Version: 1.3.0.36 (2021-02-26 16:09)

Förfaranden och formaliteter

I detta avsnitt förklaras villkoren för marknadstillträde: importförfaranden, formaliteter och handlingar som ett land kräver i sin politik och sina särskilda handelsförbindelser med EU och WTO.

För att få en fullständig överblick måste de begrepp som används tillsammans användas tillsammans.

  • Med marknadsavsnitt — som ger dig relevant information om när du handlar med ett visst land
  • Med My Trade Assistant — som erbjuder dig relevant information som du måste veta när du handlar med en viss produkt mellan särskilda länder

De begrepp som behandlas i detta avsnitt

Share this page:

Genvägar