Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Digitaalkaubandus ELi kaubanduslepingutes

Kas soovite kaubelda ja tegeleda ettevõtlusega digitaalselt?Tutvuge siin ELi kaubanduslepingute digitaalkaubandust käsitlevate sätetega ja saage teavet ettevõtetele, kes on huvitatud digitaalsest kauplemisest.

Kas teadsite, et digitaalkaubandus on ELi kaubanduslepingutes üha olulisem teema ning et hiljutistes ELi vabakaubanduslepingutes käsitletakse üha suuremat hulka digitaalkaubanduse küsimusi?

 • esimene ELi kaubandusleping, mis sisaldas e-kaubanduse peatükki, oli ELi-CARIFORUMi majanduspartnerlusleping, mis allkirjastati 2008. aastal.
 • sellest ajast alates on EL käsitlenud seda küsimust järjepidevalt oma kaubanduspoliitika ja kolmandate isikutega peetavate läbirääkimiste olulise osana.
 • viimasel paaril aastal on EL välja töötanud ambitsioonika digitaalkaubanduse jaotise, mille ta esitab kõigil vabakaubanduslepingute üle peetavatel läbirääkimistel.
 • nende põhimõtete eesmärk on tagada ettevõtjate jaoks prognoositavus ja õiguskindlus ning tarbijate jaoks turvaline internetikeskkond – samuti on nende eesmärk kõrvaldada põhjendamatud tõkked digitaalkaubanduselt.

 

ELi digitaalkaubanduse lähenemisviisi põhielemendid on järgmised:

 • elektrooniliste edastuste suhtes ei kohaldata tollimakse
 • andmevood ja andmete asukoha nõuete keelustamine
 • tarbijakaitse ja kaitse pealesunnitud otseturundusteadete eest
 • elektrooniliselt lepingute sõlmimist ja e-allkirju käsitlevad sätted
 • tarkvara lähtekoodi kaitse
 • koostöö ja regulatiivne dialoog

EL on tavapäraselt lisanud kahepoolsetesse kaubanduslepingutesse viited regulatiivsele dialoogile.Need võivad aidata kaasa e-kaubanduse arengule, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kasuks.

Järgnevast osast leiate ülevaate muudest olulistest e-kaubandust käsitlevatest sätetest, mis sisalduvad ELi kahepoolsetes kaubanduslepingutes.

 • kõrvaldada e-kaubanduse põhjendamatud tõkked, sealhulgas keelustada tollimaksud, tasud ja lõivud elektroonilistelt edastustelt – see ei keela kehtestada sisemakse, näiteks riigisiseseid makse.
 • ELi kaubanduslepingud sisaldavad eelloa puudumise põhimõtet, millega keelatakse konkreetselt internetipõhistele teenustele suunatud loamenetlused protektsionistlikel põhjustel.
 • hõlmata e-autentimise meetodeid ja e-allkirju, mis on vajalikud e-tehingute valideerimiseks ja on seega digitaalkaubanduse jaoks peamine soodustav tegur.
 • algatada dialoog regulatiivsetes küsimustes, nt elektrooniliste allkirjade tunnustamine – hiljutises ELi-Singapuri lepingus uurivad mõlemad pooled ka võimalikku tulevast elektrooniliste allkirjade vastastikuse tunnustamise lepingut.
 • mitmed internetipõhised tarbijakaitsemeetmed, sealhulgas rämpsposti vastane võitlus. ELi lepingud sisaldavad järjepidevalt sätteid, mille eesmärk on säilitada regulatiivne dialoog selliste soovimatute teadaannete käsitlemise üle.
 • hõlmavad koostöö ja vaidluste lahendamise valdkondi – nad panevad rõhku regulatiivsele dialoogile peamistes poliitikavaldkondades, sealhulgas näiteks teenuseosutajate vahendajavastutusele seoses elektroonilise edastamise ja teabe talletamisega.

Suutlikkuse suurendamise hõlbustamine

 • ELi-CARIFORUMi majanduspartnerlusleping sisaldab kohustust toetada tehnilist abi, koolitust ja suutlikkuse suurendamist eri valdkondades, mis võivad suurendada ka digitaalse kaubanduse suutlikkust.
Share this page:

Kiirlingid