Tovar

V tomto oddiele sa uvádzajú obchodné koncepcie a postupy, ktoré by ste mali poznať pri zvažovaní obchodovania s tovarom. Koncepcie týkajúce sa obchodu so službami sú vypracované v samostatnej osobitnej časti.

 

Tento oddiel dopĺňa informácie, ktoré sa nachádzajú v iných častiach webového portálu, najmä v

  • Sekcia o trhoch — informuje o podmienkach obchodovania podľa obchodných dohôd EÚ a obchodných dohôd s konkrétnymi krajinami
  • Môj obchodný asistent —, ktorý ponúka podrobné informácie na obchodovanie s konkrétnym výrobkom (tovarom) medzi konkrétnymi krajinami

Okrem vypracovania základných koncepcií sa v oddiele uvádzajú aj praktické usmernenia pre obchodovanie s tovarom a informácie o obchodných tokoch.

  • Začať obchodovať s tovarom: tento oddiel vám pomôže posúdiť, či je vaša spoločnosť pripravená obchodovať v zahraničí a pomôže vám pochopiť základné prvky procesu dovozu/vývozu tovaru.
  • Štatistiky: v tomto oddiele sa uvádzajú historické údaje o obchodovaných hodnotách a množstvách produktov, keď sa obchodovalo medzi jednou alebo viacerými krajinami EÚ a krajinou mimo EÚ.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy