Klasifikovanie plastov

Táto príručka vám pomôže pochopiť klasifikáciu plastových položiek s cieľom určiť uplatniteľné colné sadzby a necolné opatrenia uplatniteľné na vaše výrobky.

Okrem toho sa v tejto príručke uvádza prehľad základnej chémie súvisiacej s polymérmi, jednoduchý súhrn výrobných procesov a praktické tipy na klasifikovanie špecifického dokončeného alebo spracovaného tovaru.

 

Ak dovážate polyméry v primárnych formách, je nevyhnutné poznať chemické zloženie a obsah polyméru.

V prípade spracovaných a dokončených položiek je užitočné poznať podrobnosti zloženia použitého polyméru a výrobného procesu. Pamätajte, že ak je charakteristickou vlastnosťou výrobku jeho výroba z plastu, ako napríklad plastová fľaša alebo plastová hadica, zaradí sa do kapitoly 39 tohto sadzobníka. Ak sa však položka uvádza inde v colnom sadzobníku, napríklad hračka vyrobená z plastu, mala by sa zatriediť do príslušnej položky.

Polyméry v primárnych formách

Vymedzenie pojmu „primárne formy“ je

 • kvapaliny a pasty, vrátane disperzií (t. j. emulzií a suspenzií) a roztokov
 • bloky alebo nepravidelné tvary, hrudky, prášky (vrátane lisovacích práškov), granule, vločky a podobné formy

Polyméry sú veľké molekuly vyrobené z monomérov a ich súčasti sa nazývajú monomérne jednotky. Monomér je molekulou alebo zlúčeninou, zvyčajne obsahujúcou uhlík, ktorá je vhodná na konverziu na polyméry, syntetické živice alebo elastoméry v kombinácii s inými podobnými molekulami alebo zlúčeninami.

Existuje mnoho rôznych polymérov, ktoré majú odlišné vlastnosti a vlastnosti a používajú sa na rôzne účely. Napríklad polyvinylchlorid (PVC) sa bežne používa v stavebníctve na použitie pri dvojitom zasklení. Polypropylén a polyetyléntereftalát (PET) sa bežne používajú pri výrobe fliaš.

Aby ste správne klasifikovali polyméry v primárnych formách, musíte identifikovať prevládajúci monomér

 • polyméry etylénu (hlava 3901)
 • polyméry propylénu (položka 3902)
 • polyméry styrénu (položka 3903)
 • polyméry vinylchloridu alebo ostatných halogénovaných olefínov (položka 3904)
 • polyméry vinylacetátu alebo ostatných vinylesterov a ostatných vinylpolymérov (položka 3905)
 • akrylové polyméry (položka 3906)
 • polyacetály, ostatné polyétery a epoxidové živice, polyuhličitany, alkydové živice, polyalylové estery a ostatné polyestery (položka 3907)
 • polyamidy (položka 3908)
 • amínové živice, fenolické živice a polyuretány (položka 3909)
 • silikóny (položka 3910)
 • ropné živice, kumarón-indénové živice, polyterpény, polysulfidy, polysulfóny (položka 3911)

Kopolyméry sa vyrábajú súčasnou polymerizáciou dvoch alebo viacerých odlišných monomérov. Obsahujú viac ako jeden typ monomérnej jednotky. Napríklad poly (etylénkopolymér vinylchlorid) sa vytvára polymerizáciou etylénu a vinylchloridu.

V colnom zaradení pojem „kopolymér“ zahŕňa všetky polyméry, v ktorých žiadny monomér nepredstavuje 95 % alebo viac hmotnosti z celkového obsahu polyméru.

Vyrábajú sa, kopolyméry – vrátane kopolykondenzátov, kopolyadičných produktov, blokových kopolymérov a očkovaných kopolymérov – sa však zaraďujú pod kód položky, ktorý pokrýva prevládajúci komonomér. Ak neprevláda žiadny komonomér, mali by ste zatriediť tovar do kódu položky, ktorý je posledný v numerickom poradí, ktorý je relevantný pre každého z nich.

Chemicky modifikované polyméry, v ktorých len postranné postranné reťazce hlavného reťazca polyméru boli zmenené chemickou reakciou, sa zaraďujú pod číselný znak pre nemodifikovaný polymér.

Spracované alebo hotové výrobky

Pri klasifikácii spracovaných alebo hotových plastových výrobkov je užitočné vedieť čo najviac o nich vrátane

 • funkcia alebo úloha tovaru
 • polymér, ktorý je vyrobený z
 • spôsob výroby

Funkcia alebo úloha tovaru je nevyhnutná na ich správne zatriedenie. Okrem toho môže byť zloženie a spôsob výroby potrebné na správne zatriedenie tovaru, aj keď nie vždy. Je však veľmi dobré, aby všetky tieto informácie boli k dispozícii, pretože pre vás urýchli klasifikačný proces.

Výrobné techniky

Polyméry v primárnych formách sa spracúvajú s použitím troch rôznych procesov na vytvorenie hotových výrobkov.

 • Vstrekovacie tvarovanie sa používa na tvarovanie plastov do dutých profilov, napríklad fliaš a nádob, hračiek alebo benzínových nádrží.
 • Lisovacie lišty sa používajú na vytváranie osobitných tvarov s použitím formy – napríklad tlačidlá a držadlá pre panvice, žehličky alebo variče alebo elektrické zariadenia, ako sú zástrčky, zásuvky a príslušenstvo k lamelám.
 • Extrúzia vytvára tvary tak, že pretlačuje materiál tvarovaním kovu – napríklad film, listy, tyče, profily, rúry alebo rúrky

Špecifické druhy hotových alebo spracovaných výrobkov

Ak sú odpady, úlomky a odrezky (položka s kódom položky 3915) transformované na primárnu formu, mali by sa zatriediť ako také s použitím príslušného kódu položky medzi 3901 a 3914.

Pri klasifikovaní rúr, rúrok a hadíc (kód položky 3917) by ste mali mať na pamäti, že vymedzenie sa vzťahuje na všetky duté výrobky, buď polotovary, alebo hotové, ktoré sa používajú na prepravu plynov alebo kvapalín, ako sú rebrované záhradné hadice, perforované rúrky alebo ploché hadice. Ak má však tovar vnútorný prierez, ktorý nie je kruhový, oválny, pravouhlý alebo akýkoľvek iný pravidelný polygón, mali by sa klasifikovať ako profily.

S cieľom klasifikovať obklady na steny alebo stropy vyrobené z plastov (kód položky 3918) musia byť väčšie ako 54 cm a musia zahŕňať plasty natrvalo pripevnené na iný ako papier. Plastická vrstva musí byť tiež ozdobená, buď razením, farbením, vzorkovaním, alebo zrnitosťou. Ich cieľom je odlíšiť ich od niektorých tapetových papierov.

Stavebné výrobky z plastov sa vzťahujú na veľmi špecifické výrobky (kód položky 3925).

Tento kód položky sa osobitne vzťahuje na:

 • nádrže, cisterny (vrátane septikov), kade a podobné nádoby, s objemom presahujúcim 300 litrov
 • štrukturálne prvky použité v podlahách, stenách alebo priečkach, a stropy alebo strechy
 • odkvapové žľaby a fitingy
 • dvere, okná a ich rámy, prahy do dverí
 • Balkónové zábradlia, zábradlia, oplotenia, brány a podobné bariéry
 • okenice, žalúzie (vrátane žalúzií) a podobné výrobky a ich časti a súčasti
 • rozsiahle regály na montáž a trvalé inštalácie, napríklad v obchodoch, dielňach a skladoch
 • ozdobné architektonické prvky, napríklad rozprašovanie, kupoly a holub
 • príslušenstvo a kovanie určené na trvalé upevnenie do alebo na dvere, okná, schodiská, steny alebo ostatné časti budov – napríklad držadlo, kľučky, háky, konzoly, vešiaky na uteráky, platne pod vypínače a ostatné ochranné platne

V niektorých prípadoch sa textílie môžu pridávať do plastových výrobkov, aby sa mohlo posilniť. Ak je plast pórovitý a bol pokrytý na jednej strane len textíliou, mali by ste ho zatriediť do príslušnej položky kapitoly 39. Ak je plast pokrytý oboma plochami, tovar by sa mal zatriediť ako textil s použitím príslušného kódu položky v kapitole 59.

Spoločné skratky pre plasty a polyméry

Skratka

Položka

ABS

Akrylonitril-butadién-styrén

BDS

Kopolymér Butadién-styrén

PRÍSLUŠNÝ ORGÁN

Cellulose acetate

CB

Butyrát celulózy

CE

Cellophane

EVA

Etylén-vinylacetát

GPPS

Viacúčelový polystyrén

GRP

Sklený ester z polyesteru

HDPE

Polyetylén vysokej hustoty s vysokou hustotou

ŠÍPKY

Polystyrén s vysokým vplyvom (tvrdený polystyrén)

LDPE

Polyetylén nízkej hustoty

LLDPE

Lineárny polyetylén s nízkou hustotou

MF

Melamínoformaldehyd

OPP

Orientované polypropylén

PRP

Polyamid (nylon)

PRP 6

Nylon 6

PRP 6 6

Nylon 6 6

PRP 4 6

Nylon 4 6

PRP 6 10

Nylon 6 10

PRP 11

Nylon 11

PRP 12

Nylon 12

PBT

Polyetyléntereftalát

PC

Polykarbonát

PE

Polyetylén

BENZÍN

Polyetyléntereftalát

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy