Digitaalkaubandus ELi kaubanduslepingutes

Kas soovite kaubelda ja tegeleda ettevõtlusega digitaalselt?Siit leiate teavet ELi kaubanduslepingutes sisalduvate digitaalkaubandust käsitlevate sätete kohta ja teavet ettevõtjatele, kes on huvitatud digitaalkaubandusest.

Kas teadsid, et digitaalkaubandus on ELi kaubanduslepingutes üha olulisem teema ning et hiljutistes ELi vabakaubanduslepingutes käsitletakse üha suuremat hulka digitaalkaubandusega seotud küsimusi?

 • esimene ELi kaubandusleping, mis sisaldas e-kaubanduse peatükki, oli ELi ja CARIFORUMi vaheline majanduspartnerlusleping, mis allkirjastati 2008. aastal.
 • sellest ajast alates on EL seda küsimust pidevalt käsitlenud kui oma kaubanduspoliitika ja kolmandate osapooltega peetavate läbirääkimiste olulist elementi.
 • viimastel aastatel on EL töötanud välja ambitsioonika digitaalkaubanduse jaotise, mille kohta ta teeb ettepaneku kõigi vabakaubanduslepingute üle peetavate läbirääkimiste käigus.
 • nende põhimõtete eesmärk on tagada prognoositavus ja õiguskindlus ettevõtjate jaoks ning turvaline veebikeskkond tarbijate jaoks – samuti on nende eesmärk kõrvaldada põhjendamatud tõkked digitaalkaubanduselt.

 

ELi digitaalkaubanduse käsituse põhielemendid on järgmised:

 • elektroonilisele edastusele tollimaksu ei kehtestata
 • andmevood ja andmete asukoha nõuete keelamine
 • tarbijakaitse ja kaitse pealesunnitud otseturundusteadaannete eest
 • sätted, mis käsitlevad lepingute sõlmimist elektrooniliste vahendite ja e-allkirjade abil
 • tarkvara lähtekoodi kaitse
 • koostöö ja regulatiivne dialoog

EL on tavapäraselt lisanud oma kahepoolsetesse kaubanduslepingutesse viited regulatiivsele dialoogile.Need võivad aidata kaasa e-kaubanduse arengu hõlbustamisele, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate huvides.

Järgmises osas on esitatud ülevaade muudest ELi kahepoolsetes kaubanduslepingutes sisalduvatest olulistest e-kaubandust käsitlevatest sätetest.

 • kõrvaldada e-kaubanduse põhjendamatud tõkked, sealhulgas keelustades elektroonilise edastuse tollimaksud, lõivud ja lõivud – see ei keela kehtestada riigisiseseid lõive, näiteks riigisiseseid makse
 • ELi kaubanduslepingud sisaldavad eelneva loa puudumise põhimõtet, millega keelatakse lubade andmise menetlused, mis on konkreetselt suunatud internetipõhistele teenustele protektsionistlikel põhjustel.
 • hõlmama e-autentimise meetodeid ja e-allkirju, mis on vajalikud internetipõhiste tehingute valideerimiseks ja on seega digitaalkaubanduse peamine võimaldav tegur;
 • dialoogi alustamine regulatiivsetes küsimustes, nt e-allkirjade tunnustamine – hiljutises ELi ja Singapuri vahelises lepingus uurivad mõlemad pooled ka võimalikku tulevast e-allkirjade vastastikuse tunnustamise lepingut.
 • mitmed veebipõhised tarbijakaitsemeetmed, sealhulgas rämpsposti vastased meetmed. ELi lepingud sisaldavad järjepidevalt sätteid, mille eesmärk on säilitada regulatiivne dialoog selliste soovimatute teadaannete käsitlemise üle.
 • need hõlmavad koostöö ja vaidluste lahendamise valdkondi – neis rõhutatakse regulatiivset dialoogi peamistes poliitikavaldkondades, sealhulgas näiteks teenuseosutajate vahendaja vastutust elektroonilise edastamise ja teabe säilitamise eest.

Suutlikkuse suurendamise hõlbustamine

 • ELi-CARIFORUMi majanduspartnerlusleping sisaldab kohustust toetada tehnilist abi, koolitust ja suutlikkuse suurendamist eri valdkondades, mis võivad samuti suurendada digitaalkaubanduse suutlikkust.
Jagage seda lehte:

Kiirlingid