Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)

Offentlig upphandling

Vill ditt företag sälja tjänster på marknaden för offentlig upphandling?

Ta reda på hur man lägger anbud på offentliga kontrakt, tillsammans med relevanta regler och förfaranden.

 

Genvägar