Valdžios sektoriaus sutartys už ES ribų

ES pasisako už tai, kad tarptautinės viešųjų pirkimų rinkos būtų atviros

 ES yra sudariusi daug tarptautinių susitarimų, kuriais siekiama užtikrinti ES įmonių patekimą į tarptautines viešųjų pirkimų rinkas. Svarbiausia iš jų yra keliašalė PPO sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP).

2012 m. PPO keliašalė sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)

ES valstybės narės prisijungė prie PPO sutarties dėl viešųjų pirkimų (SVP). Tai pagrindinis tarptautinis susitarimas, susijęs su viešaisiais pirkimais. Ji yra keliašalė, nes prie jos prisijungė ne visos PPO narės.

Kitos 19 SVP šalių yra šios: 

Armėnija, Australija, Kanada, Kinijos Taipėjus, Honkongas (Kinija), Islandija, Izraelis, Japonija, Lichtenšteinas, Juodkalnija, Moldova, Nyderlandai, kiek tai susiję su Aruba, Norvegija, Naująja Zelandija, Pietų Korėja, Singapūru, Šveicarija, Ukraina ir Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.

Kitos PPO narės derasi dėl prisijungimo prie SVP.

SVP sudaro du pagrindiniai elementai

Daugiau informacijos apie konkursų galimybes galima rasti PPO integruotame patekimo į viešųjų pirkimų rinką informacijos išteklių (e. GPA) portale.

Čia pateikiama informacija apie aprėptį, įskaitant taikomas ribas, rodančias vertę, kurią viršijus taikomos SVP taisyklės.

  • PPO sutarties dėl viešųjų pirkimų apžvalga

Dvišaliai prekybos susitarimai

Be SVP, ES savo prekybos susitarimais užtikrina verslo galimybes Europos įmonėms. Į daugelį dvišalių prekybos susitarimų įtraukti išsamūs skyriai dėl viešųjų pirkimų, kuriais šalys abipusiškai atveria savo viešųjų pirkimų rinkas.

Kai kuriais atvejais, kai kita šalis jau yra SVP šalis, šiuose dvišaliuose susitarimuose numatyti didesni nei SVP įsipareigojimai.

Kitais atvejais šie dvišaliai susitarimai yra unikalus abipusis įsipareigojimas, susijęs su abipusiu viešųjų pirkimų rinkų atvėrimu.

 

Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad net jei nėra įsipareigojimo dėl konkrečios viešųjų pirkimų procedūros, ES bendrovė vis tiek gali nuspręsti pateikti pasiūlymą.

Įsipareigojimo nebuvimas reiškia tik tai, kad ES bendrovė neturi teisės dalyvauti procedūroje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir vietos konkurso dalyviai, tačiau paprastai tai netrukdo perkančiajai organizacijai priimti ir svarstyti ES tiekėjo pasiūlymus arba sudaryti sutartį su juo.

Daugiau informacijos apie viešuosius pirkimus pagal ES prekybos susitarimus:

Įvertinti jūsų tinkamumą dalyvauti užsienio viešųjų pirkimų konkurse

Norėdami sužinoti, ar turite teisę dalyvauti konkrečiame viešųjų pirkimų konkurse už ES ribų, naudokitės priemone „Mano prekybos asistentas viešųjų pirkimų klausimais“.

Mano prekybos asistentas viešųjų pirkimų klausimais siekia padėti Europos įmonėms įvertinti, ar jos turi teisę dalyvauti viešajame konkurse už ES ribų. Vertinimui atlikti reikia, kad naudotojas pateiktų informaciją, kuri paprastai pateikiama skelbime apie pirkimą: perkantysis subjektas, pirkimo dalykas ir numatoma vertė.

Kaip bandomasis projektas, priemonė šiuo metu leidžia vertinti Kanados viešųjų pirkimų konkursus (remiantis tiek SVP, tiek dvišaliu IEPS). Kita šalis, kuriai bus taikoma direktyva, bus Japonija. Į šią priemonę tinkamu laiku bus įtrauktos ir kitos šalys.

Mano prekybos asistentas viešųjų pirkimų klausimais

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos