Tarptautinė viešųjų pirkimų priemonė

Visame pasaulyje daugėja protekcionizmo viešųjų pirkimų srityje. Per pastarąjį dešimtmetį tyrimai parodė, kad viešųjų pirkimų kliūčių skaičius padidėjo iš 5. Šios viešųjų pirkimų kliūtys gali būti įvairių formų. Tai gali būti teisinės nuostatos, kuriomis de jure ribojamas konkurso dalyvio iš užsienio patekimas į rinką, arba praktika, kuria de facto sumažinamos galimybės konkurso dalyviams iš užsienio laimėti viešųjų pirkimų procedūras.

Bendrai stebimos ribojamosios schemos ar priemonės, priimtos trečiojoje šalyje, apima:

  • Vietos turinio reikalavimai
  • Kainų lengvatų sistemos, kuriomis viešųjų pirkimų procedūrose sudaromos palankesnės sąlygos vietos konkurso dalyviams
  • Teisinis apribojimas ir (arba) draudimas konkurso dalyviams iš užsienio dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose

Daugiau informacijos apie viešųjų pirkimų kliūtis EBPO parengė viešųjų pirkimų priemonių, kuriomis ribojamas patekimas į ES viešųjų pirkimų rinką, taksonomiją.

Susidūrėte su kliūtimi trečiojoje šalyje?

Tarptautinės viešųjų pirkimų priemonės (TVPP) skundą galite pateikti tiesiogiai naudodamiesi vieno langelio principu naudodamiesi TVPP skundo forma.

Jei turite klausimų arba jums reikia pagalbos teikiant skundą, kreipkitės tiesiai į mus adresu trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu

Jūsų TVPP skundą vertinsime kartu su savo ekspertais. Atlikę vertinimą, informuosime jus apie vertinimo rezultatus.

Esate suinteresuotoji šalis ir norite pateikti informacijos atliekant TVPP tyrimą?

Žr. gaires dėl suinteresuotųjų šalių teikiamos informacijos.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos