Tolerance nebo de minimis

Pokud není splněno pravidlo původu přidělené vašemu produktu (viz část transformované části zboží (odkaz na oddíl), může být v některých případech stále považován za produkt pocházející od vaší partnerské země.

Zboží lze nadále považovat za splňující použitelné pravidlo původu, pokud hodnota nepůvodních materiálů nepřesáhne konkrétní prahovou hodnotu stanovenou v každém souboru pravidel původu. Tato prahová hodnota obvykle činí 10 % nebo 15 % ceny zboží ze závodu.

Pokud je pravidlo vztahující se na vaše zboží jedno ze tří pravidel popsaných v dostatečně transformované části zboží (odkaz na nový oddíl), může se použít níže uvedená tolerance.

  • je-li použito pravidlo pro změnu sazebního zařazení, umožňuje tato odchylka výrobci v partnerské zemi použít nepůvodní materiály, které mají stejné celní položky jako konečný produkt. To platí za předpokladu, že hodnota těchto materiálů nepřesáhne prahovou hodnotu tolerance. Tato prahová hodnota je stanovena v příslušných pravidlech původu.
  • používá-li se výroba z některého pravidla pro určité výrobky, dovoluje odchylka, aby výrobce v partnerské zemi použil nepůvodní materiály, které představují pozdější fázi výroby, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesáhne prahovou hodnotu tolerance. Tato prahová hodnota je stanovena v příslušném souboru pravidel původu.
  • pokud je použito pravidlo o přidané hodnotě, je třeba uvést, že toleranci pro váš dovozní produkt nelze použít jako prahovou hodnotu pro konkrétní pravidlo původu, které je připisováno vašemu výrobku. V tomto případě nelze překročit maximální prahovou hodnotu.
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy