Colná únia EÚ – San Maríno

Máte záujem o dovoz výrobkov zo San Marína? Tento oddiel vám pomôže pochopiť colnú úniu EÚ so San Marínom.

V skratke

Dohoda o spolupráci a colnej únii medzi EÚ a San Marínom (2002) je platná od roku 1991.

 • odstraňuje všetky clá a necolné opatrenia pre takmer všetok tovar.
 • ustanovuje sa v ňom voľný obeh všetkých tovarov, ktoré sa vyrábajú v EÚ alebo San Maríne, ako aj tovaru, ktorý pochádza z tretích krajín, ak boli splnené dovozné formality a boli uložené všetky clá alebo poplatky s rovnocenným účinkom, ktoré sú splatné, a pokiaľ ide o uvedené výrobky, nedošlo k úplnému alebo čiastočnému vráteniu takýchto ciel alebo poplatkov.

Obchod s tovarom zahŕňa všetky kategórie tovaru okrem výrobkov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele.

Sadzby

 • počíta s nulovými colnými sadzbami a bez kvót na tovar, na ktorý sa vzťahuje

Pravidlá pôvodu

 • San Maríno platí rovnakým spôsobom ako Spoločenstvo, ustanovenia Spoločenstva o pravidlách pôvodu v obchode s krajinami, ktoré požívajú colné preferencie.

 

Skontrolujte pravidlá pôvodu, ktoré sa vzťahujú na váš konkrétny výrobok v mojom zástupcovi pre obchod.

Požiadavky na výrobky

Technické pravidlá a požiadavky

 • informácie o technických požiadavkách, pravidlách a postupoch, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený v Európskej únii
 • Vyhľadajte osobitné pravidlá a predpisy vzťahujúce sa na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu v kancelárii Môj asistent. Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv identifikovať svoj colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadávať podľa názvu vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Sanitárne a bezpečnostné požiadavky

 • informácie o zdravotných, bezpečnostných, sanitárnych a fytosanitárnych normách, ktoré musí tovar spĺňať, aby mohol byť dovezený v Európskej únii.
 • Vyhľadať zdravotné, bezpečnostné a sanitárne a fytosanitárne pravidlá uplatniteľné na váš výrobok a krajinu jeho pôvodu v kancelárii Môj obchodný zástupca. Ak chcete zobraziť požiadavky na váš výrobok, musíte najprv identifikovať svoj colný kód. Ak nepoznáte colný kód, môžete ho vyhľadávať podľa názvu vášho výrobku v zabudovanom vyhľadávači.

Dokumenty a postupy týkajúce sa colného konania

 • viac informácií o dokumentoch a postupoch týkajúcich sa colného konania, ktoré sú potrebné na dovoz do Európskej únie

Duševné vlastníctvo a zemepisné označenia

 • viac informácií o právnych predpisoch týkajúcich sa duševného vlastníctva a zemepisných označení v EÚ, ako aj o politike EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva v obchode

Obchod v oblasti služieb

 • viac informácií o pravidlách, predpisoch a zariadeniach pre obchod so službami

Verejné obstarávanie

 • všeobecné informácie o právnych predpisoch týkajúcich sa verejného obstarávania, pravidlách a prístupe na rôznych trhoch
 • vyhľadávanie konkrétnych informácií o trhu EÚ v oblasti verejného obstarávania

Investície

 • všeobecné informácie umožňujúce vašu investíciu do zahraničia
 • konkrétne informácie, ak investujete do EÚ zo zahraničia

Odkazy a dokumenty

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy