Digitální obchod v obchodních dohodách EU

Chcete obchodovat a podnikat digitálně?Zde najdete informace o ustanoveních o digitálním obchodu v obchodních dohodách EU a informace pro společnosti, které mají zájem o digitální obchod.

Věděli jste, že digitální obchod je stále významnějším tématem obchodních dohod EU a že nedávné dohody EU o volném obchodu řeší širší škálu otázek digitálního obchodu?

 • první obchodní dohodou EU, která obsahovala kapitolu o elektronickém obchodu, byla dohoda o hospodářském partnerství EU-CARIFORUM, která byla podepsána v roce 2008.
 • od té doby se EU touto otázkou důsledně zabývá jako důležitý prvek své obchodní politiky a jednání se třetími stranami.
 • v posledních několika letech vyvinula EU ambiciózní hlavu digitálního obchodu, kterou navrhuje při všech jednáních o dohodách o volném obchodu.
 • cílem těchto pravidel je zajistit podnikům předvídatelnost a právní jistotu, jakož i bezpečné on-line prostředí pro spotřebitele - jejich cílem je rovněž odstranění neodůvodněných překážek digitálního obchodu.

 

Mezi hlavní prvky přístupu EU k digitálnímu obchodu patří:

 • bez cel z elektronických přenosů
 • toky údajů a zákaz požadavků na lokalizaci údajů
 • ochrana spotřebitele a ochrana před nevyžádanými přímými marketingovými sděleními
 • ustanovení týkající se uzavírání smluv elektronickými prostředky a elektronických podpisů
 • ochrana zdrojového kódu softwaru
 • spolupráce a dialog o regulaci

Ve svých dvoustranných obchodních dohodách EU tradičně uváděla odkazy na dialog o regulaci.Mohou přispět k usnadnění rozvoje elektronického obchodu, zejména ve prospěch malých a středních podniků.

V následujícím oddíle naleznete přehled dalších důležitých ustanovení o elektronickém obchodu, která jsou součástí dvoustranných obchodních dohod EU.

 • odstranit neopodstatněné překážky elektronického obchodu, mimo jiné zákazem cel, poplatků a poplatků za elektronické přenosy - to nezakazuje ukládat vnitřní poplatky, jako jsou vnitřní daně.
 • obchodní dohody EU obsahují zásadu neexistence předchozího povolení, která zakazuje povolovací postupy, které se konkrétně zaměřují na on-line služby z protekcionistických důvodů.
 • zahrnovat metody elektronické autentizace a elektronické podpisy, které jsou nezbytné pro ověřování on-line transakcí, a tudíž představují klíčový faktor umožňující digitální obchod.
 • navázat dialog o regulačních otázkách, např. uznávání elektronických podpisů - v nedávné dohodě mezi EU a Singapurem obě strany rovněž posuzují případnou budoucí dohodu o vzájemném uznávání elektronických podpisů.
 • několik on-line opatření na ochranu spotřebitele, včetně opatření proti spamu. Dohody EU důsledně obsahují ustanovení, jejichž cílem je udržovat regulační dialog o zacházení s takovými nevyžádanými sděleními.
 • pokrývají oblasti spolupráce a řešení sporů - kladou důraz na dialog o regulaci v klíčových oblastech politiky, včetně například odpovědnosti poskytovatelů služeb zprostředkovatele, pokud jde o elektronické přenosy a uchovávání informací.

Usnadnění budování kapacit

 • dohoda o hospodářském partnerství EU-CARIFORUM zahrnuje závazky týkající se poskytování podpory na technickou pomoc, odbornou přípravu a budování kapacit v různých oblastech, které mohou rovněž budovat kapacity pro digitální obchod.
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy