Tjänster – huvudbegrepp

Tjänster

EU är världens största tjänstehandlare. Begreppet tjänster omfattar en rad olika sektorer, t.ex.

 • transporter
 • telekommunikation
 • yrkesmässiga tjänster
 • finansiella tjänster
 • post- och budtjänster
 • detaljhandel och distribution
 • miljötjänster
 • turism

Att öppna upp handeln med tjänster handlar inte om att undanröja hinder vid gränsen, eftersom det inte finns några tullar på tjänster.

Det handlar främst om att ta itu med diskriminerande och kvantitativa restriktioner som kan hindra EU-företag från att tillhandahålla tjänster utanför EU.

Leveranssätt

Tjänster kan handlas på fyra olika sätt.

 • leveranssätt 1 – gränsöverskridande handel: från ett lands territorium till ett annat lands territorium
 • leveranssätt 2 – konsumtion utomlands: inom ett lands territorium till konsumenten i ett annat land
 • leveranssätt 3 – kommersiell närvaro: av en tjänsteleverantör från ett land, genom kommersiell närvaro, på ett annat lands territorium
 • leveranssätt 4 – närvaro av fysiska personer: av en tjänsteleverantör från ett land, genom närvaro av fysiska personer från ett land på ett annat lands territorium.
Dela sidan:

Genvägar