Tovar

V tejto časti sa uvádzajú obchodné koncepcie a postupy, ktoré by ste mali poznať, keď uvažujete o obchodovaní s tovarom. Koncepcie týkajúce sa obchodu so službami sú vypracované v samostatnej osobitnej časti.

 

Táto časť dopĺňa informácie uvedené v iných častiach webového portálu, najmä v

  • časť o trhoch – ktorá informuje o podmienkach obchodovania podľa obchodných dohôd EÚ a obchodných dojednaní s konkrétnymi krajinami
  • Môj obchodný asistent – ktorý ponúka podrobné informácie na obchodovanie s konkrétnym výrobkom (tovarom) medzi konkrétnymi krajinami

Okrem rozvoja základných pojmov sa v oddiele uvádzajú aj praktické príručky o obchodovaní s tovarom a informácie o obchodných tokoch.

  • Začiatok obchodovania s tovarom: tento oddiel vám pomáha posúdiť, či je vaša spoločnosť pripravená obchodovať v zahraničí, a pomáha vám pochopiť základy procesu dovozu/vývozu tovaru.
  • Štatistika: v tomto oddiele sa uvádzajú historické údaje o obchodovaných hodnotách a množstvách výrobkov, keď sa obchodovalo medzi jednou alebo viacerými krajinami EÚ a krajinou mimo EÚ.
Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy