Ochranné clá

Ak vaša spoločnosť uvažuje o vývoze, tento oddiel vám pomôže zistiť, ktoré dovozné clá a iné náklady by ste mohli znášať. Neposkytuje informácie týkajúce sa konkrétneho výrobku. Na tento účel by ste mali použiť funkciu vyhľadávania výrobkov.

Ochranné opatrenia sa môžu uplatniť, ak je odvetvie ovplyvnené nepredvídaným, prudkým a náhlym nárastom dovozu. Takéto opatrenia sa používajú veľmi zriedkavo a len za veľmi špecifických okolností. Ochranné opatrenia môžu pozostávať z kvantitatívnych dovozných obmedzení (obchodné kvóty) alebo zo zvýšenia cla. Môžu sa uplatňovať na všetky dovozy príslušného výrobku od všetkých obchodných partnerov alebo z tovaru špecifického pôvodu.

Informácie o ochranných clách EÚ

Informácie o všetkých dokončených a prebiehajúcich prešetrovaniach ochranných opatrení v EÚ

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy