Schweiz

Schweiz ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med EU styrs huvudsakligen av en rad bilaterala avtal där Schweiz har gått med på att ta över vissa aspekter av EU-lagstiftningen i utbyte mot tillgång till en del av EU:s inre marknad.

Hörnstenen i förbindelserna mellan EU och Schweiz är frihandelsavtalet från 1972.

 

Hitta den tillämpliga tullsatsen för din produkt i Min handelsassistent.

Under 1999 undertecknades sju sektorsavtal, så kallade Bilaterals I.

De omfattar

  • fri rörlighet för personer
  • tekniska handelshinder
  • offentlig upphandling
  • jordbruk
  • luft- och landtransporter
  • forskning.

Ytterligare en uppsättning sektorsavtal som undertecknades 2004 (”Bilaterals II”) omfattar följande:

  • bearbetade jordbruksprodukter
  • statistik
  • bedrägeribekämpning.

Det finns över 100 bilaterala avtal mellan EU och Schweiz, som förvaltas av över 20 gemensamma kommittéer. Enligt avtalen är Schweiz skyldiga att ta över relevant EU-lagstiftning inom de sektorer som omfattas.

Som ersättning för sin partiella integration på EU:s inre marknad betalar Schweiz ett finansiellt bidrag till den ekonomiska och sociala sammanhållningen i de EU-medlemsstater som anslöt sig efter 2004.

Handelsrelaterade avtal mellan EU och Schweiz

 

Ursprungsreglerna regleras i Europa-Medelhavskonventionen.

EU är Schweiz största handelspartner och Schweiz är EU:s fjärde största handelspartner.

Läs mer om handelsförbindelserna mellan EU och Schweiz.

Dela sidan:

Genvägar