Viešieji pirkimai

Ar jūsų įmonė nori parduoti paslaugas viešųjų pirkimų rinkoje?

Sužinokite, kaip teikti pasiūlymus dėl vyriausybės sutarčių, taip pat atitinkamas taisykles ir procedūras.

Įvertinti jūsų tinkamumą dalyvauti užsienio viešųjų pirkimų konkurse

Norėdami sužinoti, ar turite teisę dalyvauti konkrečiame viešųjų pirkimų konkurse už ES ribų, naudokitės priemone „Mano prekybos asistentas viešųjų pirkimų klausimais“.

Mano prekybos asistentas viešųjų pirkimų klausimais siekia padėti Europos įmonėms įvertinti, ar jos turi teisę dalyvauti viešajame konkurse už ES ribų. Vertinimui atlikti reikia, kad naudotojas pateiktų informaciją, kuri paprastai pateikiama skelbime apie pirkimą: perkantysis subjektas, pirkimo dalykas ir numatoma vertė.

Kaip bandomasis projektas, priemonė šiuo metu leidžia vertinti Kanados viešųjų pirkimų konkursus (remiantis tiek SVP, tiek dvišaliu IEPS). Kita šalis, kuriai bus taikoma direktyva, bus Japonija. Į šią priemonę tinkamu laiku bus įtrauktos ir kitos šalys.

Patikrinkite mano prekybos asistentą viešųjų pirkimųklausimais

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos