Sustav REX

Sustav REX poseban je slučaj izjava na računu koje se temelji na načelu samocertificiranja gospodarskih subjekata koji sami izdaju takozvane „izjave o podrijetlu”.

Tvrdnja o podrijetlu izjava je o podrijetlu koju je registrirani izvoznik dodao na račun ili bilo koju drugu komercijalnu ispravu. Tekst izjave o podrijetlu naveden je u Prilogu 22 – 07 PUCZU-a (Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 (SL L 343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Kako bi imali pravo sastaviti izjavu o podrijetlu, nadležna tijela njihove zemlje podrijetla moraju registrirati gospodarske subjekte u bazi podataka. Nakon te registracije gospodarski subjekt postaje „registrirani izvoznik”.

Informacije o podacima registriranog izvoznika objavljuju se na web-mjestu EU REX-a na kojem gospodarski subjekti mogu provjeriti valjanost registracija registriranih izvoznika koji podnose izjave o podrijetlu.

Imajte na umu da se za pošiljke čija je vrijednost manja od 6,000 EUR izjava o podrijetlu može sastaviti bez obveze registracije.

Postupna provedba sustava REX

Sustav REX postupno zamjenjuje postojeći sustav koji se temelji na potvrdama o podrijetlu koje izdaju državna tijela i izjavama na računu koje sastavljaju gospodarski subjekti.

Prvi se i postupno primjenjuje na opći sustav povlastica (OSP), a predviđa se da će ga sve zemlje OSP-a u potpunosti primjenjivati do lipnja 2020..

Trenutačno stanje provedbe i popis zemalja koje ga primjenjuju pogledajte ovdje.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice