi į papildomas rinkas. Joje taip pat pateikiama prekybos paslaugomis statistika ir tiesioginių užsienio investicijų srautai.

Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių prekybos pagalbos tarnyba yra ES finansuojama iniciatyva, kurią parengė ir įgyvendina Tarptautinis prekybos centras, siekdamas padidinti Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių prekybos konkurencingumą regione ir Europos Sąjungoje.

Būsimas renginys: „Investicijos Kanadoje: Praktinis vadovas Europos įmonėms“.

Europos Sąjungos delegacija Kanadoje ir Prekybos generalinis direktoratas, bendradarbiaudami su Europos Komisijos Užsienio politikos priemonių tarnyba (FPI), nuoširdžiai kviečia Jus dalyvauti internetiniame seminare „Investicijos Kanadoje: Praktinis vadovas Europos įmonėms“.

Šis internetinis informacinis seminaras bus surengtas 2023 m. gegužės 4 d. 16.00 val. Vidurio Europos vasaros laiku ir yra vienas iš renginių, organizuojamų artėjant penktosioms IEPS laikino įsigaliojimo metinėms. Susitarimas tebėra pagrindinis privilegijuotų ir labai tvirtų ES santykių su šiuo artimu sąjungininkiu ir panašiai mąstančiu partneriu veiksnys. Dabartinės geopolitinės aplinkybės suteikia postūmį dar glaudesniam ES ir Kanados bendradarbiavimui.

Šio informacinio seminaro metu gausite įžvalgų apie įvairias Kanados federaliniu, provincijų ir savivaldybių lygmenimis teikiamas paslaugas „Investicijos į...“. Jų atstovai pateiks praktinių patarimų ir patarimų Europos įmonėms, kad jos galėtų kuo geriau pasinaudoti šiomis paslaugomis ir investavimo galimybėmis. Po pranešimų vyks klausimų ir atsakymų sesija.

Kaip užsiregistruoti? 
Užsiregistruoti galite internetu čia: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwsceCgrTMqEtLuuCHoigVlaTgpbJo9lDy0 

Kreipkitės į mus

Konkrečius klausimus, susijusius su MVĮ, patekimu į rinką ir informaciją, galite teikti šioje svetainėje užpildydami kontaktinę formą.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos