Švicarska

Gospodarski i trgovinski odnosi Švicarske s EU-om uglavnom su uređeni nizom bilateralnih sporazuma u kojima je Švicarska pristala preuzeti određene aspekte zakonodavstva EU-a u zamjenu za pristup dijelu jedinstvenog tržišta EU-a.

Temelj odnosa između EU-a i Švicarske je Sporazum o slobodnoj trgovini iz 1972.

 

Pronađite primjenjivu carinsku tarifu za svoj proizvod na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Godine 1999. potpisano je sedam sektorskih ugovora, poznatih pod nazivom „Bilaterals I”.

Njima su obuhvaćeni

  • slobodno kretanje osoba
  • tehničke prepreke trgovini
  • javna nabava
  • poljoprivreda
  • zračni i kopneni prijevoz
  • istraživanje.

Dodatni skup sektorskih sporazuma potpisanih 2004. („bilateralni sporazumi II”) obuhvaća

  • prerađeni poljoprivredni proizvodi
  • statistika
  • borba protiv prijevara.

Između EU-a i Švicarske postoji više od 100 bilateralnih sporazuma kojima upravlja više od 20 zajedničkih odbora. Sporazumi obvezuju Švicarsku da preuzme relevantno zakonodavstvo EU-a u obuhvaćenim sektorima.

U zamjenu za djelomičnu integraciju u jedinstveno tržište EU-a, Švicarska plaća financijski doprinos gospodarskoj i socijalnoj koheziji u državama članicama EU-a koje su pristupile nakon 2004.

Trgovinski sporazumi između EU-a i Švicarske

 

Pravila o podrijetlu uređena su Paneuromediteranskom konvencijom.

EU je glavni trgovinski partner Švicarske, a Švicarska je četvrti najveći trgovinski partner EU-a.

Više o trgovinskim odnosima EU-a i Švicarske.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice