Viešieji pirkimai

Ar jūsų įmonė nori parduoti paslaugas viešųjų pirkimų rinkoje?

Sužinokite, kaip teikti pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų sutarčių, taip pat atitinkamas taisykles ir procedūras.

Įvertinkite savo tinkamumą dalyvauti užsienio viešųjų pirkimų konkurse

Norėdami sužinoti, ar turite teisę dalyvauti atitinkamame viešųjų pirkimų konkurse už ES ribų, naudokitės priemone Mano prekybos padėjėjas viešųjų pirkimų klausimais.

Mano prekybos asistentu viešųjų pirkimų klausimais siekiama padėti Europos įmonėms įvertinti, ar jos turi teisę dalyvauti viešajame konkurse už ES ribų. Atlikdamas vertinimą naudotojas turi pateikti informaciją, kuri paprastai pateikiama skelbime apie pirkimą: perkantysis subjektas, viešojo pirkimo dalykas ir numatoma vertė.

Šiuo metu ši priemonė, kaip bandomasis projektas, suteikia galimybę įvertinti Kanados viešųjų pirkimų konkursus (remiantis tiek SVP, tiek dvišaliu IEPS). Kita šalis, kuriai bus taikoma ši direktyva, bus Japonija. Į šią priemonę tinkamu laiku bus įtrauktos ir kitos šalys.

Patikrinkite „Mano prekybos padėjėjas viešųjųpirkimų klausimais“

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos