Nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek

Protekcionismus při zadávání veřejných zakázek na celém světě roste. Studie v posledním desetiletí ukázaly, že počet překážek při zadávání veřejných zakázek se znásobil pětinásobně. Tyto překážky při zadávání veřejných zakázek mohou mít mnoho podob. Mohou se jednat o právní předpisy, které de iure omezují přístup zahraničních uchazečů na trh, nebo o praktiky, které de facto snižují šance zahraničních uchazečů na úspěch v zadávacích řízeních.

Mezi běžně pozorované omezující režimy nebo opatření přijatá ve třetí zemi patří:

  • Požadavky na místní obsah
  • Režimy preferencí v oblasti cen, které zvýhodňují domácí uchazeče v zadávacích řízeních
  • Právní omezení/zákaz účasti zahraničních uchazečů v zadávacích řízeních

Pro více informací o překážkách při zadávání veřejných zakázek vypracovala OECD taxonomii opatření pro zadávání veřejných zakázek, která omezují přístup na trh EU s veřejnými zakázkami.

Setkali jste se s překážkou ve třetí zemi?

Stížnost z nástroje pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek můžete podat přímo na jednotném kontaktním místě prostřednictvím formuláře pro podávání stížností v rámci nástroje pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek.

Můžete nás kontaktovat přímo na adrese trade-eu - International- procurement-instrument@ec.europa.eu, pokud máte při podání stížnosti jakékoli dotazy nebo potřebujete podporu.

Vaši stížnost v rámci nástroje pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek posoudíme společně s našimi odborníky. Po dokončení Vás budeme informovat o výsledku posouzení.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy