Tarptautinė viešųjų pirkimų priemonė

Visame pasaulyje daugėja protekcionizmo viešųjų pirkimų srityje. Per pastarąjį dešimtmetį tyrimai parodė, kad kliūčių viešiesiems pirkimams skaičius padidėjo 5. Šios viešųjų pirkimų kliūtys gali būti įvairių formų. Tai gali būti teisinės nuostatos, kuriomis de jure ribojamas užsienio konkurso dalyvių patekimas į rinką, arba tai gali būti praktika, de facto mažinanti konkurso dalyvių iš užsienio galimybes laimėti viešųjų pirkimų procedūras.

Trečiosiose šalyse paprastai taikomos šios ribojamosios schemos arba priemonės:

  • Vietos turinio reikalavimai
  • Kainų lengvatų sistemos, palankios vietos konkurso dalyviams viešųjų pirkimų procedūrose
  • Teisinis apribojimas ir (arba) draudimas konkurso dalyviams iš užsienio dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose

Siekdama gauti daugiau informacijos apie viešųjų pirkimų kliūtis, EBPO parengė viešųjų pirkimų priemonių, kuriomis ribojamas patekimas į ES viešųjų pirkimų rinką, taksonomiją.

Susidūrėte su kliūtimi trečiojoje šalyje?

Tarptautinės viešųjų pirkimų priemonės (TVPP) skundą galite pateikti tiesiogiai per vieną bendrą prieigą užpildžius TVPP skundo formą.

Jei teikdami skundą turite klausimų arba jums reikia pagalbos, kreipkitės tiesiogiai į mus adresu trade-eu- international-border- Procurement-instrument@ec.europa.eu.

Jūsų TVPP skundą įvertinsime kartu su savo ekspertais. Užbaigę vertinimą informuosime Jus apie vertinimo rezultatus.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos