Celní unie EU-San Marino

Máte zájem o dovoz výrobků ze San Marina? Tento oddíl vám pomůže pochopit celní unii EU se San Marinem.

Stručný přehled

Dohoda o spolupráci a celní unii mezi EU a San Marinem (2002) je v platnosti od roku 1991.

 • odstraňuje všechna cla a necelní opatření téměř u veškerého zboží.
 • stanoví volný oběh pro veškeré zboží vyrobené v EU nebo v San Marinu, jakož i pro zboží pocházející ze třetích zemí, pokud byly splněny dovozní formality a byla vybrána veškerá splatná cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem a u uvedených produktů nedošlo k úplnému nebo částečnému navrácení těchto cel nebo poplatků.

Obchod se zbožím zahrnuje všechny kategorie zboží s výjimkou výrobků spadajících do oblasti působnosti Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli.

Tarify

 • předpokládá nulové celní sazby a žádné kvóty na zboží, na které se vztahuje.

Pravidel původu

 • San Marino uplatňuje stejným způsobem jako Společenství ustanovení Společenství o pravidlech původu v obchodu se zeměmi požívajícími celních preferencí.

 

Přečtěte si pravidla původu, která se vztahují na váš konkrétní produkt, na Můj obchodní asistent.

Požadavky na výrobek

Technická pravidla a požadavky

 • informace o technických požadavcích, pravidlech a postupech, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie
 • vyhledejte konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí názvu vašeho výrobku ve zabudovaném vyhledávači.

Sanitární a fytosanitární požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost

 • informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • vyhledejte zdravotní, bezpečnostní a sanitární a fytosanitární pravidla vztahující se na váš výrobek a jeho zemi původu v mém obchodním asistentovi. Abyste mohli najít požadavky vztahující se na váš výrobek, musíte nejdříve zjistit jeho celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí názvu vašeho výrobku ve zabudovaném vyhledávači.

Dokumenty a postupy celního odbavení

 • další informace o dokladech a postupech celního odbavení potřebných pro dovoz do Evropské unie

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

 • více informací o právních předpisech v oblasti duševního vlastnictví a zeměpisných označení v EU a o politice EU v oblasti práv duševního vlastnictví v obchodu

Obchod službami

 • více informací o pravidlech, předpisech a možnostech obchodu se službami

Veřejné zakázky

 • obecné informace o právních předpisech, pravidlech a přístupu k veřejným zakázkám na různých trzích
 • konkrétní informace o trhu EU s veřejnými zakázkami

Kolektivního

 • najděte obecné informace, které vám umožní investovat v zahraničí
 • zde najdete konkrétní informace o tom, zda investujete do EU ze zahraničí

Odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy