Access2Markets

Vývoz z EU, dovoz do EU
... vše, co potřebujete vědět

V Access2Markets najdete informace, které potřebujete při obchodování se třetími zeměmi, například informace o clech, daních, postupech, formalitách a požadavcích, pravidlech původu, vývozních opatřeních, statistikách, obchodních překážkách a mnohem více. Stránky vám také zprostředkovávají informace důležité pro obchod se službami, jakož i pro investice a veřejné zakázky ve třetích zemích. Najdete na nich podrobnější údaje o obchodních dohodách EU a o tom, jak je využít ve svůj prospěch. Také se můžete seznámit se zkušenostmi podniků, které tak činí. Access2Markets je tady proto, aby vám a vašemu podniku pomohl při dovozu a vývozu.

Jednotné kontaktní místo

Čelíte obchodním překážkám? obraťte se na nás, můžeme vám pomoci

Jednotné kontaktní místo slouží k tomu, aby se na obchodní ředitelství Evropské komise mohly obracet zúčastněné strany v Unii, které čelí problémům s přístupem na trh ve třetích zemích nebo které se setkají s nedodržováním závazků v oblasti udržitelnosti.

Sekce nejdůležitějších informací

Akce

Novinky

Sdílet tuto stránku: