Detaljno i sveobuhvatno područje slobodne trgovine između EU-a i Moldove

EU i Republika Moldova potpisali su Sporazum o pridruživanju u lipnju 2014., a Sporazum je u potpunosti stupio na snagu od srpnja 2016. Područje produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine (DCFTA) sastavni je dio Sporazuma. Njome se smanjuju carine s kojima se europska poduzeća suočavaju pri izvozu u Moldovu, a carinski postupci postaju učinkovitiji. Osim toga, sporazumom se dodatno olakšava trgovina postupnim približavanjem moldavskog zakonodavstva, pravila i postupaka, uključujući norme, s onima EU-a.

Kratak pregled sporazuma

Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Republike Moldove potpisan je u lipnju 2014., a u potpunosti je na snazi od srpnja 2016.

Vidjeti cjeloviti tekst i priloge Sporazumu.

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Sporazum o pridruživanju

 • olakšava vam izvoz u Republiku Moldovu i uvoz iz nje (dalje u tekstu „Moldova”).
 • snižava carine i omogućuje učinkovito i brzo provođenje carinskih postupaka

Osim toga, sporazumom se uspostavlja postupni postupak približavanja moldovskog zakonodavstva, pravila i postupaka onima EU-a, na primjer u području normi, čime se dodatno olakšava trgovcu.

Tko može izvoziti iz EU-a u Moldovu u okviru Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Moldove?

Ako ste trgovačko društvo registrirano u državi članici EU-a i ako ste dobili valjanu carinsku deklaraciju i, prema potrebi, izvoznu dozvolu, možete izvoziti u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Moldove.

Tko može izvoziti u EU iz Moldove u okviru Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Moldove?

Za izvoz u EU na temelju sporazuma između EU-a i Moldove morate biti trgovačko društvo registrirano u Republici Moldovi.

 

EUje jedan od najvećih trgovinskih partnera Moldove. Ključna trgovinska roba između EU-a i Moldove uključuje strojeve i uređaje, biljne proizvode, tekstil i tekstilne proizvode te osnovne kovine.

Tarife

Industrijski proizvodi

Na dan privremenog stupanja na snagu sporazuma EU je ukinuo sve carine na industrijske proizvode iz Moldove, a Moldova je postupno ukinula carine za određene proizvode tijekom prijelaznog razdoblja od 3 do 5 godina, kao što su:

 • određene vrste plastike i slični proizvodi
 • namještaj
 • razni tekstilni proizvodi (npr. sagovi i odjeća)

Moldova je do 1. rujna 2019. u potpunosti ukinula svoje carine na te proizvode.

Poljoprivredni proizvodi

Sporazumom se smanjuju i carine na poljoprivredne proizvode.

Moldova je pristala ukinuti carine za većinu svojih poljoprivrednih proizvoda nakon prijelaznog razdoblja od najviše deset godina. To je, na primjer, relevantno za

 • vina
 • neki prehrambeni proizvodi

Osim toga, Moldova se obvezala ukinuti carine u okviru posebnih carinskih kvota za niz osjetljivih proizvoda, kao što su:

 • svinjetina
 • perad
 • mliječni proizvodi
 • prerađeni mesni proizvodi
 • šećeri

Carinske kvote odobrene za izvoz tih proizvoda iz EU-a u Moldovu utvrđene su u rasporedu koncesija iz Priloga XV.D kako slijedi:

Moldova – carinska kvota (u tonama)

 

2020

2021

2022

1. Svinjetina *

4,500

5,000

5,500

2. Perad *

5,000

5,500

6,000

3. Mliječni proizvodi *

1,500

2,000

 

4. Prerađeno meso

1,700

   

5. Šećeri *

7,000

8,000

9,000

6. Sladila

640

   

* Kvote za svinjetinu, perad, mliječne proizvode i šećere preispitane su 2020.

S druge strane, EU je od prvog dana ukinuo svoje carine na poljoprivredne proizvode, uz iznimku određenih osjetljivih proizvoda za koje je također uveo carinske kvote. To znači da se svake godine bez carina može trgovati samo ograničenom količinom osjetljivih proizvoda. Točni iznosi utvrđeni su u Prilogu 15.A Sporazumu o pridruživanju.

Carinske kvote odobrene moldavskom izvozu tih proizvoda u EU definirane su u Prilogu XV.A Proizvodi na koje se primjenjuju godišnje carinske kvote oslobođene carine (Unija) kako slijedi:

EU – carinska kvota (u tonama)*

Rajčice 2,000
Češnjak 220
Stolno grožđe 20,000
Jabuka 40,000
Cerises, fraîches 1,500,000
Šljive 15,000 
Sok od grožđa 500

*Tim se kvotama upravlja na temelju načela „prvi po redoslijedu”. Razdoblje za prijavu traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Prije izvoza provjerite saldo svake primjenjive kvote.

Ako bilo koji uvoz koji stigne u EU premaši te carinske kvote, primjenjivat će se carine utvrđene po načelu najpovlaštenije države. Osim toga, napominjemo da je za određeno voće i povrće potrebno platiti ulazne cijene u EU-u. To je, na primjer, slučaj s rajčicama. To znači da se uvozne naknade za vašu robu mogu dodati ako je njezina uvozna cijena niža od utvrđene ulazne cijene.

Osim toga, Prilog XV.C sadržava popis poljoprivrednih proizvoda na koje EU može primijeniti „mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjera”. To znači da ako uvoz iz Moldove premaši određenu razinu, EU može obustaviti niže carine na te proizvode na razdoblje od šest mjeseci.

Sporazumom se ne dopuštaju izvozne carine. Uključuje i takozvanu klauzulu o mirovanju. Ta klauzula znači da ni EU ni Moldova ne mogu povećati carine ili uvesti nove carine usmjerene na robu druge stranke. Sporazumom se zabranjuju i količinska ograničenja uvoza i izvoza (uz iznimku ograničenja dopuštenih u skladu s pravilima WTO-a, kao što je članak XI. GATT-a).

 

Carinsku tarifu koja se primjenjuje na vaš proizvod pronađite na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Pravila o podrijetlu

U ovom se odjeljku uvode glavna pravila o podrijetlu i postupci u vezi s podrijetlom iz trgovinskog sporazuma.

Podrijetlo je „ekonomsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Vaš proizvod mora biti u skladu s određenim pravilima kojima se dokazuje njegovo podrijetlo kako bi ostvario pravo na povlaštenu stopu.

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na temelju Sporazuma o pridruživanju s Moldovom definirana su u Dodatku I. Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (PEM konvencija). Ta su pravila u postupku revizije i novi skup alternativnih pravila o podrijetlu trebao bi se primjenjivati sredinom 2021., uključujući odredbe o kumulaciji, povratu carine, toleranciji i pravilu o neizmijenjenosti (vidjeti u nastavku) koje će se ublažiti.

Cilj je Konvencije PEM o pravilima o podrijetlu uspostaviti zajednička pravila o podrijetlu i kumulaciji između 25 ugovornih stranaka (EU-a, EFTA-e, balkanskih zemalja i partnera sporazuma o slobodnoj trgovini iz regije južnog i istočnog susjedstva EU-a) i EU-a kako bi se olakšala trgovina i integrirali lanci opskrbe unutar zone.

Popis ugovornih stranaka PEM-a

Detaljne informacije o paneuropskom sustavu dostupne su u Priručniku za korisnike.

Potječe li moj proizvod iz EU-a ili Moldove u skladu s Konvencijom PEM?

Kako bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinsku stopu u skladu s Konvencijom PEM, mora biti podrijetlom iz EU-a ili iz Moldove.

Proizvod „podrijetlom” ako je ili

Proizvod također mora ispunjavati sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju, kao što su nedostatna obrada ili prerada, te pravilo o izravnom prijevozu. Postoje i neke dodatne fleksibilnosti koje vam pomažu u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedinačne proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (usklađeni sustav, poglavlje 48.) od celuloze bez podrijetla (poglavlje 47. Harmoniziranog sustava)
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnoj odjeći i kemijskom sektoru

 

Primjenjiva pravila za pojedinačne proizvode možete pronaći na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedinačne proizvode

Sporazumom se pruža dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, kao što su dopuštena odstupanja ili kumulacija.

Odstupanja
 • pravilom o toleranciji proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni posebnim pravilom za određeni proizvod do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenih u pravilima za pojedine proizvode.
 • Posebna odstupanja primjenjuju se na tekstile i odjeću razvrstane u poglavljima od 50. do 63. HS-a, koji su uključeni u napomene 5. do 6. Priloga I. Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.
Zbrajanje

Konvencijom PEM predviđaju se tri načina kumuliranja podrijetla

 • bilateralna kumulacija – materijali podrijetlom iz Moldove mogu se smatrati materijalima podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda u EU-u
 • Dijagonalna kumulacija – materijali s podrijetlom iz jedne ugovorne stranke Konvencije PEM mogu se računati kao materijali s podrijetlom iz druge ugovorne stranke kada se procjenjuje ima li konačni proizvod pravo na povlašteni pristup pri izvozu u treću ugovornu stranku unutar paneuromediteranskog područja
  Međutim, dijagonalna kumulacija primjenjuje se samo ako je na snazi trgovinski sporazum između svih dotičnih ugovornih stranaka i ako te zemlje primjenjuju ista pravila o podrijetlu. Provjerite „matrica” (tablica koja sadržava sve važeće sporazume primjenom Konvencije PEM) u kojoj su navedene ugovorne stranke s kojima Moldova može primijeniti dijagonalnu kumulaciju. U travnju 2020. zajednički partneri EU-a i Republike Moldove koji ispunjavaju uvjete za dijagonalnu kumulaciju bili su Turska i zapadni Balkan (partneri u okviru Srednjoeuropskog sporazuma o slobodnoj trgovini – CEFTA).
 • Puna kumulacija – obrada ili prerada obavljena u ugovornoj stranci PEM-a može se smatrati postupcima provedenima u drugoj ugovornoj stranci PEM-a, bez obzira na to je li obrada dostatna za dodjelu statusa proizvoda s podrijetlom u
  Moldovi, može se upotrijebiti puna kumulacija u trgovini unutar zemalja CEFTA-e.

 

Kako djeluje dijagonalna kumulacija?

Dijagonalna kumulacija javlja se između nekoliko različitih zemalja koje dijele ista pravila o podrijetlu i međusobno imaju trgovinske sporazume. To je slučaj kada proizvođač robe u bilo kojoj zemlji može uvoziti materijale i upotrebljavati ih kao da potječu iz vlastite zemlje. Na primjer, u skladu s Konvencijom PEM, moldavski trgovac koji sastavlja odjeću za izvoz u EU može upotrijebiti tkanine podrijetlom iz Turske za proizvodnju odjeće i može je smatrati podrijetlom iz Moldove. Zahtjev za dvostruku transformaciju, tj. proizvodnju tkanina od pređe (bez podrijetla) i proizvodnju odjeće, ispunjen je i smatra se da je odjeća podrijetlom iz Moldove pri izvozu u EU i stoga će imati slobodan pristup na tržištu EU-a.

Dodatna objašnjenja o kumulaciji PEM-a dostupna su ovdje.

Drugi zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u Konvenciji, kao što su nedostatna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu.

Prijevoz kroz treću zemlju: Pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Moldovu (i obratno) ili kroz državna područja ugovornih stranaka na koja se primjenjuje kumulacija bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neke se radnje mogu provoditi u trećoj zemlji ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • istovar
 • ponovno punjenje
 • bilo koji drugi postupak namijenjen očuvanju proizvoda u dobrom stanju

Dokaz da su ti uvjeti ispunjeni dostavlja se carinskim tijelima zemlje uvoznice predočenjem

 • jedinstvena prijevozna isprava (npr. teretnica) kojom je obuhvaćen prolazak iz zemlje izvoznice kroz treću zemlju kroz koju je roba prevezena
 • potvrda koju izdaju carinska tijela treće zemlje preko koje prevozite robu
 • ako to nije moguće, bilo kakvih isprava koje mogu poslužiti kao dokaz

Povrat carina

U skladu s Konvencijom PEM u trgovini između EU-a i Moldove nije moguće dobiti povrat carina koje su prethodno plaćene na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj carini.

Postupci u vezis podrijetlom

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci su utvrđeni u glavi V. o dokazu o podrijetlu i glavi VI. o aranžmanima za administrativnu suradnju. Njima se pojašnjava, primjerice, kako deklarirati podrijetlo proizvoda, kako zatražiti preferencije ili kako carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Kako zatražiti povlaštenu cijenu

Kako bi iskoristili povlaštenu carinsku stopu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

Dokaz o podrijetlu vrijedi 4 mjeseca od datuma izdavanja.

Potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED

 • potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • UPrilogu III.a i Prilogu III.b nalazi se obrazac potvrda EUR.1 i EUR-MED te se daju upute za njihovo ispunjavanje
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Dodatna objašnjenja o tome kada se koristiti certifikatom EUR.1 ili EUR-MED nalaze se na stranici 72. priručnika.

Izjava o podrijetlu ili izjava o podrijetlu EUR-MED

Izvoznici mogu samo izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili ugovorne stranke Konvencije PEM dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može sastaviti:

 • ovlašteni izvoznik
 • izvoznik, ako ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6000 EUR
Kako sastaviti izjavu o podrijetlu

Izvoznik treba na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi kojom se identificira proizvod utipkati, pečatirati ili ispisati sljedeću izjavu (Prilog IV.a):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) ) Declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin.”

Kako sastaviti izjavu o podrijetlu EUR-MED

U tom slučaju, izjava je sljedeća (Prilog IV.b):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) izjavljuje da su, osim ako je drukčije jasno naznačeno, ovi proizvodi... povlaštenog podrijetla.

— cumulation applied with... (ime zemlje/zemalja).

—Nije primijenjena kumulacija

Izjava o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a ili službenim jezicima u području PEM-a kako je navedeno u Prilogu IV.a i IV.b (izjava koja se odnosi na kumulaciju uvijek bi trebala biti na engleskom jeziku).

Izjavu o podrijetlu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, oslobođeni ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da preuzimate punu odgovornost za sve izjave koje vas identificiraju.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela u strankama uvoznicama i izvoznicama
 • provjere koje obavljaju lokalna carinska tijela. Nisu dopušteni posjeti stranke uvoznice izvozniku

Nadležna tijela stranke izvoznice konačno utvrđuju podrijetlo i o rezultatima obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice.

Zahtjevi za proizvode 

Tehnička pravila i zahtjevi

Moldova je poduzela korake za usklađivanje svojeg zakonodavstva, normi i postupaka koji se odnose na tehničke prepreke trgovini s onima EU-a. To vam olakšava trgovinu između Moldove i EU-a.

Moldova je uskladila propise, uključujući

 • akreditaciju i stavljanje proizvoda na tržište. U njemu se utvrđuju moduli postupaka ocjenjivanja sukladnosti.
 • opća sigurnost proizvoda kojom se utvrđuju kriteriji o tome što treba uzeti u obzir pri utvrđivanju sigurnosti proizvoda i određuje kada se proizvod može zabraniti jer predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost

Popis tih uredbi i ostalog zakonodavstva koje je Moldova provela nalazi se u Prilogu XVI. Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Moldove.

Moldova je također pristala na približavanje

 • sigurnosni zahtjevi za širok raspon proizvoda, uključujući strojeve, dizala, igračke, medicinske uređaje i jednostavne tlačne posude
 • Proizvodi za koje nije potrebna oznaka Conformité Européenne (CE), npr. kozmetički proizvodi, motorna vozila, kemikalije i farmaceutski proizvodi

Kad je riječ o standardima, Moldova je

 • usvajanje međunarodnih i europskih normi u skladu s najboljom praksom
 • predane stavljanju izvan snage svih proturječnih nacionalnih normi. To uključuje sve proturječne norme GOST (GosudarstvennyStandart)koje se upotrebljavaju u postsovjetskim državama – moldovsko nacionalno normizacijsko tijelo osnovalo je sedam tehničkih odbora za utvrđivanje proturječnih normi koje treba staviti izvan snage.

 

Ako želite uvoziti robu u EU iz Moldove od proizvođača koji se odlučio koristiti vlastitim specifikacijama iz Moldove, morate dobiti EU izjavu o sukladnosti koju potpisuje proizvođač.

EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se i izjavljuje da predmetni proizvodi ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve i norme. Nakon što to ispuni, proizvođač može svojoj robi priložiti oznaku Conformité Européenne (CE), što znači da je ispunio standarde EU-a.

Ako vaš proizvođač odluči dokazati sukladnost EU izjavom o sukladnosti, to može biti skuplje u smislu novca i vremena nego rad na usklađenim normama EU-a kojima se osigurava jednakovrijednost.

Pregledajte usklađene norme razvrstane u postojeće sektorske direktive o proizvodima.

Kontakti za tehničke zahtjeve

Kako ću znati da su proizvodi koje uvozim u EU u skladu s propisima i standardima EU-a?

Ako uvozite robu koja predstavlja visok rizik za javni interes (npr. tlačne posude, dizala i određeni strojevi) u EU, ocjenu sukladnosti mora provesti prijavljeno tijelo (obično posebna organizacija kao što su laboratoriji ili inspekcijska i certifikacijska tijela koja je akreditirala moldovska vlada).

Ministarstvo gospodarstva i infrastrukture nadzire podređene institucije odgovorne za poslove kao što su postupci ocjenjivanja sukladnosti, mjeriteljske provjere i akreditacija poduzeća. Te institucije uključuju:

Napominjemo da ćete za velik broj robe morati dobiti obveznu certifikaciju koju može odobriti jedna od akreditiranih institucija za ocjenjivanje sukladnosti.

EU i Moldova trenutačno rade na sporazumu o uzajamnom priznavanju kojim će se omogućiti da se određeni industrijski proizvodi koji ispunjavaju zahtjeve sukladnosti stavljaju na tržište bez daljnjih ispitivanja ili postupaka sukladnosti.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi – SPS

Sigurnost hrane, zdravlje životinja i biljaka

U odnosu na trgovinu biljkama, poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima koji su spoznajni za zdravlje i sigurnost ljudi i životinja, Moldova je pristala uskladiti zakone EU-a, uključujući:

 • pravila za sigurnost poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
 • posebna pravila za hranu za životinje
 • pravila o genetski modificiranim organizmima
 • pravila o medicinskoj robi u veterinarske svrhe

Popis svih obuhvaćenih proizvoda nalazi se u Prilogu XVII.A Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Moldove.

Planirate li uvoziti robu u EU iz Moldove?

 • Vaša roba mora biti registrirana pri Nacionalnoj agenciji za sigurnost hrane (ANSA)
 • morate podnijeti izjavu s ANSA-om o konkretnoj robi koju uvozite
 • morate pribaviti fitosanitarni certifikat izdan u Moldovi kojim se omogućuje ulazak vaše robe u EU

Napomena

 • ako u EU uvozite robu navedenu kao vrste u skladu s Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama (CITES), to ćete moći učiniti samo uz dozvolu Ministarstva poljoprivrede, regionalnog razvoja i okoliša Moldove. Je li vaš proizvod uvršten na popis? Saznaj ovdje!
 • ako u EU uvozite otrovne kemijske tvari i materijale, morate dobiti dozvolu za uvoz od Ministarstva poljoprivrede Moldove.
 • ako uvozite bilo koju otrovnu kemikaliju, morate se obratiti nacionalnoj službenoj kontaktnoj točki (OCP)

Odjel za zdravlje životinja koji je dodijeljen nacionalnoj agenciji za sigurnost hrane nadležan je za veterinarske kontrole živih životinja u Moldovi. Za popis detaljnih odredaba o postupanju s bolestima životinja ili biljaka i riba vidjeti Prilog XVIII.A Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Moldove.

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Tehničke prepreke trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ponekad mogu djelovati kao prepreke međunarodnoj trgovini i stoga mogu predstavljati veliko opterećenje za vas kao izvoznika.

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskom barijerom koja usporava vaše poslovanje ili vas sprječava u izvozu, možete nam reći
 • prijavite što zatvarate izvoz u Moldovu koristeći se internetskim obrascem – EU će analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se

Dokumenti i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju transparentniji i jednostavniji carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

Dokumenti

U vodičima korak po korak opisane su različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke od elemenata navedenih u nastavku.

 • Trgovački račun (pronađite posebne zahtjeve u pogledu njegova oblika i sadržaja u mojem asistentu za trgovinu)
 • popis pakiranja
 • Uvozne dozvole za određenu robu
 • Potvrde kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje.
 • Dokaz o podrijetlu— izjava o podrijetlu

Radi veće sigurnosti možete unaprijed podnijeti zahtjev za obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

Detaljne informacije o tome koje dokumente morate predočiti za carinjenje proizvoda potražite na My Trade Assistant.

Postupci za dokazivanje i provjeru podrijetla

Opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela potražite u prethodnom odjeljku o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite web-mjesto Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Sporazumom se štite vaša prava intelektualnog vlasništva pri uvozu i/ili izvozu vaše robe u Moldovu.

Žigovi i autorska prava

Sporazumom između EU-a i Moldove osigurava se pravedan i transparentan sustav za registraciju žigova. Ako uprava žiga odbije vaš zahtjev, odluka vam se mora dostaviti u pisanom obliku, uz navođenje razloga za odbijanje.

Dizajni i patenti

Neovisno stvoreni dizajni koji imaju individualni karakter zaštićeni su pri registraciji u razdoblju do 25 godina. Time ćete steći isključivo pravo uporabe dizajna i spriječiti treće strane koje nemaju vaš pristanak da ga upotrebljavaju, ponovno stvaraju, prodaju ili uvoze i/ili izvoze.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Poseban odbor za oznake zemljopisnog podrijetla osnovan na temelju Sporazuma između EU-a i Moldove prati provedbu sporazuma u pogledu oznaka zemljopisnog podrijetla i podnosi izvješća Odboru za trgovinu. Za više informacija o oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih proizvoda, prehrambenih proizvoda, vrsta vina i jakih alkoholnih pića vidjeti Prilog XXX. Sporazumu između EU-a i Moldove.

Kako dobiti zaštitu?

Moldavska agencija za zaštitu autorskih prava je Državna agencija za intelektualno vlasništvo (AGEPI). Ta agencija radi na poboljšanju pravnog okvira i njegovoj prilagodbi normama EU-a, kao i na podizanju razine osviještenosti javnosti i izgradnji kapaciteta u području izvršavanja zakonodavstva.

Možete se prijaviti za registraciju intelektualnog vlasništva putem aplikacije AGEPI na internetu. Vrijeme potrebno za dobivanje zaštite prava intelektualnog vlasništva u Moldovi razlikuje se ovisno o vrsti zaštite koju tražite

 • autorsko pravo: 15 – 30 dana
 • žigovi: 10 – 12 mjeseci
 • patent za biljke: 1,5 – 3 godine
 • kratkoročni patent za izum: 7 – 8 mjeseci
 • dugoročni patent za izum: 17 – 18 mjeseci
 • industrijski dizajn: 10 – 12 mjeseci
 • oznake zemljopisnog podrijetla, oznake izvornosti ili tradicionalni specijaliteti: 10 – 12 mjeseci

Trgovina uslugama

Vlada Moldove i EU utvrdili su postojeća ograničenja ili rezerve u pogledu pružanja usluga, uz visoku razinu transparentnosti. Popis posebnih rezervi Moldove nalazi se u Prilogu XXVII.E-G Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Moldove.

Kako pregledavate priloge?

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Moldove sadržava tri priloga s rezervama Moldove koji bi mogli utjecati na vaše poslovanje

 • želite li osnovati poduzeće u Moldovi? U Prilogu XXVII.E nalazi se negativan popis svih uslužnih sektora kojima nemate pristup. To znači da možete iskoristiti mogućnosti u svim drugim sektorima koji nisu navedeni.
 • zanima vas prekogranična trgovina vašim uslugama? U Prilogu XXVIII.F nalazi se pozitivan popis uslužnih sektora kojima imate pristup. Na popisu su navedeni svi sektori u kojima smijete trgovati.
 • tražite diplomirane pripravnike ili ključne mogućnosti za osoblje? UPrilogu XXVII.G navode se sektori ili podsektori u kojima se primjenjuju ograničenja.
 • jeste li neovisni stručnjak ili ugovorni pružatelj usluga? UPrilogu XXVII.H navode se primijenjene rezerve.
Tko može osnovati poduzeće u Moldovi?

Ako ste

 • poduzeće, sporazum između EU-a i Moldove, omogućuje vam osnivanje ili stjecanje podružnica vašeg poduzeća ili predstavništva u Moldovi ili EU-u
 • pojedinac, sporazum između EU-a i Moldove, pruža vam mogućnosti za osnivanje i osnivanje poduzeća samozapošljavanjem ili poduzeća koja su pod vašom kontrolom

Tim naknadama osigurava se jednako postupanje kao i s moldovskim državljanima.

Prekogranično pružanje usluga

U sektorima kojima je Moldovi odobren pristup, sporazumom se uklanjaju sljedeća ograničenja:

 • o ukupnoj vrijednosti uslužnih transakcija ili imovine
 • o ukupnom broju uslužnih djelatnosti ili ukupnoj količini pruženih usluga

Moći ćete pružati usluge i Moldovi pod istim uvjetima kao i državljani Moldove.

Privremeni boravak

Sporazumom između EU-a i Moldove omogućuje vam se da se privremeno preselite u Moldovu (ili EU) kako biste radili kao diplomirani vježbenici, prodavatelji poslovnih usluga ili kao ključno osoblje poduzeća u toj zemlji.

Razdoblja privremenog boravka su sljedeća:

 • Osoba premještena unutar društva (ključno osoblje poduzeća u Moldovi (ili EU-u) ili diplomirani vježbenici) – do 3 godine
 • Poslovni posjetitelj (npr. poslovno putovanje radi poslovnog nastana u Moldovi (ili EU-u) ili prodavatelj poslovnog subjekta) – do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 12 mjeseci
 • Diplomirani pripravnik koji nije osoba premještena unutar društva — do 1 godine

Sporazumom između EU-a i Moldove stvaraju se i prilike za ugovorne pružatelje usluga u određenim sektorima u bilo kojoj zemlji. Međutim, u tom pogledu pružatelj usluga mora:

 • privremeno pružati dotičnu uslugu kao zaposlenik subjekta koji je sklopio ugovor o pružanju usluga koji nije dulji od 1 godine
 • imati najmanje 3 godine radnog iskustva u sektoru
 • imati sveučilišnu diplomu ili dokaz o kvalifikaciji kojim se potvrđuje znanje na jednakovrijednoj razini i relevantne stručne kvalifikacije

Za više informacija o ograničenjima za osoblje, diplomirane pripravnike, prodavatelje poslovnih usluga i ugovorne pružatelje usluga vidjeti Prilog XXVII.G i Prilog XXVII.-H Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Moldove.

Javna nabava

EU i Moldova predviđaju uzajamni pristup tržištima javne nabave u svakoj zemlji na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. To se odnosi na javne ugovore i koncesije u tradicionalnim sektorima, kao i u sektoru komunalnih usluga.

Sporazumom između EU-a i Moldove također se osigurava pravedno razmatranje zahtjeva za podnošenje ponuda u objema zemljama, uz jednako postupanje prema lokalnim i stranim podnositeljima zahtjeva.

Sporazumom se EU i Moldova obvezuju osigurati da

 • svi planirani postupci javne nabave objavljeni su kako bi se tržište otvorilo tržišnom natjecanju i kako bi vam se omogućio pristup informacijama o planiranoj nabavi prije dodjele ugovora.
 • postoji nediskriminirajući opis predmeta ugovora koji pokazuje odgovarajuće rokove i dostupan je svim gospodarskim subjektima.
 • ne postoji diskriminacija protiv vas kao gospodarskog subjekta koja bi vam mogla onemogućiti da ispunjavate uvjete za sudjelovanje u natječaju
 • postoji transparentnost u postupku dodjele ugovora do najave odabrane ponude
 • konačna odluka priopćit će se svim podnositeljima zahtjeva – na zahtjev će neuspješni podnositelji zahtjeva dobiti objašnjenje kako biste mogli analizirati odluku

Na elektroničkoj platformi za umrežavanje MTendera dostupne su informacije o nabavi, uključujući najavu planiranih aktivnosti nabave, dostupnost elektroničkih natječajnih dokumenata, automatizirani bilten o javnoj nabavi i izradu elektroničkog predloška za ponude za elektroničke operatore.

Poveznice, kontakti, dokumenti

Nacionalne institucije

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja

Kontakti za tehničke zahtjeve

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Nacionalne institucije

Gospodarsko vijeće premijera u Moldovi

Internetska stranica: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Odjel za kontrolu trgovine robom s dvojnom namjenom u okviru Ministarstva gospodarstva i infrastrukture

Moldova je stranka Međunarodne konvencije o kemijskom oružju (CWC) i prati uvoz tvari koje se mogu upotrijebiti za proizvodnju takvog oružja. Uvoz stoga može zahtijevati posebno odobrenje.

Sec ⁇ ia control al circula ⁇ iei mărfurilor cu dubla destina ⁇ ie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Kišinjev, Moldova

Telefon: + 373 22 250669

Telefaks: + 373 22 234064

Narodna banka Moldove (BNM)

Tijelo nadležno za nadzor i stabilnost valuta je Narodna banka Moldove (BNM). Nacionalni odbor za financijsku stabilnost podređen je BNM-u.

Banca Na ⁇ ională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru br. 1, MD-2005 Kišinjev, Moldova

Telefon: + 373 22 822348, 822502, 822606

Carina u Moldovi

Serviciul Vamal al Republikai Moldova

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Kišinjev, Moldova

Telefon: + 373 22 574201, 574206

Pozivni centar: + 373 22 574111

Telefaks: + 373 22 273061

E-pošta: vama@customs.gov.md

Internetska stranica: http://www.customs.gov.md/

Uprava za sprečavanje onečišćenja i gospodarenje otpadom pri Ministarstvu poljoprivrede

Direc ⁇ ia prevenire poluării ⁇ i managementul de ⁇ eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ⁇ Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišinjev, Moldova

Telefon: + 373 22 204512, 204525, 204526

Telefaks: + 373 22 226858

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja

Delegacija Europske unije u Republici Moldovi

Delega ⁇ ia Uniunii Europene în Republica Moldova

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Kišinjev, Moldova

Telefon: + 373 22505210

Telefaks: + 373 22272622

E-pošta: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Misija Republike Moldove pri Europskoj uniji

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Bruxelles, Belgija

Telefon: + 32 27400660 

Telefaks: + 32 27400669 

E-pošta: mission.bru@mfa.gov.md

Internetska stranica: mrmue.mfa.gov.md

Gospodarska i industrijska komora Republike Moldove

Kamera Comert si Industrie a Republikai Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Chisinau, MD2004, Moldova

Telefon: + 373 22 22 15 52

Telefaks: + 373 22 2 44 25

E-pošta: camera@chamber.md

Europsko poslovno udruženje Moldove

Asocia ⁇ ia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str., od. 7, Kišinjev, MD 2012., Moldova

Telefon: + 373 22 90 70 25

Mobilni telefon: + 373 79 025 999

E-pošta: info@eba.md

EU4Business

Tajništvo EU4Businessa

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgija

Telefon: + 32 27491851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve

Institut za normizaciju Moldove (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Kišinjev, Moldova

Telefon: + 373 22 905300

Telefaks: + 373 22 905310

Kao još jedna organizacija koju kontrolira navedeno Ministarstvo, Nacionalni centar za akreditaciju Republike Moldove (MOLDAC) određen je kao jedinstveno nacionalno akreditacijsko tijelo u Moldovi.

Katalog moldovskih normi i tehničkih propisa: www.estandard.md

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite

Ministerul Složenen transakcijom, Muncii siProtectiei Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Kišinjev, Moldova

Telefon: + 373 22 729907, 268818

Telefaks: + 373 22 738781

Agencija za javne usluge

Novouvezena motorna vozila moraju ući u registar prijevoznih sredstava Agencije za javne usluge. Osim toga, uvoznik mora deklarirati i identificirati tehničke uvjete za motorna vozila.

Agen ⁇ ia Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012 Kišinjev, Moldova

Telefon: + 373 22 257070

Telefaks: + 373 22 212259

Nacionalna agencija za cestovni prijevoz

Tijelo nadležno za nadzor i praćenje pravnih mjera u području cestovnog prijevoza je Nacionalna agencija za cestovni prijevoz.

Agen ⁇ ia Na ⁇ ionala Transport Auto (ANTA) subordonat Ministerului Transporturilor ⁇ i Infrastructurii Drumurilor

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Kišinjev, Moldova

Telefon: + 373 22 498810

Telefaks: + 373 22 220657

Kontakti za sanitarne/fitosanitarne zahtjeve (SPS)

Nacionalna organizacija za zaštitu bilja (NPPO)/Uprava za zaštitu zdravlja bilja

Direc ⁇ ia Protec ⁇ ia ⁇ i Sănătatea plantelor atribuite Agen ⁇ iei Na ⁇ ionale pentru Siguran ⁇ a Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišinjev, Moldova

Telefon: + 373 22 264674, 294730

Telefaks: + 373 22294730

Odjel za zdravlje životinja dodijeljen nacionalnoj agenciji za sigurnost hrane

Departamentul de sănătate animală atribuit celei Agen ⁇ iei Na ⁇ ionale pentru Siguran ⁇ a Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišinjev, Moldova

Telefon: + 373 22 210178, 294730

Telefaks: + 373 22 294730

Ministarstvo poljoprivrede, regionalnog razvoja i okoliša

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale ⁇ i Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišinjev, Moldova

Telefon: + 373 22 204579

Telefaks: + 373 22 220748

Službena kontaktna točka za toksične kemikalije

Direc ⁇ ia prevenire poluării ⁇ i managementul de ⁇ eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ⁇ Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišinjev, Moldova

Telefon: + 373 22 204512, 204525, 204526

Telefaks: + 373 22 226858

Nacionalna komisija za biološku sigurnost

Comisia Na ⁇ ională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Kišinjev, Moldova

Tel. i faks: + 373 22 226874

Dodatne poveznice

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice