Sustabdymo sąlyga

Pagal status quo išlygą prekybos susitarimo šalys įsipareigoja užtikrinti, kad ateityje rinka išliktų bent jau tokia pat atvira, kokia buvo susitarimo sudarymo metu.

Praktiškai tai reiškia, kad sudarius prekybos susitarimą, jei šalis nusprendžia toliau atverti savo rinką, o vėliau nusprendžia grįžti prie labiau ribojančios sistemos, ta sistema niekada negali būti žemesnė už susitarime nustatytą atvirumo lygį.

Pavyzdys: jei šalis prekybos susitarime įsipareigoja leisti 30 % užsienio kapitalo įsigyti vidaus bendrovėse, o vėliau vienašališkai nusprendžia leisti 40 %, šalis gali iš naujo nustatyti pradinį 30 % lygį, kai tik ji to pageidauja (tačiau ji negali dar labiau apriboti iki mažiau nei 30 %).

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos