Švicarska

Gospodarski i trgovinski odnosi Švicarske s EU-om uglavnom su uređeni nizom bilateralnih sporazuma u kojima je Švicarska pristala preuzeti određene aspekte zakonodavstva EU-a u zamjenu za pristup dijelu jedinstvenog tržišta EU-a.

Temelj odnosa između EU-a i Švicarske jest Sporazum o slobodnoj trgovini iz 1972.

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Posjetite interaktivnialat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA)u Mojem trgovinskom asistentu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Pravila o podrijetlu uređena su Paneuromediteranskom konvencijom.

Godine 1999. potpisano je sedam sektorskih sporazuma, poznatih pod nazivom „Bilaterals I”. Obuhvaćaju:

  • slobodno kretanje osoba
  • tehničke prepreke trgovini
  • javna nabava
  • poljoprivredi
  • zračni i kopneni prijevoz
  • istraživanje.

Dodatni skup sektorskih sporazuma potpisanih 2004. („Bilateralni sporazumi II”) obuhvaća:

  • prerađeni poljoprivredni proizvodi
  • statistički podaci
  • borba protiv prijevara.

Postoji više od 100 bilateralnih sporazuma između EU-a i Švicarske kojima upravlja više od 20 zajedničkih odbora.  Sporazumi obvezuju Švicarsku da preuzme relevantno zakonodavstvo EU-a u obuhvaćenim sektorima.

U zamjenu za djelomičnu integraciju u jedinstveno tržište EU-a Švicarska plaća financijski doprinos gospodarskoj i socijalnoj koheziji u državama članicama EU-a koje su pristupile nakon 2004.

Trgovinski sporazumi između EU-a i Švicarske

 

Carinsku stopu koja se primjenjuje na vaš proizvod pronađite u odjeljku Moj trgovački pomoćnik.

EU je glavni trgovinski partner Švicarske, a Švicarska je četvrti najveći trgovinski partner EU-a.

Više o trgovinskim odnosima EU-a i Švicarske.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice