Córas REX

Is cás ar leith é córas REX de dhearbhuithe sonraisc, bunaithe ar phrionsabal an fhéindeimhnithe ag oibreoirí eacnamaíocha a eisíonn ‘ráitis tionscnaimh’, mar a thugtar orthu.

Is éard is ráiteas maidir le tionscnamh ann, dearbhú tionscnaimh a chuir an t-onnmhaireoir cláraithe leis an sonrasc nó le haon doiciméad tráchtála eile. Tá téacs an ráitis maidir le tionscnamh tugtha in Iarscríbhinn 22-07 de IA UCC (Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 ón gCoimisiún (IO L-343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Chun go mbeidh siad i dteideal ráiteas tionscnaimh a dhéanamh, ní mór d’údaráis inniúla a dtíre tionscnaimh oibreoirí eacnamaíocha a chlárú i mbunachar sonraí. I ndiaidh an chláraithe sin beidh an t-oibreoir eacnamaíoch ina ‘onnmhaireoir cláraithe’.

Foilsítear faisnéis faoi shonraí an onnmhaireora chláraithe ar shuíomh gréasáin AE REX áit a bhfuil oibreoirí eacnamaíocha in ann bailíocht chlárúcháin na n-onnmhaireoirí cláraithe a chuireann isteach ráitis tionscnaimh a fhíorú.

Tabhair faoi deara, i gcás coinsíneachtaí ar lú a luach ná EUR6,000, gur féidir an ráiteas tionscnaimh a dhéanamh gan aon oibleagáid a bheith orthu clárú.

Córas REX a chur chun feidhme de réir a chéile

Tá córas REX ag teacht in ionad an chórais reatha atá bunaithe ar dheimhnithe tionscnaimh arna n-eisiúint ag údaráis rialtais agus ar dhearbhuithe sonraisc a dhéanann oibreoirí eacnamaíocha.

Cuireadh i bhfeidhm é ar dtús agus de réir a chéile ar Chóras na bhFabhar Ginearálaithe (GSP) agus tá sé beartaithe go gcuirfidh gach tír GSP i bhfeidhm é go hiomlán faoi mhí an Mheithimh 2020.

Féach an staid ina bhfuil sí á cur chun feidhme faoi láthair agus liosta na dtíortha a bhfuil sé á chur i bhfeidhm acu anseo.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa