Tjänster

I detta avsnitt presenteras de affärsidéer och processer som du bör känna till när du överväger att handla med tjänster. Begrepp som rör varuhandel utvecklas i ett särskilt avsnitt.

 

För att få en fullständig översikt, se avsnittet om marknader — som innehåller information om handelstjänster med ett visst land.

Tjänstepelaren omfattar

  • Börja handla med tjänster: det här avsnittet hjälper dig att bedöma om ditt företag är redo att handla utomlands och hjälper dig att förstå grunderna för import/export av tjänster.
  • Tjänster – Huvudbegrepp: i detta avsnitt beskrivs de viktigaste begrepp som är relevanta för handel med tjänster.
  • Digital handel: i detta avsnitt introduceras konceptet och lyfter fram EU:s politik för digital handel.
  • Statistik: i detta avsnitt presenteras de viktigaste uppgifterna om tjänstehandeln mellan EU-länder och länder utanför EU, grupperade efter sektorer.
Dela sidan:

Genvägar