Schweiz

Schweiz ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med EU styrs huvudsakligen av en rad bilaterala avtal där Schweiz har gått med på att ta över vissa aspekter av EU-lagstiftningen i utbyte mot att få tillträde till en del av EU:s inre marknad.

Hörnstenen i förbindelserna mellan EU och Schweiz är frihandelsavtalet från 1972.

För att få förmånsbehandling måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna i avtalet. Kontrollera det interaktiva verktyget för självbedömningav ursprungsregler (Rosa)i Min handelsassistent för att bedöma om din produkt uppfyller ursprungsreglerna och ta reda på hur du utarbetar rätt dokument.

Ursprungsreglerna regleras av konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler.

Under 1999 undertecknades sju sektorsavtal, kallade Bilaterals I. De täcker

  • fri rörlighet för personer
  • tekniska handelshinder
  • offentlig upphandling
  • lantbruk
  • luft- och landtransporter
  • forskning.

Ytterligare en uppsättning sektorsavtal som undertecknades 2004 (Bilaterals II) omfattar

  • bearbetade jordbruksprodukter
  • statistik
  • bedrägeribekämpning.

Det finns över 100 bilaterala avtal mellan EU och Schweiz, som förvaltas av över 20 gemensamma kommittéer.  Enligt avtalen är Schweiz skyldiga att ta över relevant EU-lagstiftning inom de sektorer som omfattas.

I utbyte mot sin partiella integration i EU:s inre marknad betalar Schweiz ett finansiellt bidrag till den ekonomiska och sociala sammanhållningen i de EU-medlemsstater som anslöt sig efter 2004.

Handelsrelaterade avtal mellan EU och Schweiz

 

Hitta den tullsats som gäller för din produkt i min handelsassistent.

EU är Schweiz viktigaste handelspartner och Schweiz är EU:s fjärde största handelspartner.

Läs mer om handelsförbindelserna mellan EU och Schweiz.

Dela sidan:

Genvägar