Minimálne operácie

Okrem špecifických pravidiel pôvodu pripisovaných výrobku, ktorý chcete dovážať alebo vyvážať, musíte overiť, či sa akcia vykonávaná v EÚ alebo v partnerskej krajine, z ktorej dovážate, alebo v krajine vývozu presahuje požadované minimálne operácie. Tieto minimálne operácie sú uvedené v protokole o pravidlách pôvodu obchodnej dohody, ktorý používate ako dovozca alebo vývozca. Minimálne operácie môžu byť obaly, jednoduché rezanie, jednoduchá montáž, jednoduché miešanie atď.

Ak je produkcia vykonaná v EÚ alebo v partnerskej krajine jedna z uvedených operácií a nič iné (t. j. žiadny materiál nebol vyrobený alebo transformovaný), výrobok sa nemôže považovať za výrobok s pôvodom aj vtedy, ak sú splnené pravidlá pôvodu týkajúce sa výrobku.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy