Veřejné zakázky v EU

Trh EU s veřejnými zakázkami je jedním z nejrozvinutějších a nejotevřenějších systémů na světě. Právní předpisy EU stanoví minimální harmonizovaná pravidla pro zadávání veřejných zakázek, jimiž se řídí způsob, jakým evropské orgány veřejné správy nakupují zboží, stavební práce a služby.

Informace o veřejných zakázkách v EU

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy