Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Digitální obchod v obchodních dohodách EU

Chcete obchodovat a podnikat v digitální podobě?Zde se dozvíte informace o ustanoveních týkajících se digitálního obchodu v obchodních dohodách EU a informace pro podniky, které mají zájem o digitální obchod.

Věděli jste, že digitální obchod je v rámci obchodních dohod EU stále významnějším tématem a že nedávné dohody EU o volném obchodu se zabývají rozšiřující se škálou otázek digitálního obchodu?

 • první obchodní dohodou EU, která zahrnuje kapitolu o elektronickém obchodu, byla dohoda EU-CARIFORUM o hospodářském partnerství (EPA), která byla podepsána v roce 2008.
 • EU se od té doby zabývá touto otázkou soustavně jako důležitý prvek své obchodní politiky a jednání se třetími stranami.
 • v posledních několika letech EU vypracovala ambiciózní hlavu pro digitální obchod, která navrhuje ve všech jednáních o dohodě o volném obchodu.
 • tyto obory mají za cíl zajistit předvídatelnost a právní jistotu pro podniky, jakož i bezpečné on-line prostředí pro spotřebitele, jejichž cílem je rovněž odstranění neodůvodněné překážky digitálního obchodu.

 

Základní prvky přístupu EU k digitálnímu obchodu zahrnují

 • žádné clo na elektronické přenosy
 • toky údajů a zákaz požadavků na lokalizaci údajů
 • ochrana a ochrana spotřebitele před nevyžádanými přímými propagačními sděleními
 • ustanovení týkající se uzavírání smluv elektronickými prostředky a e-podpisy
 • ochrana zdrojového kódu softwaru
 • spolupráce a regulační dialog

V dvoustranných obchodních dohodách EU tradičně zahrnuje odkazy na regulační dialog.Mohou přispět k usnadnění rozvoje elektronického obchodu, zejména ve prospěch malých a středních podniků.

V následujícím oddíle naleznete přehled dalších důležitých ustanovení o elektronickém obchodu obsažených v dvoustranných obchodních dohodách EU.

 • odstranění neodůvodněných překážek pro elektronický obchod, mimo jiné zákazem cel, poplatků a poplatků za elektronické přenosy – to nebrání ukládání interních poplatků, jako jsou například vnitřní daně.
 • obchodní dohody EU zahrnují zásadu bez předchozího povolení, která zakazuje postupy udělování povolení, které se zaměřují konkrétně na on-line služby z ochranářských důvodů.
 • zahrnovat elektronické ověřovací metody a elektronické podpisy, které jsou nezbytné pro validaci on-line transakcí, a představují tak klíčový faktor umožňující digitální obchod
 • navázat dialog o otázkách regulace, např. uznávání elektronických podpisů v nedávné dohodě mezi EU a Singapurem, obě strany rovněž zkoumají potenciální budoucí dohodu o vzájemném uznávání elektronických podpisů.
 • několik on-line opatření na ochranu spotřebitele, včetně proti spamu. Dohody EU konzistentně zahrnují ustanovení, jejichž cílem je zachovat regulační dialog o zacházení s nevyžádanými sděleními.
 • zahrnují oblasti spolupráce a řešení sporů – kladou důraz na regulační dialog v klíčových oblastech politiky, mimo jiné například na odpovědnost poskytovatelů služeb spočívající v odpovědnosti poskytovatelů služeb v oblasti elektronických přenosů a ukládání informací.

Usnadnění budování kapacit

 • dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a státy CARIFORUM zahrnuje závazky týkající se poskytování podpory pro technickou pomoc, odbornou přípravu a budování kapacit pro různé oblasti, které mohou rovněž budovat kapacitu v oblasti digitálního obchodu.
Share this page:

Rychlé odkazy