Oibreoir Eacnamaíoch Údaraithe

Trádálaithe atá bunaithe i gcríoch chustaim an Aontais agus ar cuid den slabhra soláthair idirnáisiúnta iad agus atá bainteach le hoibríochtaí a bhaineann le custam, féadfaidh siad iarratas a dhéanamh ar stádas an Oibreora Eacnamaíoch Údaraithe (AEO).

Cé atá in ann a bheith ina OE?

Trádálaithe atá bunaithe i gcríoch chustaim an Aontais agus ar cuid den slabhra soláthair idirnáisiúnta iad agus atá bainteach le hoibríochtaí a bhaineann le custaim, féadfaidh siad iarratas a dhéanamh ar stádas OEÚ.

Cad é?

 • Is clár comhpháirtíochta de chuid an Aontais é idir an t-údarás custaim agus an tOibreoir Eacnamaíoch arb é is aidhm dó slándáil an tslabhra soláthair idirnáisiúnta a fheabhsú agus trádáil dhlisteanach a éascú.
 • Tá sé bunaithe ar an gcomhpháirtíocht ó Chustaim go Gnó a thug an Eagraíocht Dhomhanda Chustaim (EDC) isteach.
 • Deonaíonn an t-údarás inniúil custaim stádas (údarú) an OEÚ agus aithníonn na húdaráis chustaim sna Ballstáit uile é. Dá bhrí sin, is údarú AE é an t-údarú OEÚ.

Cén fáth clárú?

Áirítear ar na buntáistí

 • cead isteach níos éasca do shimplithe custaim
 • níos lú rialuithe fisiciúla agus rialuithe doiciméadbhunaithe
 • réamhfhógra i gcás ina roghnaítear rialú custaim
 • cóireáil tosaíochta má roghnaítear iad le haghaidh rialaithe
 • an fhéidearthacht áit shonrach le haghaidh rialuithe custaim a iarraidh
 • sochair indíreacha, amhail
  • aitheantas mar chomhpháirtí gnó slán sábháilte
  • caidreamh feabhsaithe le húdaráis chustaim agus le húdaráis rialtais eile
  • goid agus caillteanais laghdaithe
  • líon níos lú lastais a bhfuil moill orthu
  • pleanáil fheabhsaithe
  • seirbhís do chustaiméirí feabhsaithe
  • dílseacht fheabhsaithe do chustaiméirí
  • costais cigireachta níos ísle ar sholáthróirí agus comhoibriú méadaithe

Conas clárú?

Chun clárú mar Oibreoir Eacnamaíoch Údaraithe, beidh ort na nithe seo a leanas a dhéanamh:

Faigh tuilleadh eolais faoi OEÚ agus Tairseach Trádálaithe an Aontais Eorpaigh ar Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim.

Chun seiceáil a dhéanamh ar na nósanna imeachta custam a bhaineann le táirge ar leith nó le tír chomhpháirtíochta ar leith, bain úsáid as mo Chúntóir Trádála.

Chun cur síos bunúsach ar an bpróiseas allmhairithe agus onnmhairithe, agus na céimeanna ginearálta a ghlacadh, féach ar ár treoracha céim-ar-chéim.

Roinn an leathanach seo: