Detaljno i sveobuhvatno područje slobodne trgovine između EU-a i Moldove

EU i Republika Moldova potpisali su Sporazum o pridruživanju u lipnju 2014., a sporazum je u potpunosti na snazi od srpnja 2016. Područje produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine (DCFTA) sastavni je dio Sporazuma. Njome se smanjuju carine s kojima se europska poduzeća suočavaju pri izvozu u Moldovu i povećava učinkovitost carinskih postupaka. Osim toga, sporazumom se dodatno olakšava trgovina postupnim približavanjem moldavskog zakonodavstva, pravila i postupaka, uključujući standarde, zakonodavstvu, pravilima i postupcima EU-a.

Ukratko o dogovoru

Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Republike Moldove potpisan je u lipnju 2014. i u potpunosti je na snazi od srpnja 2016.

Vidjeti cjeloviti tekst sporazuma i njegove priloge.

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Sporazum o pridruživanju

 • olakšava izvoz u Republiku Moldovu i uvoz iz nje (dalje u tekstu „Moldova”)
 • snižavanje tarifa i omogućuje učinkovito i brzo provođenje carinskih postupaka

Osim toga, sporazumom se uspostavlja postupan postupak približavanja moldavskog zakonodavstva, pravila i postupaka onima EU-a, primjerice u području normi, čime se dodatno olakšava trgovac.

Tko može izvoziti iz EU-a u Moldovu na temelju Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Moldove?

Ako ste poduzeće registrirano u državi članici EU-a i kupili ste valjanu carinsku deklaraciju i, prema potrebi, izvoznu dozvolu, možete izvoziti u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Moldove.

Tko može izvoziti u EU iz Moldove u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Moldove?

Da biste izvozili u EU u skladu sa sporazumom između EU-a i Moldove, morate biti trgovačko društvo registrirano u Republici Moldovi.

 

EUje jedan od najvećih trgovinskih partnera Moldove. Ključna trgovina robom između EU-a i Moldove uključuje strojeve i uređaje, biljne proizvode, tekstil i tekstilne proizvode te osnovne metale.

Tarife

Industrijska roba

Na dan privremenog stupanja na snagu sporazuma EU je ukinuo sve carine na industrijske proizvode iz Moldove, dok je Moldova u prijelaznom razdoblju od tri do pet godina počela postupno ukidati carine za određene proizvode, kao što su:

 • određene vrste plastike i sličnih proizvoda
 • namještaj
 • različiti tekstilni proizvodi (npr. sagovi i odjeća)

Moldova je do 1. rujna 2019. potpuno ukinula carine na te proizvode.

Poljoprivredni proizvodi

Sporazumom se smanjuju i carine na poljoprivredne proizvode.

Moldova je pristala ukinuti carine za većinu svojih poljoprivrednih proizvoda nakon prijelaznog razdoblja od najviše deset godina. To je važno, na primjer, za:

 • vina
 • neki prehrambeni proizvodi

Osim toga, Moldova se obvezala ukinuti carine u okviru posebnih carinskih kvota za niz osjetljivih proizvoda kao što su:

 • svinjetina
 • perad
 • mliječni proizvodi
 • prerađeni mesni proizvodi
 • šećeri

Carinske kvote odobrene za izvoz tih proizvoda iz EU-a u Moldovu utvrđene su u Prilogu XV.D Rasporedu koncesija kako slijedi:

Moldova – carinska kvota (u tonama)

 

2020

2021

2022

1. Svinjetina *

4,500

5,000

5,500

2. Perad *

5,000

5,500

6,000

3. Mliječni proizvodi *

1,500

2,000

 

4. Prerađeno meso

1,700

   

5. Šećeri *

7,000

8,000

9,000

6. Sladila

640

   

* Kvote za svinjetinu, perad, mliječne proizvode i šećere preispitane su 2020.

S druge strane, EU je ukinuo carine na poljoprivredne proizvode od prvog dana, uz iznimku posebnih osjetljivih proizvoda za koje je također uveo carinske kvote. To znači da se svake godine može trgovati samo ograničenom količinom osjetljivih proizvoda bez carina. Točni iznosi utvrđeni su u Prilogu 15.A Sporazumu o pridruživanju.

Carinske kvote odobrene moldavskom izvozu tih proizvoda u EU utvrđene su u Prilogu XV.A proizvodima koji podliježu godišnjoj carinskoj kvoti (Unija) kako slijedi:

EU – carinska kvota (u tonama)*

Rajčice 2,000
Češnjak 220
Stolno grožđe 20,000
Jabuke 40,000
Svježe trešnje 1,500,000
Šljive 15,000 
Sok od grožđa 500

*Ovim se kvotama upravlja na temelju načela „prvi po redoslijedu”. Razdoblje za podnošenje zahtjeva traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Prije izvoza provjerite saldo svake primjenjive kvote.

Ako uvoz koji stigne u EU premaši te carinske kvote, primjenjivat će se carina utvrđena prema načelu najpovlaštenije nacije. Osim toga, napominjemo da je za određeno voće i povrće potrebno platiti ulazne cijene u EU-u. To je, primjerice, slučaj s rajčicama. To znači da se uvoznim naknadama za vašu robu mogu dodati dodatne naknade ako je njezina uvozna cijena niža od utvrđene ulazne cijene.

Osim toga, Prilog XV.C sadržava popis poljoprivrednih proizvoda na koje EU može primijeniti „mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjera”. To znači da, ako uvoz iz Moldove premaši određenu razinu, EU može suspendirati niže carine za te proizvode na razdoblje od šest mjeseci.

Sporazumom se ne dopuštaju izvozne carine. Sadržava i takozvanu klauzulu o mirovanju. Ta klauzula znači da ni EU ni Moldova ne mogu povećati carine ili uvesti nove carine koje se odnose na robu iz druge stranke. Sporazumom se zabranjuju i količinska ograničenja uvoza i izvoza (uz iznimku ograničenja dopuštenih u skladu s pravilima WTO-a, kao što je članak XI. GATT-a).

 

Pronađite tarifnu stopu koja se primjenjuje na vaš proizvod na stranici Moja pomoćnica za trgovinu.

Pravila o podrijetlu

 

Kako biste ispunili uvjete za povlašteno postupanje, vaš proizvod morat će ispunjavati pravila o podrijetlu u skladu sa sporazumom. Provjerite interaktivni „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u odjeljku Moji trgovinski asistent kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti točne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarska pripadnost” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na temelju Sporazuma o pridruživanju s Moldovom utvrđena su u Dodatku I. Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (Konvencija PEM). Ta su pravila u postupku revizije te bi se sredinom 2021. trebao primjenjivati novi skup alternativnih pravila o podrijetlu, uključujući odredbe o kumulaciji, povratu carine, toleranciji i pravilu o neizmijenjenosti (vidjeti u nastavku) koje će se ublažiti.

Cilj je Konvencije PEM o pravilima o podrijetlu uspostaviti zajednička pravila o podrijetlu i kumulaciji među 25 ugovornih stranaka (EU, EFTA, balkanske zemlje i partneri u sporazumima o slobodnoj trgovini iz južnog i istočnog susjedstva EU-a) i EU-a kako bi se olakšala trgovina i integrirali lanci opskrbe unutar zone.

Popis ugovornih stranaka PEM-a

Detaljne informacije o paneuropskom sustavu Euro-Med dostupne su u Priručniku za korisnike.

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili Moldove u skladu s Konvencijom PEM?

Kako bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu u skladu s Konvencijom PEM, mora biti podrijetlom iz EU-a ili Moldove.

Proizvod „izvori” ako je

 • u cijelosti dobiveni u EU-u ili Moldovi, ili
 • proizvedeni u EU-u ili Moldovi od materijala bez podrijetla, ako su takvi materijali dostatno obrađeni ili prerađeni u skladu s pravilima za pojedine proizvode utvrđenima u Prilogu II. Dodatku I. Konvenciji PEM; vidjeti
  i Prilog I. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za određene proizvode. Za određene proizvode postoje neka alternativna pravila za određene proizvode – vidjeti Dodatak II.

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju, kao što su nedovoljna obrada ili prerada, i pravilo o izravnom prijevozu. Postoje i neke dodatne fleksibilnosti kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za određene proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (poglavlje 48. Harmoniziranog sustava) od celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.).
 • posebni postupci – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom primjenjuju u tekstilnom sektoru odjeće i kemijskom sektoru

Savjeti za usklađivanje s pravilima za određene proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, kao što su dopuštena odstupanja ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje
 • pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se dopušta upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određeni proizvod do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za određene proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstanu u poglavlja od 50. do 63. HS-a, koji su uključeni u napomene 5. do 6. Priloga I. Uvodne napomene uz popis u Prilogu II.
Kumulacija

Konvencijom PEM predviđena su tri načina kumuliranja podrijetla.

 • bilateralna kumulacija – materijali podrijetlom iz Moldove mogu se računati kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda u EU-u
 • dijagonalna kumulacija – materijali podrijetlom iz jedne ugovorne stranke Konvencije PEM mogu se računati kao materijali s podrijetlom iz druge ugovorne stranke kada se procjenjuje je li konačni proizvod podrijetlom radi ostvarivanja koristi od povlaštenog pristupa pri izvozu u treću ugovornu stranku unutar paneuromediteranske zone.
  Međutim, dijagonalna kumulacija primjenjuje se samo ako postoji trgovinski sporazum između svih dotičnih ugovornih stranaka i ako te zemlje primjenjuju ista pravila o podrijetlu. Provjerite „matricu” (tablica koja sadržava sve važeće sporazume s pomoću Konvencije PEM) u kojoj su navedene ugovorne stranke s kojima Moldova može primijeniti dijagonalnu kumulaciju. U travnju 2020. zajednički partneri EU-a i Republike Moldove koji ispunjavaju uvjete za dijagonalnu kumulaciju bili su Turska i zapadni Balkan (partneri u okviru Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini – CEFTA).
 • puna kumulacija – obrada ili prerada obavljena u ugovornoj stranci PEM-a može se smatrati postupcima provedenima u drugoj ugovornoj stranci PEM-a, bez obzira na to je li prerada dovoljna za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom
  Moldova, može iskoristiti punu kumulaciju u trgovini unutar zemalja CEFTA-e.

 

Kako funkcionira dijagonalna kumulacija?

Dijagonalna kumulacija javlja se među nekoliko različitih zemalja koje dijele ista pravila o podrijetlu i koje imaju trgovinske sporazume. To je slučaj kada proizvođač robe u bilo kojoj zemlji može uvoziti materijale i koristiti ih kao da su podrijetlom iz svoje zemlje. Na primjer, u skladu s Konvencijom PEM, trgovac iz Moldove koji priprema odjeću za izvoz u EU može za proizvodnju odjeće upotrebljavati tkanine podrijetlom iz Turske i može ih smatrati proizvodima podrijetlom iz Moldove. Zahtjev dvostruke prerade, tj. proizvodnja tkanina od pređe (bez podrijetla) i proizvodnja odjeće, ispunjen je i odjeća se smatra podrijetlom iz Moldove pri izvozu u EU te će stoga imati koristi od slobodnog pristupa tržištu EU-a.

Dodatna objašnjenja o kumulaciji PEM dostupna su ovdje.

Ostali zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u Konvenciji, kao što je nedovoljna obrada ili prerada, ili pravilo o izravnom prijevozu.

Prijevoz kroz treću zemlju: pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u Moldovu (i obrnuto) ili preko državnih područja ugovornih stranaka s kojima se primjenjuje kumulacija, bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neke se radnje mogu provesti u trećoj zemlji ako proizvodi ostanu pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • istovar
 • ponovno punjenje
 • bilo koji drugi postupak namijenjen očuvanju proizvoda u dobrom stanju

Carinskim tijelima zemlje uvoznice dostavlja se dokaz da su ti uvjeti ispunjeni predočenjem

 • jedinstvena prijevozna isprava (npr. teretnica) koja obuhvaća prolaz iz zemlje izvoznice kroz treću zemlju kroz koju se roba provozi
 • potvrda koju su izdala carinska tijela treće zemlje kroz koju prevozite robu
 • ako to nije moguće, sve isprave koje mogu poslužiti kao dokaz

Povrat carine

U skladu s Konvencijom PEM u trgovini između EU-a i Moldove nije moguće dobiti povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj tarifi.

Postupci u vezis podrijetlom

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci su utvrđeni u glavi V. o dokazu o podrijetlu i glavi VI. o aranžmanima za administrativnu suradnju. Njima se, primjerice, pojašnjava kako deklarirati podrijetlo proizvoda, kako zatražiti povlastice ili kako carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Kako bi iskoristili povlaštenu tarifu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu.

Dokaz o podrijetlu može biti:

Dokaz o podrijetlu valjan je četiri mjeseca od datuma izdavanja.

Potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED

 • potvrde o prometu robe EUR.1 ili EUR-MED izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • Prilog III.a i Prilog III.b sadržavaju ogledne primjerke potvrda EUR.1 i EUR-MED te daju upute za njegovo ispunjavanje
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Dodatna objašnjenja o tome kada upotrebljavati potvrdu EUR.1 ili EUR-MED nalaze se na stranici 72. priručnika.

Izjava o podrijetlu ili izjava o podrijetlu EUR-MED

Izvoznici mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili ugovorne stranke Konvencije PEM dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može sastaviti:

 • ovlašteni izvoznik
 • bilo kojeg izvoznika, ako ukupna vrijednost pošiljke ne premašuje 6 000 EUR
Kako sastaviti izjavu o podrijetlu

Izvoznik bi na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi kojom se identificira proizvod trebao unijeti tip, pečat ili ispisati sljedeću izjavu (Prilog IV.a):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) ) izjavljuje da, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi imaju... povlašteno podrijetlo.”

Kako sastaviti izjavu o podrijetlu EUR-MED

U tom slučaju izjava je sljedeća (Prilog IV.b):

„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) izjavljuje da, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi imaju... povlašteno podrijetlo.

— primjenjuje se kumulacija s... (ime zemlje/zemalja).

- nije primijenjena kumulacija

Izjava o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a ili na bilo kojem službenom jeziku u području PEM kako je navedeno u Prilogu IV. točkama (a) i (b) (izjava koja se odnosi na kumulaciju uvijek bi trebala biti na engleskom jeziku).

Morate vlastoručno potpisati svoju izjavu o podrijetlu. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela u strankama uvoznicama i izvoznicama
 • provjere koje su obavile lokalne carinske službe. Posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni.

Nadležna tijela stranke izvoznice donose konačnu odluku o podrijetlu i obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Zahtjevi u pogledu proizvoda 

Tehnička pravila i zahtjevi

Moldova je poduzela korake za usklađivanje svojeg zakonodavstva, standarda i postupaka koji se odnose na tehničke prepreke trgovini s onima EU-a. To vam olakšava trgovinu između Moldove i EU-a.

Moldova je uskladila propise, uključujući

 • akreditacija i stavljanje proizvoda na tržište. U njemu se utvrđuju moduli postupaka ocjenjivanja sukladnosti.
 • opća sigurnost proizvoda kojima se utvrđuju kriteriji o tome što treba smatrati sigurnim pri određivanju proizvoda i određivanja kada treba zabraniti proizvod jer predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost

Za popis tih propisa i ostalog zakonodavstva koje je Moldova provela vidjeti Prilog XVI. Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Moldove.

Moldova je također pristala približiti se

 • sigurnosni zahtjevi za širok raspon proizvoda, uključujući strojeve, dizala, igračke, medicinske uređaje i jednostavne tlačne posude
 • proizvodi za koje nije potrebna oznaka sukladnosti Européenne (CE), npr. kozmetički proizvodi, motorna vozila, kemikalije i farmaceutski proizvodi

Kad je riječ o standardima, Moldova je

 • usvajanje međunarodnih i europskih normi u skladu s najboljom praksom
 • opredijeljene za ukidanje svih proturječnih nacionalnih standarda. To uključuje sve proturječne norme GOST (GosudarstvennyStandart)koje se upotrebljavaju u postsovjetskim državama – moldavsko nacionalno tijelo za normizaciju osnovalo je sedam tehničkih odbora za utvrđivanje proturječnih normi za stavljanje izvan snage.

 

Ako želite uvoziti robu iz Moldove u EU od proizvođača koji je odabrao primjenu vlastitih specifikacija iz Moldove, morate dobiti EU izjavu o sukladnosti koju je potpisao proizvođač.

EU izjavom o sukladnosti potvrđuje se i izjavljuje da dotični proizvodi ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve i norme. Nakon što to ispuni, proizvođač može svojem proizvodu pričvrstiti oznaku Conformité Européenne (CE), što znači da je ona u skladu s normama EU-a.

Ako vaš proizvođač odluči dokazati sukladnost s pomoću EU izjave o sukladnosti, to može koštati više novca i vremena od rada s usklađenim normama EU-a kojima se osigurava jednakovrijednost.

Prikaz usklađenih normi grupiranih u postojećim sektorskim direktivama o proizvodima.

Kontakti za tehničke zahtjeve

Kako ću znati da je roba koju uvozim u EU u skladu s propisima i standardima EU-a?

Ako u EU uvozite robu koja predstavlja visok rizik za javni interes (npr. tlačne posude, dizala i određeni strojevi), ocjenjivanje sukladnosti mora provesti prijavljeno tijelo (koje je obično posebna organizacija kao što su laboratoriji ili inspekcijska i certifikacijska tijela koja je akreditirala moldavska vlada).

Ministarstvo gospodarstva i infrastrukture nadzire podređene institucije odgovorne za zadaće kao što su postupci ocjenjivanja sukladnosti, mjeriteljske provjere i akreditacija trgovačkih društava. Te institucije uključuju:

Za velik broj robe morat ćete dobiti obveznu certifikaciju koju može dodijeliti jedna od akreditiranih institucija za ocjenjivanje sukladnosti.

EU i Moldova trenutačno rade na vrsti sporazuma o uzajamnom priznavanju kojim će se omogućiti stavljanje na tržište određenih industrijskih proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve sukladnosti bez daljnjih postupaka ispitivanja ili sukladnosti.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi – SPS

Sigurnost hrane, zdravlje životinja i biljaka

Kad je riječ o trgovini biljkama, poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima koji su kognizantni za zdravlje i sigurnost ljudi i životinja, Moldova je pristala uskladiti zakone EU-a, uključujući

 • pravila za sigurnost poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
 • posebna pravila za hranu za životinje
 • pravila o genetski modificiranim organizmima
 • propisi o medicinskim proizvodima za veterinarske potrebe

Za popis svih obuhvaćenih proizvoda vidjeti Prilog XVII.A Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Moldove.

Planirate li uvoziti robu u EU iz Moldove?

 • vaša roba mora biti registrirana pri nacionalnoj agenciji za sigurnost hrane (ANSA)
 • morate podnijeti deklaraciju kojom se ANSA obavješćuje o konkretnoj robi koju uvozite
 • morate dobiti fitosanitarni certifikat izdan u Moldovi kojim se omogućuje ulazak vaše robe u EU

Imajte na umu

 • ako u EU uvozite robu navedenu kao vrstu u skladu s Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama (CITES), smijete to učiniti samo uz dozvolu Ministarstva poljoprivrede, regionalnog razvoja i okoliša Moldove. Je li vaša dobra uvrštena na popis? Saznajte ovdje
 • ako u EU uvozite otrovne kemijske tvari i materijale, morate dobiti uvoznu dozvolu od Ministarstva poljoprivrede Moldove.
 • ako uvozite otrovne kemikalije, morate se obratiti svojoj nacionalnoj službenoj kontaktnoj točki (OCP).

Odjel za zdravlje životinja dodijeljen Nacionalnoj agenciji za sigurnost hrane nadležan je za veterinarske kontrole živih životinja u Moldovi. Za popis detaljnih odredaba o postupanju s bolestima životinja ili biljaka i riba vidjeti Prilog XVIII.-A Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Moldove.

Kontakti u skladu sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Tehničke prepreke trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ona ponekad mogu djelovati kao prepreke međunarodnoj trgovini i stoga mogu biti znatno opterećenje za vas kao izvoznika.

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskom preprekom koja usporava vaše poslovanje ili sprječava vaš izvoz, možete nam reći
 • prijavite što zaustavljate izvoz u Moldovu s pomoću internetskog obrasca – EU će analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se

Isprave i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju transparentniji i pojednostavnjeni carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

Dokumenti

U vodičima se korak po korak opisuju različite vrste dokumenata koje trebate pripremiti za carinjenje svojih proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke elemente navedene u nastavku.

 • trgovački račun (definirao posebne zahtjeve u pogledu oblika i sadržaja u odjeljku My Trade Assistant)
 • popis pakiranja
 • uvozne dozvole za određenu robu
 • potvrde o vašem proizvodu u skladu su s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje.
 • dokaz o podrijetlu – izjava o podrijetlu

Radi veće sigurnosti možete unaprijed zatražiti obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

Za detaljne informacije o tome koje dokumente morate predočiti za carinjenje svojeg proizvoda posjetite Moji trgovinski asistent.

Postupci za dokazivanje i provjeru podrijetla

Za opise kako dokazati podrijetlo vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela vidjeti prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite internetske stranice Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Sporazumom se štite vaša prava intelektualnog vlasništva pri uvozu i/ili izvozu vaše robe u Moldovu.

Žigovi i autorska prava

Sporazumom između EU-a i Moldove predviđen je pravedan i transparentan sustav za registraciju žigova. Ako uprava za žigove odbije vaš zahtjev, odluka vam se mora priopćiti u pisanom obliku, uz obrazloženje odbijanja.

Dizajni i patenti

Vaši neovisno stvoreni dizajni koji imaju individualni karakter zaštićeni su u okviru registracije na razdoblje do 25 godina. Time će vam se osigurati isključivo pravo upotrebe dizajna i spriječiti da ga treće strane koje nemaju vaš pristanak upotrebljavaju, ponovno stvaraju, prodaju ili uvoze i/ili izvoze.

Oznake zemljopisnog podrijetla

Posebni odbor za oznake zemljopisnog podrijetla osnovan na temelju Sporazuma između EU-a i Moldove prati provedbu sporazuma u vezi s oznakama zemljopisnog podrijetla te izvješćuje Odbor za trgovinu. Za više informacija o oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih proizvoda, prehrambenih proizvoda, vrsta vina i jakih alkoholnih pića vidjeti Prilog XXX. sporazumu između EU-a i Moldove.

Kako dobiti zaštitu?

Agencija Moldove za zaštitu autorskih prava je Državna agencija za intelektualno vlasništvo (AGEPI). Ta agencija radi na poboljšanju pravnog okvira i njegovoj prilagodbi normama EU-a, kao i na podizanju javne svijesti i izgradnji kapaciteta u izvršavanju zakonodavstva.

Možete se prijaviti za registraciju intelektualnog vlasništva s AGEPI-jem putem interneta. Vrijeme potrebno za dobivanje zaštite prava intelektualnog vlasništva u Moldovi razlikuje se ovisno o vrsti zaštite koju tražite

 • autorska prava: 15 – 30 dana
 • žigovi: 10 – 12 mjeseci
 • patent za biljke: 1,5 – 3 godine
 • kratkoročni patent za izum: 7 – 8 mjeseci
 • dugoročni patent za izum: 17 – 18 mjeseci
 • industrijski dizajn: 10 – 12 mjeseci
 • oznake zemljopisnog podrijetla, oznake izvornosti ili tradicionalni specijaliteti: 10 – 12 mjeseci

Trgovina uslugama

Moldovska vlada i EU utvrdili su postojeća ograničenja ili rezerve u pogledu pružanja usluga, uz visoku razinu transparentnosti. Popis posebnih rezervi Moldove nalazi se u prilozima XXVII.E do G. Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Moldove.

Kako prolazite kroz priloge?

Sporazum o pridruživanju između EU-a i Moldove sadržava tri priloga s rezervama Moldove koji bi mogli utjecati na vaše poduzeće

 • žele li osnovati poduzeće u Moldovi? Prilog XXVII.E sadržava negativan popis svih uslužnih sektora kojima nemate pristup. To znači da možete iskoristiti mogućnosti u svim drugim sektorima koji nisu navedeni na popisu.
 • zainteresirani za prekograničnu trgovinu vašim uslugama? U Prilogu XXVIII.F nalazi se pozitivan popis uslužnih sektora kojima imate pristup. U tom se popisu navode svi sektori u kojima smijete trgovati.
 • tražite diplomirane pripravnike ili ključne mogućnosti za osoblje? UPrilogu XXVII.G navedeni su sektori ili podsektori u kojima se primjenjuju ograničenja.
 • jeste li neovisni profesionalni ili ugovorni pružatelj usluga? UPrilogu XXVII.-H navode se primijenjene rezerve.
Tko može osnovati poduzeće u Moldovi?

Ako ste

 • poduzeće, na temelju sporazuma između EU-a i Moldove, možete osnovati ili steći podružnice svojeg poduzeća ili predstavništva u Moldovi ili EU-u.
 • ako ste pojedinac, sporazum između EU-a i Moldove pruža vam priliku za osnivanje i pokretanje poslovanja putem samozapošljavanja ili poduzeća koja su pod vašom kontrolom.

Tim se naknadama osigurava da se prema vama postupa jednako kao i prema državljanima Moldove.

Prekogranično pružanje usluga

U sektorima kojima je odobren pristup Moldovi sporazumom se ukidaju sljedeća ograničenja:

 • o ukupnoj vrijednosti uslužnih transakcija ili imovine
 • o ukupnom broju uslužnih djelatnosti ili ukupnoj količini pruženih usluga

Također ćete moći pružati usluge Moldovi pod istim uvjetima kao i državljani Moldove.

Privremeni boravak

Sporazum između EU-a i Moldove omogućuje vam da se privremeno preselite u Moldovu (ili EU) kako biste radili kao diplomirani vježbenici, prodavatelj poslovnih usluga ili kao ključno osoblje poduzeća u toj zemlji.

Razdoblja privremenog boravka su sljedeća:

 • osoba premještena unutar društva (ključno osoblje trgovačkog društva u Moldovi (ili EU-u) ili diplomirani vježbenici) – do tri godine
 • poslovni posjetitelj (npr. putovanje radi poslovnog nastana u Moldovi (ili EU-u) ili prodavatelj poslovnih usluga) – do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 12 mjeseci
 • diplomirani pripravnik koji nije osoba premještena unutar društva – do 1 godine

Sporazumom između EU-a i Moldove stvaraju se i prilike za ugovorne pružatelje usluga u određenim sektorima u bilo kojoj zemlji. Međutim, u tom pogledu pružatelj usluga mora:

 • privremeno pružati dotičnu uslugu kao zaposlenik subjekta koji je sklopio ugovor o pružanju usluga u trajanju od najviše godinu dana
 • imati najmanje tri godine stručnog radnog iskustva u sektoru
 • imati sveučilišnu diplomu ili kvalifikaciju kojom se dokazuje znanje jednakovrijedne razine i relevantne stručne kvalifikacije

Za više informacija o ograničenjima za osoblje, diplomirane vježbenike, prodavatelje poslovnih usluga i ugovorne pružatelje usluga vidjeti Prilog XXVII.G i Prilog XXVII.-H Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Moldove.

Javna nabava

EU i Moldova predviđaju zajednički pristup tržištima javne nabave u svakoj zemlji na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. To se odnosi na javne ugovore i koncesije u tradicionalnim sektorima, kao i u sektoru komunalnih usluga.

Sporazumom između EU-a i Moldove također se osigurava pravedno razmatranje prijava za podnošenje ponuda u objema zemljama, uz jednako postupanje prema lokalnim i stranim podnositeljima zahtjeva.

Sporazumom se EU i Moldova obvezuju osigurati sljedeće:

 • svi predviđeni postupci javne nabave objavljuju se – to se čini kako bi se tržište otvorilo za tržišno natjecanje i kako bi vam se omogućio pristup informacijama o planiranoj nabavi prije dodjele ugovora
 • postoji nediskriminirajući opis predmeta ugovora koji pokazuje odgovarajuće rokove, dostupan svim gospodarskim subjektima
 • nema diskriminacije protiv vas kao gospodarskog subjekta, što bi vas moglo onemogućiti u ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje u natječaju.
 • postoji transparentnost u postupku dodjele natječaja do objave odabrane ponude
 • konačna odluka bit će priopćena svim podnositeljima zahtjeva – na zahtjev će neuspješni podnositelji zahtjeva dobiti objašnjenje kako biste mogli analizirati odluku.

Platforma za elektroničku javnu nabavu MTender pruža lako dostupne informacije o nabavi, uključujući najavu planiranih aktivnosti nabave, dostupnost elektroničke natječajne dokumentacije, automatizirani bilten o javnoj nabavi i izradu elektroničkog predloška za ponude za elektroničke operatere.

Poveznice, kontakti, dokumenti

Nacionalne institucije

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja

Kontakti za tehničke zahtjeve

Kontakti u skladu sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Nacionalne institucije

Gospodarsko vijeće predsjedniku vlade Moldove

Web: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Odjel za kontrolu trgovine robom s dvojnom namjenom u okviru Ministarstva gospodarstva i infrastrukture

Moldova je stranka Međunarodne konvencije o kemijskom oružju (CWC) i prati uvoz tvari koje se mogu upotrijebiti za proizvodnju takvog oružja. Stoga za uvoz može biti potrebno posebno odobrenje.

Sec†ia control al circulaφiei mărfurilor cu dubla destina†ie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Kišinjev, Moldova

Tel.: + 373 22 250669

Telefaks: + 373 22 234064

Nacionalna banka Moldove (BNM)

Tijelo odgovorno za valutnu kontrolu i stabilnost je Narodna banka Moldove (BNM). Nacionalni odbor za financijsku stabilnost podređen je BNM-u.

Banca Naφională a Moldovai (BNM)

BD. Grigore Vieru br. 1, MD-2005 Kišinjev, Moldova

Tel.: + 373 22 822348, 822502, 822606

Moldavska carina

Serviciul Vamal al Republikai Moldova

Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Kišinjev, Moldova

Tel.: + 373 22 574201, 574206

Pozivni centar: + 373 22 574111

Telefaks: + 373 22 273061

E-pošta: vama@customs.gov.md

Web: http://www.customs.gov.md/

Uprava za sprečavanje onečišćenja i gospodarenje otpadom u Ministarstvu poljoprivrede

Direc†ia prevenire poluării †i managementul de†eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale † Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišinjev, Moldova

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Telefaks: + 373 22 226858

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja

Delegacija Europske unije u Republici Moldovi

Delega†ia Uniunii Europene în Republica Moldova

Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Kišinjev, Moldova

Tel: + 373 22505210

Telefaks: + 373 22272622

E-pošta: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Misija Republike Moldove pri Europskoj uniji

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Bruxelles, Belgija

Tel.: + 32 27400660 

Telefaks: + 32 27400669 

E-pošta: mission.bru@mfa.gov.md

Web: mrmue.mfa.gov.md

Gospodarska i industrijska komora Republike Moldove

Kamera de Comert si Industrie a Republikai Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Kišinjev, MD2004, Moldova

Tel.: + 373 22 22 15 52

Telefaks: + 373 22 2 44 25

E-pošta: camera@chamber.md

Europsko poslovno udruženje Moldove

Asociaφia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str., od. 7, Kišinjev, MD2012., Moldova

Tel.: + 373 22 90 70 25

Mobilni telefon: + 373 79 025 999

E-pošta: info@eba.md

EU4Business

Tajništvo EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Belgija

Tel.: + 32 27491851

E-Mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve

Institut za normizaciju Moldove (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Kišinjev, Moldova

Tel.: + 373 22 905300

Telefaks: + 373 22 905310

Kao druga organizacija pod kontrolom navedenog Ministarstva, Nacionalni centar za akreditaciju Republike Moldove (MOLDAC) određen je kao jedinstveno nacionalno akreditacijsko tijelo u Moldovi.

Katalog moldavskih normi i tehničkih propisa: www.estandard.md

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite

Ministerul S†n†t†ții, Muncii si Protectiei Sociale

Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Kišinjev, Moldova

Tel.: + 373 22 729907, 268818

Telefaks: + 373 22 738781

Agencija za javne usluge

Novouvezena motorna vozila moraju upisati registar prijevoznih sredstava Agencije za javne usluge. Osim toga, uvoznik mora deklarirati i identificirati tehničke uvjete za motorna vozila.

Agen†ia Servicii Publice

Str. Pushkin 42, MD-2012. Kišinjev, Moldova

Tel.: + 373 22 257070

Telefaks: + 373 22 212259

Nacionalna agencija za cestovni promet

Tijelo nadležno za kontrolu i nadzor pravnih mjera u cestovnom prijevozu jest Nacionalna agencija za cestovni promet.

Podordonat Ministerului Transporturilor †i Infrastructurii Drumurilor (ANTA)

Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Kišinjev, Moldova

Tel.: + 373 22 498810

Telefaks: + 373 22 220657

Kontakti u skladu sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Nacionalna organizacija za zaštitu bilja (NPPO)/Uprava za zaštitu zdravlja bilja

Direc†ia Protec†ia †i sănătatea plantelor atribuite Ageniei Naionale pentru Siguran†a Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišinjev, Moldova

Tel.: + 373 22 264674, 294730

Telefaks: + 373 22294730

Odjel za zdravlje životinja raspoređen u Nacionalnu agenciju za sigurnost hrane

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei Agenφiei Naφionale pentru Siguran†a Alimentelor (ANSA)

Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Kišinjev, Moldova

Tel.: + 373 22 210178, 294730

Telefaks: + 373 22 294730

Ministarstvo poljoprivrede, regionalnog razvoja i okoliša

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale †i Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišinjev, Moldova

Tel.: + 373 22 204579

Telefaks: + 373 22 220748

Službena kontaktna točka (OCP) za otrovne kemikalije

Direc†ia prevenire poluării †i managementul de†eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale † Mediului

Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Kišinjev, Moldova

Tel.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Telefaks: + 373 22 226858

Nacionalno povjerenstvo za biološku sigurnost

Comisia Naională pentru Securitate Biologică

Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Kišinjev, Moldova

Tel. i telefaks: + 373 22 226874

Dodatne poveznice

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice