Sustav REX

Sustav REX poseban je slučaj izjava na računu koje se temelji na načelu samocertificiranja gospodarskih subjekata koji sami izdaju takozvane „izjave o podrijetlu”.

Tvrdnja o podrijetlu je izjava o podrijetlu koju je registrirani izvoznik dodao na račun ili bilo koju drugu komercijalnu ispravu. Tekst tvrdnje o podrijetlu naveden je u Prilogu 22 – 07 PUCZU-a (Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 (SL L-343 29.12.2015.) (CELEX 32015R2447).

Kako bi imali pravo sastaviti tvrdnju o podrijetlu, gospodarski subjekti moraju biti registrirani u bazi podataka od strane nadležnih tijela njihove zemlje podrijetla. Nakon te registracije gospodarski subjekt postaje „registrirani izvoznik”.

Informacije o podacima registriranog izvoznika objavljuju se na internetskim stranicama EU REX-a na kojima gospodarski subjekti mogu provjeriti valjanost registracija registriranih izvoznika koji podnose izjave o podrijetlu.

Imajte na umu da se za pošiljke čija je vrijednost manja od 6 000 EUR izjava o podrijetlu može sastaviti bez obveze registracije.

Postupna provedba sustava REX

Sustav REX postupno zamjenjuje postojeći sustav koji se temelji na potvrdama o podrijetlu koje izdaju državna tijela i izjavama na računu gospodarskih subjekata.

Prvi se put i postupno primjenjuje na opći sustav povlastica (OSP) te se predviđa da će ga sve zemlje OSP-a u potpunosti primjenjivati do lipnja 2020.

Trenutačno stanje provedbe i popis zemalja koje je primjenjuju vidjeti ovdje

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice