Celní unie EU-San Marino

Máte zájem o dovoz výrobků ze San Marina? Tento oddíl Vám pomáhá pochopit celní unii EU se San Marinem.

Ve stručnosti

Dohoda mezi EU a San Marinem o spolupráci a celní unii (2002) byla v platnosti od roku 1991.

 • odstraňuje veškeré celní a necelní opatření pro téměř všechny druhy zboží.
 • stanoví volný oběh pro veškeré zboží, které je vyrobeno v EU nebo San Marinu, jakož i pro zboží pocházející ze třetích zemí, pokud byly splněny dovozní náležitosti a byla vybrána jakákoli splatná cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem a nedošlo k úplnému nebo částečnému navrácení těchto cel nebo poplatků ve vztahu k těmto výrobkům.

Obchod se zbožím zahrnuje všechny kategorie zboží kromě výrobků spadajících do oblasti působnosti Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli.

Tarify

 • stanoví nulové celní sazby a žádné kvóty pro zboží, na které se vztahuje

Pravidla původu

 • San Marino uplatňuje stejným způsobem jako Společenství ustanovení o pravidlech původu v obchodě se zeměmi, které mají celní preference.

 

Zkontrolujte pravidla původu, která se vztahují na váš konkrétní produkt v části My Trade Assistant.

Požadavky na výrobky

Technická pravidla a požadavky

 • seznamte se s technickými požadavky, pravidly a postupy, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Hledat konkrétní pravidla a předpisy vztahující se na Váš výrobek a jeho zemi původu v části My Trade Assistant. Pro zobrazení požadavků na váš výrobek musíte nejprve identifikovat svůj celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí svého názvu v vestavném vyhledávači.

Sanitární a fytosanitární požadavky

 • informace o zdravotních, bezpečnostních, sanitárních a fytosanitárních normách, které musí zboží splňovat, aby mohlo být dovezeno do Evropské unie.
 • Vyhledávání pravidel týkajících se zdraví, bezpečnosti a sanitárních a fytosanitárních opatření, která se vztahují na Váš výrobek a jeho země původu v části My Trade Assistant. Pro zobrazení požadavků na váš výrobek musíte nejprve identifikovat svůj celní kód. Pokud celní kód neznáte, můžete jej vyhledat pomocí svého názvu v vestavném vyhledávači.

Dokumenty a postupy celního odbavení

 • zjistěte více o dokladech o celní odbavení a o postupech nutných pro dovoz do Evropské unie

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

 • další informace o právních předpisech EU v oblasti duševního vlastnictví a o právu duševního vlastnictví, jakož i o politice EU v oblasti práv duševního vlastnictví v oblasti obchodu

Obchod službami

 • další informace o pravidlech, předpisech a možnostech obchodu se službami

Veřejné zakázky

 • informace o právních předpisech, pravidlech a přístupu k veřejným zakázkám na různých trzích
 • přehled konkrétních informací o trhu veřejných zakázek v EU

Investice

 • seznamte se s obecnými informacemi, které vám umožní investovat do zahraničí.
 • pokud investujete do EU ze zahraničí, najít konkrétní informace

Odkazy a dokumenty

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy