Informácie o Access2Markets

Chcete vyvážať alebo dovážať výrobky alebo služby? Chcete vedieť, aké povinnosti treba zaplatiť alebo aké pravidlá sa majú dodržiavať?

Ak ste malý podnik, ktorý sa snaží o internacionalizáciu, Access2Markets je pre vás.

Tento webový portál kombinuje databázu prístupu na trh, poradenské centrum EÚ pre obchod a oveľa viac do jedného nástroja. Či už ste len začínajúci alebo skúsený obchodník, máme všetko, čo potrebujete.  Pozrite si úvodné video

Access2Markets má všetko, čo potrebujete vedieť o clách, daniach, pravidlách a požiadavkách na výrobky pre všetky krajiny EÚ a viac ako 120 ďalších trhov na celom svete.

Vyhľadajte informačný produkt podľa produktu v časti Moje obchodné asistentky.

Každý výrobok má kód. Môžete ho nájsť na portáli Access2Markets. Budete potrebovať kód, aby ste vedeli, aké clá a vnútroštátne alebo miestne dane musíte zaplatiť.

Zistite, aké postupy a formality treba dodržiavať.

Access2Markets uvádza pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov podľa výrobkov.

Má problém pochopiť pravidlá pôvodu vášho výrobku? Nástroj na sebahodnotenie Access2Markets, ROSA vám pomôže!

Ak sa len začínate, v našich postupných príručkách sa opisuje celý proces dovozu a vývozu tovaru a služieb.

Čelí problémom pridovoze alebo vývoze?

Dajte nám vedieť, či sa na konkrétnom trhu stretávate s prekážkami, alebo vyhľadajte existujúce prekážky v našej databáze.

Všetky obchodné dohody EÚv skratke. Zistite, ako z nich môže váš podnik profitovať. Access2Markets ich uvádza na zozname s podrobnosťami o pravidlách pôvodu, ochrane duševného vlastníctva EÚ, investíciách, trhoch verejného obstarávania a mnohých ďalších.

Nárokujte si zľavu na clo. Ak chcete využiť zníženú sadzbu, musíte predložiť správne dokumenty colným orgánom dovážajúcej krajiny. V každej obchodnej dohode EÚ sa uvádza zoznam dokumentov, ktoré potrebujete. Overte si, ako preukázať pôvod vášho výrobku alebo či musíte byť „registrovaným vývozcom“?

Ako uviesť svoj výrobok na trh?

Access2Markets má všetky potrebné informácie, či už o certifikátoch posudzovania zhody strojových zariadení, zdravotných certifikátoch pre produkty akvakultúry alebo označovaní spracovaných potravín.

Access2Markets má kontaktné údaje colných a iných verejných orgánov v krajinách EÚ a v zahraničí.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy