Vrste ulaganja

Postoje dvije vrste stranih ulaganja

  • izravna strana ulaganja,
  • neizravna ulaganja (portfeljna ulaganja)

Izravno strano ulaganje (FDI) provodi se kada trgovačko društvo, multinacionalno društvo ili pojedinac iz jedne zemlje ulaže u imovinu druge države ili preuzme vlasnički udio u svojim društvima. Općenito je riječ o stjecanju udjela u postojećem poduzeću u stranoj zemlji ili pokretanju društva kćeri radi proširenja poslovanja postojećeg poduzeća u toj zemlji.

Izravna strana ulaganja mogu imati dva različita oblika: Greenfield ili spajanja i preuzimanja (M & As).

  • Greenfield ulaganje uključuje osnivanje novog poduzeća ili uspostavu objekata u inozemstvu. Greenfield ulaganje oblik je ulaska na tržište koji se obično upotrebljava kada poduzeće želi postići najviši stupanj kontrole nad stranim aktivnostima.
  • Spajanja i preuzimanja znače prijenos vlasništva nad postojećom imovinom na vlasnika u inozemstvu. U spajanju se dva društva spajaju u jedno, dok u preuzimanju jedno društvo preuzima drugo.

Neizravna ulaganja, koja se nazivaju i „strana portfeljna ulaganja”, odvijaju se kada društva, financijske institucije ili pojedinci kupuju udjele u društvima na deviznom tržištu. Ta vrsta ulaganja nije namijenjena stjecanju kontrolnog udjela u društvu izdavatelju. Obično je ta vrsta ulaganja kratkoročna i njome se iskorištavaju povoljne promjene tečaja ili se ostvaruje kratkoročna dobit od razlika u kamatnim stopama. Ulagateljima pruža priliku da diversificiraju svoje portfelje i bolje upravljaju povezanim rizikom.

Stranim portfeljnim ulaganjima može se pridonijeti jačanju domaćih tržišta kapitala povećanjem likvidnosti i poboljšanju njihova funkcioniranja. To će pak dovesti do optimalne raspodjele kapitala i resursa u domaćem gospodarstvu. Za gospodarstvo u nastajanju strana portfeljna ulaganja mogu se pokazati kao značajan doprinos njegovu razvoju, stvarajući znatno bogatstvo.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice