Offentliga kontrakt i EU

EU:s marknad för offentlig upphandling är ett av världens mest utvecklade och öppna system. EU-lagstiftningen fastställer harmoniserade minimiregler för offentlig upphandling som styr hur europeiska myndigheter köper varor, byggentreprenader och tjänster.

Information om offentlig upphandling i EU

Dela sidan:

Genvägar