Förfaranden och formaliteter

I detta avsnitt förklaras begreppen villkor för marknadstillträde: importförfaranden, formaliteter och dokument som ett land kräver inom ramen för sin politik och sina särskilda handelsförbindelser med EU och WTO.

För att få en fullständig överblick måste konceptrelaterad information användas tillsammans.

  • med avsnittet Marknader – som ger dig relevant information när du handlar med ett visst land
  • med Min handelsassistent – som ger dig relevant information när du handlar med en viss produkt mellan specifika länder

Begreppen i detta avsnitt

Dela sidan:

Genvägar