Paslaugos pagal ES prekybos susitarimus

Prekybos susitarimai, kuriuos sudaro arba dėl kurių derasi ES, apima prekybą paslaugomis. ES dvišalių prekybos derybų tikslas – užtikrinti, kad ES paslaugų teikėjams būtų leidžiama teikti paslaugas užsienio rinkose ir kad jie nebūtų diskriminuojami nacionalinių veiklos vykdytojų ar kitų užsienio veiklos vykdytojų tame pačiame sektoriuje atžvilgiu.

ES prekybos susitarimuose paprastai numatyta įvairių reguliavimo principų tam tikruose pagrindiniuose sektoriuose, pavyzdžiui:

  • telekomunikacijos
  • finansinės paslaugos
  • jūrų transportas
  • skaitmeninė prekyba

Be to, susitarimo šalys savo „konkrečių įsipareigojimų sąrašuose“ išsamiai nurodo savo patekimo į rinką sąlygas.

Prekybos derybos dėl paslaugų nėra susijusios nei su privatizacija, nei su reguliavimo panaikinimu, o tik su laipsnišku prekybos palengvinimu užtikrinant didesnį atvirumą užsienio paslaugų teikėjams.

Kaip ES prekybos susitarimai apima prekybą paslaugomis ir investicijas?

Iš esmės yra dvi pagrindinės įsipareigojimų kategorijos

  • įsipareigojimas dėl patekimo į rinką
  • įsipareigojimas dėl nacionalinio režimo

Įsipareigojimas dėl patekimo į rinką

Tai įsipareigojimas leisti vienas kito paslaugų teikėjams ar investuotojams patekti į vidaus paslaugų rinką ir nenustatyti kiekybinių apribojimų, kaip antai:

  • tiekėjų arba paslaugų teikimo operacijų skaičius
  • bendra sandorių vertė
  • užsienio kapitalo dalis pagal kiekį

Įsipareigojimas taikyti nacionalinį režimą

Tai įsipareigojimas užsienio paslaugų teikėjams ar investuotojams sudaryti ne mažiau palankias sąlygas nei savo paslaugų teikėjams ar investuotojams.

Kiekviena Šalis gali nustatyti savo įsipareigojimų sąlygas arba išimtis, dažnai vadinamas apribojimais arba išlygomis. Įsipareigojimai ir išimtys yra įtraukti į vadinamuosius sąrašus, kurie yra neatskiriama prekybos susitarimo dalis.

Net jei Šalis į savo tvarkaraštį neįtraukia išimčių ir prisiima vadinamąjį „visapusišką įsipareigojimą“, tai nereiškia, kad sektorius yra arba bus panaikintas.

Šalis gali toliau reguliuoti tą sektorių, tačiau ji turės tai daryti nenustatydama kvotų ar nediskriminuodama, todėl taisyklės turėtų būti vienodai taikomos ir vidaus, ir užsienio paslaugų teikėjams, ir investuotojams.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos