Viešieji pirkimai

Ar jūsų įmonė nori parduoti paslaugas viešųjų pirkimų rinkoje?

Sužinokite, kaip teikti pasiūlymus dėl viešųjų sutarčių, kartu su atitinkamomis taisyklėmis ir procedūromis.

Įvertinti jūsų tinkamumą dalyvauti užsienio viešųjų pirkimų konkurse

Norėdami sužinoti, ar turite teisę dalyvauti tam tikrame viešųjų pirkimų konkurse už ES ribų, naudokitės priemone Access2Publiccurement.

Access2Viešieji pirkimais siekiama padėti Europos įmonėms įvertinti, ar jos turi teisę dalyvauti viešajame konkurse už ES ribų. Vertinant reikia, kad naudotojas pateiktų informaciją, kuri paprastai pateikiama skelbime apie konkursą: Perkantysis subjektas, pirkimo dalykas ir numatoma vertė.

Kaip bandomasis projektas, priemonė šiuo metu suteikia galimybę įvertinti Kanados viešųjų pirkimų konkursus (remiantis tiek SVP, tiek dvišaliu CETA). Kita šalis, kuri bus taikoma, bus Japonija. Kitos šalys bus įtrauktos į šią priemonę tinkamu laiku.

Access2Viešieji pirkimai

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos