Colná únia EÚ – San Maríno

Máte záujem o dovoz výrobkov zo San Marína? Táto časť vám pomôže pochopiť colnú úniu EÚ so San Marínom.

Stručný prehľad

Dohoda o spolupráci a colnej únii medzi EÚ a San Marínom (2002) je v platnosti od roku 1991.

 • odstraňujú sa ním všetky clá a necolné opatrenia pre takmer všetok tovar.
 • ustanovuje voľný obeh pre všetok tovar vyrobený v EÚ alebo v San Maríne, ako aj pre tovar, ktorý pochádza z tretích krajín, ak boli splnené dovozné formality a boli vybrané všetky splatné clá alebo poplatky s rovnocenným účinkom a v súvislosti s uvedenými výrobkami nedošlo k úplnému alebo čiastočnému vráteniu takýchto ciel alebo poplatkov.

Obchod s tovarom zahŕňa všetky kategórie tovaru okrem výrobkov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.

Sadzby

 • predpokladá nulové clá a žiadne kvóty na tovar, na ktorý sa vzťahuje.

Pravidlá o pôvode

 • San Maríno rovnako ako Spoločenstvo uplatňuje ustanovenia Spoločenstva o pravidlách pôvodu v obchode s krajinami využívajúcimi colné preferencie.

 

Skontrolujte si pravidlá pôvodu, ktoré sa vzťahujú na váš konkrétny výrobok, u môjho obchodného asistenta.

Požiadaviek na výrobok

Technické pravidlá a požiadavky

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie
 • vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, na stránke Môj obchodný asistent. Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak colný kód nepoznáte, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Sanitárne a fytosanitárne požiadavky

 • informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený do Európskej únie.
 • vyhľadajte pravidlá týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na váš výrobok a jeho krajinu pôvodu, v časti Moja obchodná asistentka. Ak si chcete pozrieť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv zistiť jeho colný kód. Ak colný kód nepoznáte, môžete ho vyhľadať s názvom vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Dokumenty a postupy colného konania

 • viac informácií o colných dokladoch a postupoch potrebných na dovoz do Európskej únie

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • viac informácií o právnych predpisoch EÚ v oblasti duševného vlastníctva a zemepisných označení, ako aj o politike EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva v obchode

Obchod so službami

 • viac informácií o pravidlách, nariadeniach a zariadeniach pre obchod so službami

Verejné obstarávanie

 • všeobecné informácie o právnych predpisoch v oblasti verejného obstarávania, pravidlách a prístupe na rôznych trhoch
 • konkrétne informácie o trhu verejného obstarávania v EÚ

Kolektívneho

 • vyhľadávanie všeobecných informácií, ktoré vám umožnia investovať v zahraničí
 • konkrétne informácie, ak investujete zo zahraničia do EÚ

Odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy