Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Číslo EORI

Obchodníci so sídlom na colnom území Únie potrebujú na colné účely číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI), napríklad na podanie colného vyhlásenia.

Obchodníci, ktorí nie sú usadení na colnom území Únie, potrebujú aj číslo EORI pre rôzne situácie.

Podniky a osoby, ktoré chcú obchodovať, musia pri výmene informácií s colnými správami používať číslo EORI ako identifikačné číslo vo všetkých colných režimoch.

Všetky podrobnosti nájdete tu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy