Investeringar

EU är världens främsta källa till och främsta destination för utländska direktinvesteringar. Inkommande och utgående utländska direktinvesteringar spelar en avgörande roll för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt, affärsmöjligheter, sysselsättning, teknisk utveckling och innovation. Att locka till sig ökade flöden av utländska direktinvesteringar är också av central betydelse för att uppnå målen för hållbar utveckling, särskilt i utvecklingsländer. Att främja hållbara investeringar i Afrika är dessutom en av de åtgärder som föreslås i EU:s meddelande Mot en övergripande strategi för Afrika.

EU har ett av världens mest öppna och transparenta system för utländska direktinvesteringar. Utländska direktinvesteringar som innehas av investerare från tredjeländer i EU uppgår till cirka 6,295 miljarder euro. Företag eller privatpersoner investerar i ett annat land för att lokalisera sin produktion till kostnadseffektiva eller högkvalificerade platser, för att köpa komponenter eller råvaror eller för att komma närmare sina kunder. När det gäller EU innebär detta tillgång till en mycket integrerad inre marknad med 500 miljoner konsumenter.

EU upprätthåller höga standarder för att skydda investeringar på sitt territorium och eftersträvar i gengäld ett liknande attraktivt investeringsklimat för EU-investeringar och investerare utomlands.

Investera i EU

Om du vill investera i EU hittar du länkar till webbplatserna för EU-medlemsstaternas investeringsfrämjande organ som informerar om investeringsmöjligheterna, vilka åtgärder som ska vidtas och vilka regler som gäller.

Investeringar utomlands

Utländska direktinvesteringar som innehas i utlandet av investerare med hemvist i EU uppgick till 7,412 miljarder euro i slutet av 2017. EU:s investeringspolitik bedrivs genom förhandlingar (t.ex. Australien, Kina, Indonesien och Japan) och genomförande av bilaterala avtal eller genom samarbete i internationella forum (t.ex. OECD, Unctad, energistadgefördraget och WTO). I sin investeringspolitik strävar EU efter att

  • säkerställa lika villkor så att investerare från EU kan få tillträde till utländska marknader, inte diskrimineras eller missgynnas.
  • göra det lättare att investera så att EU-investerare utomlands kan dra nytta av ett mer förutsägbart och öppet företagsklimat
  • främja investeringar som stöder hållbar utveckling, respekt för mänskliga rättigheter och höga arbets- och miljönormer
Dela sidan:

Genvägar