Schweiz

Schweiz ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med EU styrs huvudsakligen av en rad bilaterala avtal där Schweiz har enats om att ta över vissa aspekter av EU-lagstiftningen i utbyte mot tillträde till en del av EU:s inre marknad.

Hörnstenen i förbindelserna mellan EU och Schweiz är frihandelsavtalet från 1972.

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla de ursprungsregler som anges i avtalet. Kontrollera det interaktivaverktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA)i min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Ursprungsreglerna regleras av den Europa-Medelhavstäckande konventionen.

Under 1999 undertecknades sju sektorsavtal, kallade Bilaterals I. De täcker

  • fri rörlighet för personer
  • tekniska handelshinder
  • offentlig upphandling
  • jordbruk
  • luft- och landtransport
  • forskning.

Ytterligare en uppsättning sektorsavtal som undertecknades 2004 (Bilaterals II) omfattar

  • bearbetade jordbruksprodukter
  • statistik
  • bekämpning av bedrägerier.

Det finns över 100 bilaterala avtal mellan EU och Schweiz, som förvaltas av över 20 gemensamma kommittéer.  Avtalen ålägger Schweiz att överta relevant EU-lagstiftning inom de berörda sektorerna.

Som motprestation för sin partiella integration i EU:s inre marknad betalar Schweiz ett finansiellt bidrag till den ekonomiska och sociala sammanhållningen i de EU-medlemsstater som anslöt sig efter 2004.

Handelsrelaterade avtal mellan EU och Schweiz

 

Hitta den tillämpliga tullsatsen för din produkt i Min handelsassistent.

EU är Schweiz viktigaste handelspartner och Schweiz är EU:s fjärde största handelspartner.

Läs mer om handelsförbindelserna mellan EU och Schweiz.

Dela sidan:

Genvägar