Záväzné informácie o pôvode tovaru

Ak si nie ste istý pôvodom svojho tovaru alebo jednoducho chcete právnu istotu, môžete požiadať o záväzné informácie o pôvode tovaru.

Záväzné informácie o pôvode tovaru sa týkajú písomného rozhodnutia, ktorým sa osvedčuje pôvod vášho tovaru a ktoré je pre Európsku úniu záväzné.

Rozhodnutia ZIPT sú záväzné pre držiteľa a pre colné orgány EÚ. Ich platnosť je zvyčajne tri roky od dátumu vydania.

Ako a kde podať žiadosť o rozhodnutie ZIPT?

Žiadosti by sa mali podávať písomne príslušným orgánom v krajine EÚ, v ktorej je spoločnosť usadená alebo v ktorej má v úmysle použiť ZIPT. Musíte sa uistiť, že opis tovaru v záväzných informáciách o pôvode tovaru je totožný s tovarom, ktorý vyvážate alebo dovážate.

Orgány majú 120 dní odo dňa registrácie vašej žiadosti na prijatie rozhodnutia.

Pripomíname, že existencia záväzných informácií o pôvode tovaru vás neoslobodzuje od požiadavky na poskytnutie dôkazu o pôvode.

Viac informácií

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy